Cómo se dice "human race" en húngaro

EN

"human race" en húngaro

volume_up
human race {sustantivo}

EN human race
volume_up
{sustantivo}

human race
volume_up
emberi faj {sustantivo}
I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Először csillagászként fogok beszélni, majd az emberi faj aggódó egyedeként.
I find most of the human race extraordinarily repulsive.
Az emberi faj legtöbb képviselőjét felettébb visszataszítónak tartom.
It was about how long the human race was going to last.
Azt kellene csak kitalálni, meddig marad fenn az emberi faj.

Sinónimos (inglés) para "human race":

human race

Ejemplos de uso para "human race" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Icelandic volcano has once again shown the human race the true power of nature.
Az izlandi vulkán ismét megmutatta az emberiségnek a természet valódi erejét.
EnglishBiodiversity is the very core of our survival on this planet as a human race.
A biológiai sokféleség az ezen a bolygón emberi fajként való túlélésünk alapvető eleme.
EnglishRegarding the human race, Dylan was as much of an optimist as ever.
an már nem szerette volna az embereket, de éppen elég volt belőlük a mai napra.
EnglishYou always did belong to Our Dumb Friends rather than to the human race!
Te jobbára mindig a Néma Barátaink közé tartoztál, mint az emberi fajhoz!
EnglishMcFeely: Defender of the human race... look down in pity upon this, your servant.
"Védelmezője az emberiségnek "néz le és szánd meg eme, szolgádat."
EnglishTwo thousand years ago the achievements of the human race were unparalleled in earth's history.
Kétezer éve az emberiség a Föld történetében páratlan teljesítményekre volt képes.
EnglishThe big question was, How do I tell the human race about the Core explosion?
A nagy kérdés az volt, hogy hogyan tájékoztassam az emberiséget a galaxismag felrobbanásáról.
EnglishDon't you think you should suffer for the harm you've done to the human race?
Ugye tudod, hogy ideje fizetned az emberiségnek okozott károkért?
EnglishIt's a filthy killing, Lord, it's a bloody horrible exemplum to lay before the human race!
Ez mocskos gyilkosság, Uram, amivel iszonyú, vérgőzös példát statuálnak az emberiségnek!
EnglishIs not the human race moving towards the very age of peace you describe?
Hát nem épp a felé a béke felé halad az emberiség, amelyről beszéltél?
EnglishThis brings me to the last of the big questions: the future of the human race.
Ez elvezet az utolsó nagy kérdéshez - az emberiség jövőjéhez.
English'Water's all it is, but it's still the goddamndist popskull the human race has ever seen.'
- Csak víz az egész, de a legkeményebb koponyaszaggató itóka, amit az emberiség valaha látott.
EnglishA citizen has the courage... to make the safety of the human race their personal responsibility.
A polgárban... van bátorság, hogy a saját felelősségének tekintse az emberiség biztonságát.
EnglishThe human race is a scummy thing, and so is Earth, and so are you.
Az emberfaj mocskos holmi, a Föld úgyszintén, és nemkülönben maga.
EnglishAs I understand it, the human race did the same with electricity for a long time.
Sokáig az elektromossággal is így voltak az emberek.
EnglishKoris had spoken of Volt's non-human race preced- ing mankind here.
Koris beszélt Volg nem ember népéről, akik megelőzték őket itt.
EnglishImagine us as a human race not knowing where we came from.
Képzeljük el magunkat, az emberi fajt, aki nem tudja, honnan származik.
EnglishAs, we now know, at least fifty per cent of the human race seems to be.
ost tudjuk, úgy tűnik, az emberiségnek legalább a fele az.
English. - (PL) Climate changes have accompanied the human race throughout history.
UEN képviselőcsoport nevében. - (PL) Az éghajlatváltozás végigkísérte az emberi történelmet.
EnglishThe entire human race might have been enslaved or destroyed, and the guilt would have been ours.
Az egész emberi fajt rabszolgává tehette vagy kiirthatta volna, és ebben mi lettünk volna a bűnösök.