Cómo se dice "getting out" en húngaro

EN

"getting out" en húngaro

volume_up
getting out {sustantivo}

EN getting out
volume_up
{sustantivo}

getting out (también: cut, dash, draw, extrusion)
volume_up
kihúzás {sustantivo}
getting out (también: evasion)
volume_up
kikerülés {sustantivo}
getting out
volume_up
kihozás {sustantivo}
getting out
volume_up
kijutás {sustantivo}
Getting out was a top priority, but Sam still felt too weak to do more than sit up and breathe deeply.
A kijutás elsőrendű prioritást élvezett, de Samnek jelenleg csak ahhoz volt ereje, hogy felüljön és mélyeket lélegezzen.
getting out (también: launch, putting to sea)

Traducciones similares para getting out en húngaro

to get verbo
Hungarian
get sustantivo
out adverbio
Hungarian
to out verbo
Hungarian

Ejemplos de uso para "getting out" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOn the road, in a hotel, in a Turkish bath getting the kinks out of his nerves.
Az országúton, szállodában vagy a török fürdőben, hogy rendbe hozza az idegeit.
EnglishTwenty-five thousand pounds it meant to him, getting that girl out of the way.
Huszonötezer fontot jelentett számára, hogy azt a lányt eltávolítsa az útból.
EnglishIk now I sounded crazy the other day, but things are getting weird out here.
Tudom, őrültségnek hangzott, amit mondtam, de egyre különösebbek itt a dolgok.
EnglishIf nobody was there who knew me, I had a fair chance of getting out of the building.
Ha nincs ott senki, aki ismer, komoly esélyem van arra, hogy kijutok az épületből.
EnglishI was getting out of old Egypt, and I had the source of all our power with me.
Kifelé tartottam az ősi Egyiptomból, és velem volt minden hatalmunk forrása.
EnglishThey'd spent a lot of time, effort (and Witt's life) getting him out of the earth.
Rengeteg időt, erőfeszítést (és Witt életét) áldoztak arra, hogy előássák a föld alól.
EnglishNow we know that an organization does exist for getting unwanted people out of the way.
Most már tudjuk, hogy létezik egy szervezet a nemkívánatos egyének eltűntetésére.
EnglishI filled my lungs and went on, not exactly bellowing, but getting plenty of noise out:
Mély lélegzetet vettem és folytattam, ha nem is ordítva, de azért jó hangosan:
EnglishEvery morning, again, after getting out of that tent your brain is completely wiped out.
Minden reggel, mikor kilépsz a sátorból, az agyad olyan, mintha kitörölték volna.
EnglishA man is quickly getting out of his car, slamming the door, coming straight for me.
Egy férfi száll ki sebesen az autójából, bevágja az ajtót, és elindul egyenesen felém.
EnglishWe're getting out of Mos Eisley and off Tatooine before anyone can inform on us.
Itthagyjuk Mos Eisley-t és a Tatuint, mielőtt valaki befújhatna minket.
EnglishRight now though, there were things he had to do, like getting these women out of here.
Pillanatnyilag sürgősebb dolga volt, például ki kellett juttatnia a két nőt innen.
EnglishGetting that crude out is going to be a mother-humper--- to get started, anyway.
Marha nehéz lesz kijuttatni onnan az olajat, legalábbis a kezdetekben.
EnglishThere's no getting out, Gully, unless you bust out and smash all the rules.'
Nincs szabadulás, Gully, ha csak ki nem törsz, és darabokra nem zúzol minden szabályt.
English'Because I saw the hole it made getting out,' Jonesy said, 'and so did you.
- Mert láttam a lyukat, amelyen kijött - felelte Jonesy -, és te is láttad.
EnglishYeah, John, go ahead, Chavez answered, getting out a pad to take some notes.
- Igen, John, mondjad - felelte Chávez, és közben elővette jegyzetfüzetét.
EnglishHe turned up the gain on the radio a little and rolled down the window before getting out.
Halkabbra állította a rádión a vételt, és lesodorta az ablakot, mielőtt kiszállt.
EnglishOnly in this way can we avoid the costs of this crisis getting out of hand.
Csak így tudjuk elkerülni azt, hogy ez a válság kicsússzon a kezünk közül.
English'The only problem now is getting you out of the palace,' Vanion said.
Akkor már csak azt kell megoldanunk, hogy észrevétlenül kijussatok a palotából.
English'All that matters now is getting even, finding out who killed Joseph and why.'
- Minden rendben lesz, ha megtaláljuk, ki ölte meg Josephet és miért.