Cómo se dice "hum" en húngaro

EN

"hum" en húngaro

volume_up
hum {sustantivo}

EN hum
volume_up
{sustantivo}

hum (también: buzz, drone, humming, singing)
volume_up
zümmögés {sustantivo}
Not shouting at him, but raising my voice to get it over the strengthening hum.
- Nem kiáltottam, csak fölemeltem a hangom, hogy hallani lehessen az erősödő zümmögés közepette.
Flere-Imsaho made a chuckling noise over its constant hum.
Flere-Imsaho nevető hangot hallatott a folyamatos zümmögés mellett.
The hum in the room seemed to have risen as he entered.
A zümmögés a szobában, úgy tűnt, felerősödött, amint belépett.
hum (también: boom, buzz, humming, rut)
volume_up
zúgás {sustantivo}
This time there were sounds outside, a muted hum- ming, the snap of distant voices.
Kívülről hangok érkeztek felé, tompa zúgás, távoli zajok.
Zúgás hallatszott a levegőben.
A zúgás egyre hangosodik.
hum (también: humming)
volume_up
dúdolás {sustantivo}
A dúdolás most közelebbről hallatszott.
Valami dúdolás hallatszik.
♫ Talán a sima dúdolás
hum (también: boom, clamour, rumble, rumbling)
volume_up
moraj {sustantivo}
hum (también: crabbing, growl, grunt, snarl)
volume_up
morgás {sustantivo}
hum
volume_up
hümmögés {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "hum":

hum

Ejemplos de uso para "hum" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThey both loved music, and occasionally one would hum while the other sang softly.
Mindketten szerették a zenét, és gyakran énekelgettek vagy dúdolgattak munka közben.
EnglishThe soft strains of the Merry Widow Waltz rose strongly over the hum of conversation.
Aztán a Víg özvegy keringőjének dallama erőteljesen a monoton zaj fölé emelkedett.
EnglishThe dirty asphalt pavement vibrated under the steady hum of an acre of diesel engines.
A piszkos aszfaltjárda remegett a lábuk alatt a dízelmotorok állandó zümmögésétől.
EnglishIn the pauses of their talk they could hear the low droning 'Om mane pudme hum!
A beszélgetés szünetei közben hallgatták csöndes, orrhangú mormolását; Om mani padme hum!
EnglishThe apartment was silent save for the soft background hum of an active computer system.
A lakásra a működő számítógéprendszer halk zúgásától eltekintve teljes csönd borult.
EnglishThe only sound in that empty steel-lined corridor was the steady hum of the dynamos.
A dinamók folyamatos zümmögése volt az egyetlen hang a hosszú, acéllal borított folyosón.
EnglishThe hum of the traffic was a distant web of sound, like the buzzing of bees.
A forgalom zaja nem volt több, mint egy méhkas zümmögése a távolból.
EnglishThere was a hum of motors and the ladder slowly lowered to the sea.
A motorok halk zümmögése hallatszott, és a lépcsőő lassan leereszkedett a tengerig.
EnglishThen she heard the hum of the broken connection and put it back down.
Azután, amikor meghallotta a megszakított vonal búgását, visszatette a kagylót a helyére.
EnglishI dared in whisper-soft tones with sealed lips to hum the song, and she hummed with me.
Halkan, csukott szájjal zümmögtem a dallamot, és ő velem zümmögött.
EnglishBesides, window-mounted units were noisy: the chug and hum of the compressor, the rattle of the fan.
A klíma jellegzetes zümmögését sem lehetett hallani, a házban teljes csend volt.
EnglishI listened now to that never ending urban music, a low throbbing hum.
Most éppen a város soha el nem némuló muzsikáját, a fojtott, lüktető zümmögést hallgattam.
EnglishThe hum grew louder, and Abanks parked an eight-foot rubber raft under the pier.
A zümmögő hang ismét felerősödött és Abanks leállította a nyolc láb hosszú gumicsónakot a móló alatt.
EnglishThis is going to sound crazy, but after a minute or so, that hum almost sounded like talking.'
Ez hülyén fog hangzani, de egy-két perc után már-már olyannak tűnt, mint valami beszéd.
EnglishHummingbirds didn't really hum, but they zip around and were a lot of fun to watch.
A kolibrik ide-oda villantak, és nagy élvezet volt nézni őket.
EnglishThe hum of the electric motor deepened by fractions of a tone as he turned the nuts.
Amint elfordította a csavarokat, a villanymotor zümmögésének hangja egy árnyalattal mélyebb lett.
EnglishShe began to hum it, then sing it softly, too low for these people to hear.
Dúdolgatni, majd lágyan énekelni kezdte a dallamot, de túl halkan ahhoz, hogy mások is hallhassák.
English'I said, he's calledsir , in Eächic,' Flere-Imsaho hissed over the hum.
Azt mondtam, hogy eäi nyelven uram-nak hívják búgta Flere-Imsaho.
EnglishThe quiet hum of the copier could not be heard outside Room 188.
A fénymásoló halk zümmögését nem lehetett hallani a 188-as szobán kívül.
EnglishThe hum he heard in the receiver was deafening, but someone was still trying to use it.
Süketítő zúgást hallott, de valaki más máris használni akarta a