Cómo se dice "harbor" en húngaro

EN

"harbor" en húngaro

volume_up
harbor {sustantivo}

EN harbor
volume_up
{sustantivo}

harbor (también: dock, harbour, haven, landing stage)
volume_up
kikötő {sustantivo}
In a thousand marketplace shops they worked above the crowded harbor.
Ott serénykedtek a piac ezernyi üzletében, a nyüzsgő kikötő felett.
Just another tourist trap nowadays, Sag Harbor used to be a whaling port.
Bár manapság csak egy kirándulóhely, Sag Harbor valaha bálnavadász-kikötő volt.
To his right the harbor lay enclosed by its breakwater.
Jobbra a hullámtörő ölelésében feküdt a kikötő.
harbor (también: cover, harbour, haven, home)
volume_up
menedék {sustantivo}
harbor (también: harbour, housing, lodging, quarters)
volume_up
szállás {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "harbor":

harbor

Ejemplos de uso para "harbor" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWell, we are free of the palace and the harbor but there still remains the fiord.
Kiszabadultunk hát a palotából, elhagytuk a kikötőt, de hátravan még a fjord...
EnglishAnd the hatred you harbor for Santino is the same as the passion I harbor for her.
A te gyűlöleted Santino iránt ugyanaz, mint az én szenvedélyem Maharet iránt.
EnglishSix ships, led by the battleship Wisconsin, are at Pearl Harbor ready to go.
Hat hajó, a Wisconsin csatahajó vezetésével indulásra készen áll Pearl Harborban.
EnglishThe last thing he saw was the harbor patrol boat, now heading directly toward him.
Utoljára látta még a kikötői járőrcsónakot, ami egyenesen feléjük tartott.
EnglishIt felt cold and slick, yet not greasy or wet, had seemed to harbor no warmth of life.
Hidegnek és simának éreztem őket, az életnek semmi melege nem érződött rajtuk.
EnglishI am ashamed that I must leave you, but the harbor will soon be blocked!
Restellem, hogy itt kell hagynom téged, de a kikötőt hamarosan zárlat alá vonják!
EnglishSome of them wanted lots of money and a room at Dog's Head Harbor, forever.
Ismét mások pénzt és örök időkre szóló szállást reméltek a Kutyafő-öbölben.
EnglishEllen worked up to swimming several times across the wide neck of Dog's Head Harbor.
Ellen odáig vitte, hogy átúszta a Kutyafő-öböl széles torkát többször is.
EnglishThe carrack entered the harbor and the crew smartly brailed up the sails.
A gálya beúszott a kikötőbe, és a legénység gyors mozdulatokkal bevonta a vitorlákat.
EnglishAt least once an hour, she walked to the open window and studied the harbor.
Óránként legalább egyszer odasétált az ablakhoz, és a kikötőt csodálta.
EnglishHere was the garage of his automobile; the harbor of his boat; the hangar of his air-ship.
Ez volt autójának a garázsa, hajójának a kikötője és repülő gépének a fészke!
EnglishUnless we find a safe harbor soon, we're all going to end up like your friend Mr.
Ha nem találunk időben egy kikötőt, könnyen úgy járhatunk, mint Mr. Coors.
EnglishGarp was thinking about a reading he had promised to give at Dog's Head Harbor.
Garp azon a felolvasó estén gondolkodott éppen, amelyen a Kutyafő-öbölben kellett szerepelnie.
EnglishShe'd done her trials off the East Coast and sailed around the Horn to Pearl Harbor.
A keleti partok mentén tette meg próbaútját, majd körbehajózta a Horn-fokot Pearl Harborba.
EnglishAs Balan said, it would take a madman to harbor thoughts of revenge after all this time.
Balan azt mondta, őrült lenne, aki ennyi idő után még bosszúra gondolna.
EnglishAnd you will suffer that you harbor the secret of your monstrosity and that you must kill.
Szenvedni fogsz attól is, hogy hurcolnod kell szörny voltod titkát, és hogy ölnöd kell.
EnglishDaniel closed his eyes and envisioned the walls of glass rising above the harbor terraces.
Dániel behunyta a szemét, és elképzelte az öbölbeli teraszok fölé emelkedő üvegfalakat.
EnglishThe Marsemban harbor-stink grew stronger with the faint light ahead.
Marsember kikötőjének jellegzetes szaga erősebbé vált, mint ahogy a halovány fény is.
EnglishBut after Pearl Harbor, the OSS was formed, and Auton encouraged Eliot to join.
Pearl Harbor után azonban létrehozták az OSS-t, amelyhez Auton biztatására Eliot is csatlakozott.
EnglishWould you have gone into that harbor? demanded the red-haired Florentine.
Te bemerészkedtél volna abba az öbölbe? kérdezte a rőt hajú firenzei.