Cómo se dice "have nothing left" en húngaro

EN

"have nothing left" en húngaro

Mira frases de ejemplo para usos de "have nothing left" en distintos contextos.

Traducciones similares para have nothing left en húngaro

to have verbo
nothing sustantivo
left adjetivo
Hungarian
to leave verbo

Ejemplos de uso para "have nothing left" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThese were exhausted; she was bare of protection; but, on the other hand, Mazirian could have nothing left.
Ezek kimerültek; védelem nélkül maradt; ugyanakkor Maziriannak sem sok mindene maradhatott.
EnglishThat means I have nothing left to bargain with.
Ez azt jelenti, hogy semmim sincs, amit felajánlhatnék.
EnglishMr Sarkozy and Mrs Merkel appointed you, they have nothing left to say, you have to create your Commission!
Sarkozy úr és Merkel asszony kinevezték önt, többet nem szólhatnak bele, önnek kell kialakítania a Bizottságát!
EnglishIf that is taken from us, we have nothing left.
Az egyetlen előnyünk a hely, ahol védekeztünk.
EnglishWe have nothing left.
EnglishI have nothing left to lose.
EnglishShe had no idea how much damage she and Arahathan would sustain while killing the spirit it was possible they would have nothing left with which to destroy the fleet.
Nekalnak fogalma sem volt, hogy mennyi pusztítást vihetnek véghez ők Arahathannal, miután megölik a szellemet lehet, hogy semmi erejük sem marad a flotta ellen.

Aprende otras palabras

English
  • have nothing left

Busque más palabras en el diccionario francés-español.