Cómo se dice "galaxy" en húngaro

EN

"galaxy" en húngaro

volume_up
galaxy {sustantivo}

EN galaxy
volume_up
{sustantivo}

galaxy
volume_up
galaxis {sustantivo}
Occasionally, you will make a planet or a star or a galaxy or a hundred billion galaxies.
Alkalmanként bolygók jönnek létre, vagy egy csillag, vagy egy galaxis, vagy 100 milliárd galaxis.
Most of the galaxy's ten quadrillion people lived in much the same way.
A galaxis tíz kvadrillió lakójának többsége hasonló körülmények között élt.
The galaxy is already so complicated, the equations almost burst at their seams.
A galaxis már így is éppen elég bonyolult, az egyenletek aligha bővíthetők tovább.
galaxy
volume_up
tejútrendszer {sustantivo}
We are residents of one small planet in a corner of the Milky Way galaxy.
Egy kicsiny bolygó lakói vagyunk a Tejútrendszer egyik sarkában.
In fact, the head of Harvard's observatory back then gave a great debate in which he argued that the Milky Way Galaxy was the entire universe.
Ami azt illeti, a Harvard csillagvizsgáló vezetője akkoriban egy vitát folytatott, ahol azt állította, hogy a Tejútrendszer az egész univerzum.
There's the galaxy in the middle, which is the Milky Way, and around that are the Hubble -- you know, nearby kind of galaxies, and there's a sphere that marks the different times.
Ott középen az a galaxis, az a Tejútrendszer, és körülötte találhatóak a közeli galaxisok, és a gömbök határai jelölik a különböző időket.

Sinónimos (inglés) para "galaxy":

galaxy

Ejemplos de uso para "galaxy" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI knew it was impossible to erase all copies of simulations, throughout the galaxy.
Tudtam, lehetetlen törölni a szimulációk valamennyi galaxisban létező másolatát.
EnglishYou must have realized that Skaith is not the most important planet in the galaxy.
Nyilván ti is belátjátok, hogy a Skaith nem a legfontosabb bolygó a Galaxisban.
EnglishSo the Dahlites, both here and in their Zones around the Galaxy, are discontented.
Ahogy itt, a Trantoron, úgy a galaxisban sincs megfelelő számú képviselőjük.
EnglishA giant American Galaxy transport was taxiing round the perimeter after landing.
Egy óriási amerikai Galaxy gurult éppen, miután elhagyta a leszállópályát.
EnglishTheir windshields glittered in the hazy sunlight in a galaxy of white starpoints.
A ködös nap fényében az autók szélvédő üvege ezer apró napként csillogott.
EnglishThe Core explosion will make this galaxy uninhabitable to any known form of life.
A mag felrobbanása lakhatatlanná teszi ezt a galaxist minden ismert életforma számára.
EnglishAnd if you look at a galaxy even farther away, it would be moving away faster.
És ha megnéznének egy még távolabbi galaxist, az még gyorsabban távolodna.
EnglishSo we hope to find a zone in the Galaxy where humans will allow us to serve.
A programjaink arra kényszerítenek bennünket, hogy szolgáljuk az embereket.
EnglishEven if you left our galaxy out, you would not get a hundred billion other galaxies.
Még ha ki is hagyjuk a mi galaxisunkat, akkor sem kapnánk 100 milliárd másik galaxist.
EnglishThat was what the Cult of the Ancients planned unleashing on the galaxy.
Ez volt az a betegség, amelyet a Vének Testülete rá akart szabadítani a galaxisra.
English(Laughter) Of course, we know today that galaxies extend far beyond our own galaxy.
(Nevetés) Persze, ma már tudjuk, hogy a mi galaxisunkon kívül is léteznek más galaxisok.
EnglishThe tiny scout departed the galaxy in a manner that was picturesque, if ultimately lethal.
Az apró hajó látványosan, visszavonhatatlan véglegességgel távozott a galaxisból.
EnglishOnly then would humanity's true conquest of the galaxy commence with vigor.
Az emberiség csakis ezt követően jelenthette ki magáról, hogy meghódította a galaxist.
EnglishHe stopped and stared at the kraals and thought again about the Galaxy.
Hari megállt, és ahogy a legelésző csordákra nézett, újra a galaxisra gondolt.
EnglishIf I was him, I'd make like a space frog and hop to some other galaxy!
Én a helyében úgy csinálnék, mint az űrbéka, és átugranék egy másik galaxisba.
EnglishI believe there may be a warp speed that can get us beyond galaxy M33.
Azt elfogadom, hogy létezhet olyan sebesség, amivel az M33-ra el lehet jutni.
EnglishI told 'im he's the most disgustin' pile o' swamp sludge in the galaxy.
Azt mondtam, hogy ő a legundorítóbb mocsári iszapkupac az egész galaxisban.
EnglishWith so little of even our galaxy explored, it is at least possible.
Még a mi galaxisunk is alig van feltérképezve, szerintem nagyon is lehetséges.
EnglishThe family claims she is the last functioning robot in the Galaxy!
A család állítása szerint ez a legutolsó működőképes robot az egész Galaxisban.
EnglishCopies of recordings that are preserved by no one else in the galaxy.
Olyan felvételek másolatai, amelyek senki másnak nincsenek meg a galaxisban.