Cómo se dice "hue and cry" en húngaro

EN

"hue and cry" en húngaro

volume_up
hue and cry {sustantivo}

EN hue and cry
volume_up
{sustantivo}

hue and cry (también: cry, shout, shouting, hoot)
volume_up
kiabálás {sustantivo}
hue and cry
hue and cry
volume_up
körözőlevél {sustantivo}
hue and cry

Sinónimos (inglés) para "hue and cry":

hue and cry

Traducciones similares para hue and cry en húngaro

hue sustantivo
and conjunción
Hungarian
cry sustantivo
to cry verbo

Ejemplos de uso para "hue and cry" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishPeople on the left and the extreme left have raised a hue and cry against the Directive.
A baloldalon és a szélsőbalon állók nagy hangzavart keltettek az irányelv ellen.
EnglishThe hue and cry was now sounding through the lower story of our house.
Házunk alacsonyabb emeletein lábdobogás hallatszott.
EnglishThere has been no hue-and-cry, no real suspicion.
Semmiféle következménye nem volt, voltaképpen senkit sem gyanúsítottak.
EnglishIt wouldn't do to have a hue and cry go up.
Nem lenne jó, ha kitörne most egy heves üldözés.
EnglishThis delay was unavoidable, unless we wish to launch a nation-wide hue-and-cry for the man, and that is outside my brief.
Ennyi késedelem elkerülhetetlen, hacsak nem akarunk országos hajszát indítani, ez azonban már kívül esik az én hatáskörömön.
EnglishThere were people who raised a hue and cry, and these people were the ones who believed that the Indus script does not represent language.
Voltak, akik nagy patáliát csaptak körülötte, ezek voltak azok, akik úgy gondolták, hogy az Indus-völgyi írások nem nyelvet jelölnek.
EnglishThen you returned, sir, and my brother thought he would be safer on the moor than anywhere else until the hue and cry was over, so he lay in hiding there.
Ekkor ön visszatért ide, uram, és öcsém úgy gondolta, a legbiztosabban a lápon bújhat el, míg el nem múlik ez a fölhajtás körülötte, és el is vonult oda.
EnglishThe idea comes to him that if she's found there the hue and cry will center round the house and its occupants and will leave him comfortably out of it.
A férfinak eszébe jut, hogy amennyiben a lány holttestét ott találják meg, akkor a nyomozás figyelme a házra és lakóira összpontosul, és ő kényelmesen megússza.
EnglishHe was also worried that the woman, upon noticing his disappearance, might set up a hue and cry and that the village gates would be closed before he could get out.
Ezenkívül aggódnia kellett azon is, hogy a nő, miután észreveszi a szökést, lármát csap, és elállják a faluból kivezető utat, még mielőtt túljutna rajta.