EN fall
volume_up
{sustantivo}

1. general

fall (también: descent, downfall, droop, drop)
volume_up
esés {sustantivo}
And as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
In his fall, he'd driven his hand into a tangle of thorns.
Esés közben tüskét formált a tenyeréből, és most próbálta kirántani a sziklából.
The torch had fallen to the ground and extinguished itself in the fall.
A zseblámpa a földre esett és esés közben kialudt.
fall (también: autumn)
volume_up
ősz {sustantivo}
Sunday was the Fall Picnic, a glorious event that engulfed Black Oak.
Vasárnap volt esedékes az őszi piknik, az ősz legnagyobb eseménye Black Oakban.
We've had a very pleasant summer, and the fall looks promising as well.
Meleg nyarunk volt, és az ősz is kellemesnek ígérkezik.
So far the fall had been almost preternaturally beautiful.
Eddig szinte természetfelettien gyönyörű volt az ősz.
fall (también: abatement, decline, diminution, droop)
volume_up
csökkenés {sustantivo}
Our economy will become weaker, and emissions will not fall, but rise.
Gazdaságunk elgyengülne, a kibocsátás pedig csökkenés helyett csak tovább nőne.
The global fall in workforce productivity caused by the disease amounts to USD 13 billion every year.
A betegség által okozott globális termelékenységi csökkenés évente 13 milliárd dollárra rúg.
The negative forecast applies in particular to commercial vehicles where a fall in production of 35% is expected.
Különösen negatív az előrejelzés a haszongépjárművek esetében, ahol 35%-os csökkenés várható.
fall (también: debacle, doom, downfall, failure)
volume_up
bukás {sustantivo}
It is all that is left to me since the Fall.
A Bukás óta csak ez maradt számomra.
Rise and fall, rise and fall, and with each renewal the guiding spirit is less, weaker, more tightly chained to a vision bereft of hope.
Emelkedés és bukás, emelkedés és bukás, s a lelkesedés minden emelkedésnél egyre lankadtabb, gyengébb, s egyre csökken a remény.
That all too public fall, so shocking and traumatic to the financial tolls, now struck Brys as just another feint in his brothers grander scheme - whatever that was.
Az a túlságosan is nyilvános bukás, amely olyan súlyos traumaként érte a városi gazdaságot, már egy újabb kis csalásnak tűnt fivére nagyobb tervében bármi legyen is annak célja.
fall (también: coming out)
volume_up
hullás {sustantivo}
fall (también: doom, undoing, sb's destruction)
volume_up
veszte vkinek {sustantivo}
fall (también: downfall, drop, dropping, spill)
volume_up
leesés {sustantivo}
fall (también: downfall)
volume_up
lehullás {sustantivo}
fall
volume_up
elbukás {sustantivo}
And what's neat is sometimes you pit one emotion against the other, the visceral fear of falling against the reflective state saying, "It's OK.
És ami elegáns az az, hogy néha egy érzést egy másik ellen fojtasz el az elbukás zsigeri félelme ellen a gondolkodó helyzet azt mondja: "Oké.
fall
volume_up
tönkrejutás {sustantivo}
fall
volume_up
vkinek a veszte {sustantivo}

2. religión

fall
volume_up
bűnbeesés {sustantivo}
Do you want to hear how it all started, the entire true story of Creation and the Fall, or do you want to go back and just throw yourself into His arms?
- Akarod hallani, hogyan kezdődött, a Teremtés és a Bűnbeesés igazi történetét, vagy inkább visszamész, és a nyakába borulsz?

3. meteorología

fall
volume_up
csapadék {sustantivo}
fall

Ejemplos de uso para "fall" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBut he was not going to take Boghaz's advice and fall upon the sword of Rhiannon.
Carse-nak mégsem akaródzott Boghaz tanácsát megfogadni s Rhiannon kardjába dőlni.
EnglishAnother outlaw quarrel hummed past to fall into the empty snows below the ravine.
Egy újabb törvényen kívüli nyílvessző vágta fel az üres havat a barlang mélyén.
EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
Az elmúlt 45 évben stabil maradt, a vidéki népesség mindössze 14%-kal csökkent.
EnglishSheepmeat production will fall 10% by the year 2015 unless something is done now.
A juhhústermelés 2015-re 10%-kal csökkenni fog, ha csak nem teszünk valamit most.
EnglishEleanor was the Queen of France during the century before the fall of Montsegur.
Eleonóra Franciaország királynője volt a Mont- ségur elestét megelőző évszázadban.
EnglishI hoped to witness that magical moment when the snow began to fall in earnest.
Reméltem, hogy szemtanúja leszek a mágikus pillanatnak, amikor a hó zuhogni kezd.
EnglishThis year alone, an additional 64 million people will fall into extreme poverty.
Csak idén újabb 64 millióval fog nőni a szélsőséges szegénységben élők száma.
EnglishI'm not coming back next fall, but my phone number and address are in the box.
A következő tanévre nem jövök vissza, de tudja a telefonszámomat meg a címemet.
EnglishThey didn't put all this time and money behind you to let things fall apart now.
Nem azért pazaroltak rád időt és pénzt, hogy most hagyjanak mindent szétesni.
EnglishI refer, gentlemen, to the developing decline and fall of the Galactic Empire.
Ezt a drámát, uraim, úgy hívják, hogy a Galaktikus Birodalom hanyatlása és bukása.
EnglishThe fall of Trantor, Hari said, cannot be stopped by any conceivable effort.
- Nincs olyan erő - mondta Hari -, amely meg tudná akadályozni a Trantor bukását.
EnglishBut his father now lay within his bed at the manor house, unchanged since his fall.
De apja a palotabeli hálószobájában feküdt, sebesülése óta változatlan állapotban.
EnglishSeveral days ago, we celebrated the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Jó néhány nappal ezelőtt ünnepeltük a berlini fal leomlásának 20. évfordulóját.
EnglishGiselle was to be murdered in such a way that suspicion would fall on Lady Horbury.
Giselle-t oly módon kell eltenni láb alól, hogy a gyanú a grófnőre terelődjék.
EnglishBrother Grimm helped insure that the Cup didn't fall; no one took exception.
Grimm Testvér segített neki, hogy a kupa le ne essen: senki sem lehetett kivétel.
EnglishWhen we started to fall apart that day, George was the one who pulled us together.
Amikor az a nap kezdett szétesni, George volt az egyetlen, aki összetartott minket.
EnglishBut when it runs out, they'd like to have a good bank account to fall back on.
Óriási tőkét akarnak felhalmozni bankszámlájukon, mielőtt bányái végképp kimerülnek.
EnglishBlood flow is slowly retarded; a week later the parts in question fall off.
A vérkeringés lassan elhal, és egy hét múlva a kérdéses részek maguktól leesnek."
EnglishA gray morning rain was beginning to fall, and she shone through it like a dolphin.
Szürke, hajnali eső esett, és az egyszarvú úgy ragyogott át rajta, mint egy delfin.
EnglishHe's broken his wrist, I think; he broke his fall with it so as not to break his neck!
Eltörte a csuklóját, azt hiszem; azzal védte ki az esést, hogy nyakát ne szegje!