Cómo se dice "initiate" en húngaro

EN

"initiate" en húngaro

EN initiate
volume_up
{adjetivo}

initiate
Unfortunately, Peladan was not an initiate, but an occultist.
Kár, hogy Péladan nem beavatott, hanem okkultista volt.
He was an initiate; he should have been better prepared, perhaps, for this testing.
Accolon beavatott volt; talán jobban fel kellett volna készíteni erre a próbatételre.
He was a Celt and unquestionably a Druid initiate, like Saint Bernard.
Szent Alban kelta, és kétségkívül druida is volt, beavatott, akárcsak Szent Bernát.

Ejemplos de uso para "initiate" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishNow is the time to initiate real and genuine accession negotiations with the country.
Itt az ideje, hogy az országgal megkezdjük az érdemi csatlakozási tárgyalásokat.
EnglishWith the way men are, women could initiate the sexual battle... whenever they wanted.
A férfiak életében egy nő beavatkozhat a nagy szexcsatába... amikor csak akar.
EnglishI urge the Commission to initiate the relevant procedures as soon as possible.
Szorgalmazom, hogy a Bizottság a lehető leghamarabb vezesse be a kérdéses eljárásokat.
EnglishBrightling was a genius, but he'd hired Popov to initiate terrorist incidents-
Brightling zseni, mégis felfogadta őt azért, hogy terrorista akciókat kezdeményezzen...
EnglishMember States themselves must initiate reforms and carry them through.
A tagállamoknak maguknak kell a reformokat kezdeményezniük, majd végrehajtaniuk.
EnglishIt is better to come to effective agreements than to initiate protectionist campaigns.
Jobb hatékony megállapodásokat kötni, mint protekcionista kampányokba fogni.
EnglishNo, God damn it, I will not initiate a nuclear war in order to stop a conventional one.
Nem robbanthatunk ki atomháborút azért, hogy megállítsunk egy hagyományosat!
EnglishNow he was about to initiate one-well, not exactly, he told himself.
Most pedig azon volt, hogy egy újabba vágjon bele vagyis nem egészen, gondolta.
EnglishThe Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent.
A Bizottság nem kezdeményezhet jogi eljárást a szándék megítélése alapján.
EnglishOn the contrary, they want to initiate beneficial changes in Europe.
Éppen ellenkezőleg, kedvező változásokat szeretnének kezdeményezni Európában.
EnglishI hope the present resolution will initiate changes in the desired direction.
Remélem, hogy ez az állásfoglalás a kívánt irányba történő változtatásokat fog kezdeményezni.
EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
Megbeszélést kell kezdeményeznünk arról, hogy mit kellene az EU-nak a befolyt pénzekkel kezdenie.
EnglishPlanch, I will let you initiate the sequence you recorded, on Madder Loss, just weeks ago...
Planch, ha megkérném, lejátszaná felvételt, amit néhány hete a Madder Losson készített?
EnglishThis led us in 2004 to initiate the single European sky concept.
2004-ben ezért kezdeményeztük az egységes európai égbolt koncepciójának bevezetését.
EnglishTheir respect for it had led them to initiate rather than eat its owners.
Iránta való tiszteletük késztette arra őket, hogy a gazdáit beavassák, ahelyett hogy megennék.
EnglishThe EU must exert its influence in international trade to initiate a change.
Az EU-nak be kell vetnie nemzetközi kereskedelmi befolyását a változtatások elindítása érdekében.
EnglishSo you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
Ha hűvös levegőn elősegítjük a felhőképződést, akkor a fák elindítják az esőt.
EnglishIf the Commission wishes to be audacious, now is the time to initiate these lines of debate.
Ha merész akarna lenni a Bizottság, most itt van a vitaindítás ideje.
EnglishParliament should also initiate an investigation in this connection.
A Parlamentnek ezzel kapcsolatban is vizsgálatot kell kezdeményeznie.
EnglishThe clause would also allow victims to initiate legal proceedings.
A pontban foglaltak azt is lehetővé tennék, hogy az áldozatok peres eljárást indíthassanak.