Cómo se dice "far from it" en húngaro

EN

"far from it" en húngaro

EN far from it
volume_up
[modismo]

far from it (también: not near)
The financing of school sports buildings and facilities is far from adequate.
Az iskolai sportlétesítmények finanszírozása távolról sem megfelelő.
The statements I have just heard are, regrettably, far from reassuring.
Sajnos az imént elhangzott nyilatkozatok távolról sem megnyugtatóak.
In my opinion, the NATO Summit was far from being a breakthrough.
Véleményem szerint a NATO-csúcstalálkozó távolról sem volt áttörő jellegű.
He's just an investigator now, far from being a paralawyer.
Most éppen nyomozó, szó sincs róla, hogy segédügyvéd lenne.
- Szó sincs róla - szóltam közbe.
far from it

Traducciones similares para far from it en húngaro

far adjetivo
far adverbio
from preposición
Hungarian
it sustantivo
Hungarian

Ejemplos de uso para "far from it" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishGarth was a friendly world, though isolated far from other Earthling settlements.
A Garth barátságos világnak bizonyult, bár messze esett a többi földi teleptől.
EnglishKarpov knew that Marchenko had a villa close to Peredelkino, not far from his own.
Tudta, hogy Marcsenko villája Peregyelkino közelében van, nem messze az övétől.
EnglishAs for the OECD guidelines, far from being adequate, they actually pose a threat.
Az OECD-iránymutatások nemhogy nem megfelelőek, egyenesen veszélyt jelentenek.
EnglishRAINBOW SIX asked, sitting still in his personal car not far from Red Square.
Mi a fene! morogta Szivárvány hat az autójában ülve, nem messze a Vörös tértől.
English10 years after that military intervention, that country is far from secure.
Tíz évvel a katonai beavatkozás után az ország még mindig közel sem biztonságos.
EnglishThe fact is that criminal law in Europe today is not standard - indeed far from it.
Valójában a büntetőjog Európában ma nem szabványos - tényleg messze áll ettől.
EnglishWe had strayed far from the main part of the old town and were near the ramparts.
Messzire bolyongtunk el a régi városközponttól, a töltések közelébe értünk.
EnglishDid Morgaine have a child somewhere, alone and far from anyone who loved her?
Morgaine talán gyermeket szült, magányosan és távol mindenkitől, aki szereti?
EnglishIn theory it was perfect equality, and even in practice it was not far from it.
Elméletben teljes volt az egyenlőség, és ettől a gyakorlat sem állt távol.
EnglishHe thinks you're Katherine, so he's not going to stray too far from Westwood.
- Azt hiszi, hogy Katherine vagy, és ott fog bóklászni valahol Westwoodban.
EnglishI was certainly very far from expecting them to make so strong an impression.
- Én semmi esetre sem gondoltam, hogy ezek a szavak ilyen nagy hatással lesznek önre.
EnglishMany of the goals of the Beijing Platform for Action are still far from being reached.
A pekingi cselekvési platform számos célkitűzését még korántsem teljesítettük.
EnglishGlobal travel patterns mean that the disease is never far from our door.
A globális utazási szokások miatt a betegségek veszélyével mindig számolni kell.
EnglishHowever, there is no room for complacency: the task is far from finished.
Megelégedettségnek azonban nincs helye: a feladat még távolról sincs befejezve.
EnglishBut Sol is the only system with any kind of civilization this far from its sun.
De a Napé az egyetlen rendszer, ahol bármiféle civilizáció van ilyen távol a központtól.
EnglishI am shocked-I had thought the Druids were like to priests, and stayed far from women.
Úgy hittem, hogy a druidák, ahogyan a papok, távol tartják magukat az asszonyoktól.
EnglishThe new technologies are far from mature, and the repercussions are unforeseeable.
Az új technológiák még egyáltalán nem kifejlettek, és annak hatásai kiszámíthatatlanok.
EnglishCARS 21 was, and remains, a praiseworthy plan, but it is far from sufficient.
A CARS 21 dicséretes terv volt és az is marad, de egyáltalán nem hatékony.
EnglishMathematically, Dor-nick was far from being a stranger; yet they had not met before.
Matematikailag Dornick nem idegen a számára, bár személyesen még sohasem találkoztak.
EnglishThe university isn't very far from here, and I can protect Sephrenia along the way.'
Az egyetem nincs messze innen, és addig én is meg tudom védeni Sephreniát.