Cómo se dice "far country" en húngaro

EN

"far country" en húngaro

volume_up
far country {sustantivo}

EN far country
volume_up
{sustantivo}

far country
volume_up
távoli ország {sustantivo}

Traducciones similares para far country en húngaro

far adjetivo
far adverbio
country sustantivo
Hungarian

Ejemplos de uso para "far country" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English10 years after that military intervention, that country is far from secure.
Tíz évvel a katonai beavatkozás után az ország még mindig közel sem biztonságos.
EnglishIt has therefore had no real impact on the situation in the country so far.
Mindennek eleddig semmilyen hatással nem volt az országban fennálló helyzetre.
EnglishThe stage belonged to me as it had years and years ago in that far-off country town.
Enyém volt a színpad, akárcsak sok-sok évvel ezelőtt abban a távoli kis mezővárosban.
EnglishThais, I live in a far country, and the fame of thy beauty has led me to thee.
- Thaisz, messze országban lakom, és szépséged híre hozott tehozzád.
EnglishAs far as country of origin labelling is concerned, I can see a number of unresolved issues.
Ami a származási ország jelölését illeti, egy sor megoldatlan problémát látok.
EnglishDon't you find it difficult to keep a staff in the country, as far away from things as you are here?
Nem gondolja, hogy vidéken, mindentől távol nagyon nehéz személyzetet tartani?
EnglishSnowshoes in case we have to walk very far in open country.
Sőt hótalpak is kellenek, mert lehet, hogy sokat kell gyalogolnunk nyílt terepen.
EnglishHe had painted his precious ikons in the far country of snowy Russia.
A behavazott Oroszország távoli földjén festette meg azt az ikont.
EnglishAs far as my own country is concerned, we are fully ready to adopt the package as soon as possible.
Ami az én országomat illeti, mi teljesen készen állunk arra, hogy mielőbb elfogadjuk ezt a csomagot.
EnglishFirst class over the ocean, far away from this country.
Az első osztályon az óceán fölött, minél távolabb az országtól.
EnglishIreland is not a southern European country, as far as I know.
Amennyire tudom, Írország nem dél-európai ország.
EnglishMy country's far from perfect, but what's been done to Danny Evans isn't something that my country would approve of.
Az országom messze nem tökéletes, de amit Danny Evansszel teszünk, azzal még az országunk sem érthet egyet.
English`How you have increased my sorrow, you two strange wanderers from a far country, bearing the peril of Men!
Ti távoli országból jött idegen vándorok, akik magatokra vettétek az emberek veszedelmét, most ugyancsak bánatossá tettetek.
EnglishAs a partner to Thailand, the European Union is ready to support the country, as far as it is able, during this complex process.
Thaiföld partnereként az Európai Unió, amennyire csak tudja, kész támogatni az országot ebben az összetett folyamatban.
EnglishAnd not many days after, the younger son, gathering all together, went abroad into a far country: and there wasted his substance, living riotously.
Az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő áradt belőle, és mindenkit meggyógyított.
EnglishOverhead, the sky darkened further as the storm rolled out of the far country, the howl of the wind in the trees rising to a higher pitch.
Az eget még sötétebbre festette a messziségből lezúduló vihar, az erdőben visításba csapott át a szél huhogása.
EnglishIt is not easy to explain to European taxpayers why their money is being handed out so far from its country of 'origin'.
Nem könnyű elmagyarázni az európai adófizetőknek, hogy a pénzüket miért osztjuk szét a "származási” országtól oly távoli helyekre.
EnglishThe Twentieth fought like madmen and threw the Germans back with huge slaughter, pursuing them far into the open country at the back of the wood.
A Húszasok őrültek módjára küzdöttek, és roppant mészárlás árán visszakergették a germánokat a nyílt mezőségekre.
EnglishAs far as my country is concerned, we are just a few dozen kilometres away from Slovenia, which moreover currently holds the presidency.
Ami az én országomat illeti, mi csak néhány tíz kilométerre vagyunk Szlovéniától, amely jelenleg az elnökséget is betölti.
EnglishI abstained not because I am in favour of the single currency so far as my country is concerned; in fact, I am absolutely opposed to it.
Nem azért tartózkodtam, mert a közös valuta pártján vagyok, ami az én hazámat illeti; valójában teljességgel ellene vagyok.