Cómo se dice "to forbid" en húngaro

EN

"to forbid" en húngaro

to forbid (también: to prohibit)
He felt some distaste, as a father, for writing something he would forbid his own children to read.
De vajon ő elég érett-e, ha olyasmit irkál, amit a gyerekeinek tilt?
'He has also forbidden contact with the Gods of styricum.
A styrek isteneivel is tilt mindenféle kapcsolatot.
Be guided by your own heartbut know that Mystra forbids nothing.
- A saját szíved vezessen... de tudd, hogy Mystra nem tilt meg semmit.
to forbid (también: to arrest, to avert, to balk, to bar)
to forbid (también: to ban, to interdict, to silence)
to forbid (también: to ban, to send down, to warn off)
to forbid (también: to ban, to interdict, to prohibit, to veto)

Ejemplos de uso para "to forbid" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou know what, let them use their mobile phone for personal calls -- heaven forbid.
Tudod mit? Hadd használják a saját mobiljukat személyes hívásokra -- ne adj isten.
EnglishFather Eian has been at me again to forbid the rites, Uriens said peevishly.
- Eian atya megint nyaggatott, hogy tiltsam be a rítusokat - nyafogott Uriens.
EnglishI think he's running out of things to forbid, and his imagination is severely limited.
Szerintem már kezd kifogyni a tilalmakból, a fantáziája pedig igencsak korlátozott.
EnglishBut if, God forbid, any of these flats are let out for immoral purposes, thats different.
Ám ha Isten mentsen valamelyik lakást jogtalanul adja ki, akkor más a helyzet.
EnglishDear Paphnutius, God forbid that I should suspect my brother of bad intentions.
- Kedves Paphnutius, Isten óvjon engem attól, hogy gyanúval illessem testvéreim szándékát!
EnglishAnd as for doing thingsFord forbid that he should get the idea into his head.
És ami a cselekvést illeti, Ford mentsen, hogy a civilizált ember fejébe vegye az ötletét.
EnglishThough he has promised not to forbid the Beltane fires this year, at least.
Igaz, annyit megígért, hogy még az idén nem tiltja be a Beltane-tüzeket.
EnglishHe's a metropolitan swell and God forbid that he should make fun of us.
Ez afféle pétervári gavallér - isten ments, hogy kinevettessük magunkat!
English'Ay, madam,' says Robin, 'but there is one has forbid the banns.'
De igen, anyám felelte Robin , csakhogy van valaki, aki nem enged a templomba.
EnglishSir: Regulations forbid elevation of more than three ranks at any time.
A körözés szövegébe beleírjuk, hogy aki elkapja, öt osztályt lép előre.
EnglishWriting may be masturbatory, but God forbid it should be an act off autocannibalism.
Meglehet, hogy az írás egyfajta önfertőzés, de isten ments, hogy ön-kannibalizmus legyen belőle.
EnglishFather's in no condition to agree to, or forbid, anything.
- Apám nincs olyan állapotban, hogy bármit is engedélyezhessen vagy jóváhagyjon.
EnglishWherefore, brethren, be zealous to prophesy: and forbid not to speak with tongues.
Törekedjetek tehát a prófétálásra, testvérek, s ne akadályozzátok meg az elragadtatás nyelvén szólást.
EnglishViviane chose me after her to be Lady of the Lake, and I forbid it, I forbid it, do you hear me?
Viviane engem választott maga után a Tó Asszonyának, és én megtiltom, megtiltom, hallod?
EnglishLet's talk about it now, man, before they forbid all conversation on the subject.
- Akkor most beszéljünk, öreg, mielőtt betiltják a témát.
EnglishThey would ignore the geeks, and God forbid, the laggards.
Figyelmen kívül hagyják a kockafejűeket, és isten ments, a kései vevőket is.
EnglishHeaven forbid they play in the dirt, the kal, or even worse, lokvi, water -- that will kill them.
Isten őrizz, ha a piszokban játszanak, a por, vagy még rosszabb, a víz, majd megöli őket.
EnglishYou can love, and fear, and forbid things to be what they are, and overact.
Tudsz szeretni és félni, megtiltani dolgoknak, hogy azok legyenek, amik, és túljátszani a szerepedet.
EnglishHe said quickly, God forbid I should despise- and stopped, swallowing hard.
- Isten mentsen, hogy megvessem... - mondta gyorsan Arthur.
EnglishI'd have to absolutely forbid it - if I thought that you were in any way serious about it.
Határozottan megtiltom... azaz megtiltanám, ha egy pillanatig is úgy vélném, hogy komolyan gondolod.