Cómo se dice "far and wide" en húngaro

EN

"far and wide" en húngaro

volume_up
far and wide {adv.} [modismo]

EN far and wide
volume_up
{adverbio} [modismo]

And the fame of this coming Christmas in Cleveland spread far and wide.
És ennek a közeledő clevelandi karácsonynak széltében-hosszában híre terjedt.
Far and wide has the fabled court of King Haggard -- I need no servants.
Haggard király mesés udvarának híre széltében-hosszában bejárta a világot...
He's terrifically keen on uplift and spreading it far and wide.
Rettenetesen buzgólkodik a tudomány fellendülésén, s ezt széltében-hosszában terjeszti.
far and wide (también: far and near, on every hand)

Sinónimos (inglés) para "far and wide":

far and wide

Traducciones similares para far and wide en húngaro

far adjetivo
far adverbio
and conjunción
Hungarian
wide adjetivo

Ejemplos de uso para "far and wide" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is a significant act of peace whose impact will radiate far and wide.
Ez egy fontos, a béke irányába tett lépés, amelynek hatása mindenhová kisugárzik.
EnglishNow, they were scouts in the rebels' army, they were known both far and wide.
Cserkészek voltak a forradalmi seregben, ismerték őket mindenfele, amerre a szem ellát.
English`My life is over, but I have traveled far and wide from this little cell,' she said.
Az én életemnek vége, de azért messzire és magasra jutottam ebből a kis cellából mondta.
EnglishAerials high on the maintain brought television broadcasts from far and wide.
A hegyen fölszerelt antennák az egész világból behozták a tévéadásokat.
EnglishFrom our raids we had gathered many objects which these people had brought from far and wide.
Rajtaütéseinkbőlsok tárgyat szereztünk, amit az emberek mindenfelől összehordtak.
EnglishFar and wide people knew who did not dare to show their displeasure.
Hét határban tudtak róla az emberek, ám nem mertek kifejezést adni rosszallásuknak.
EnglishThere have been rumours far and wide of your unruly behavior and wildness.
Az országot bejárta a vadságodról és zabolátlanságodról szóló pletyka.
EnglishFind the reason for the terrible fire that has come from her, burning us far and wide.'
És ez az Anya volt a Gonosz Királynő, aki a Megszentelt Magot hordozta magában összegezte Thorne.
EnglishThe pilot-navigators scattered the remnants of the armada far and wide over the surface of the Earth.
A hajók pilóta navigátorai szanaszét szórták az armada maradványát a Föld felszínén.
EnglishTo hunt tonight, they would have to roam far and wide, and young ones always have to hunt.
Nagyon ki kell tágítaniuk a kört az esti vadászathoz, és a fiataloknak folyton vadászniuk kell.
EnglishPreston had scattered his four cars and their crews far and wide, and nobody saw him come.
Preston nagy területen szórta szét az embereit és az autóit, és senki sem látta a fickót jönni.
EnglishThe poor man and his poor dog are scattered far and wide, not just through space, but through time, too.
Az a szegény ember meg a kutyája ide-oda hányódik nemcsak a térben, hanem az időben is.
EnglishNaturally we cannot flaunt our secrets far and wide, for the vulgar interest.
Ugyanis azonnal ugrana a lehetőség a jó házasságra.
EnglishTo conclude: Europe, in this crisis, needs to look far and wide.
Befejezésképpen: Európának ebben a válságban hosszabb távú és átfogó gondolkodásra van szüksége.
EnglishBut it was the making of'big rain' that really spread our fame far and wide.
Ám hírünket a nagy eső vitte el hetedhét országra.
EnglishThe poison's traveled in you too deep, too far and wide, and little draughts of my blood cannot overtake it.
Túl messze, túl mélyre hatolt benned a méreg, már nem győzhetik le véremnek apró kortyai!
EnglishThese relics are of signal importance, and attract pilgrims from far and wide with great efficacy.
Ezek az ereklyék egyedülálló jelentőségűek, és messzi tájakról fogják idevonzani a zarándokokat.
EnglishIf worse comes to worst we shall rely for funds on that method known far and wide as 'Old Infallible': taxes!
A legrosszabb esetben is folyamodhatunk a széles körben ismert "Régi Biztos" módszerhez: az adókhoz!
EnglishPeace on earth would follow once this had been done far and wide; there would be no more war; there would be food and plenty.
Amint ez megtörténik, azonnal béke lesz a földön, nem lesz több háború, de lesz élet és bőség.
EnglishHs was blacklisted by places of work far and wide after that, and became a self-employed peddler of fish to survive.
Ezután közel és távol minden munkahelyen feketelistára került, és önálló halárus lett, hogy fenntartsa magát.