Cómo se dice "intention" en húngaro

EN

"intention" en húngaro

volume_up
intention {sustantivo}
volume_up
intent {sustantivo}

EN intention
volume_up
{sustantivo}

intention (también: aim, counsel, determination, drift)
volume_up
szándék {sustantivo}
The intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
A jelenlegi szándék a projekt átfogó elemzésének elkészítése.
These comments must be taken in the context of their content and intention.
Ezeket a megjegyzéseket a megfelelő szövegkörnyezet és szándék szerint kell értelmezni.
The intention is to obtain money from the private sector as well.
A szándék az, hogy a magánszektortól is szerezzenek pénzeszközöket.
intention (también: aim, butt, consummation, drift)
volume_up
cél {sustantivo}
The intention is to acquire the contract for the Eternal Domicile.
A kitűzött cél az, hogy minket szerződtessenek az Örökös Palotához.
It was the intention to free them from coercion and backwardness.
A cél az volt, hogy felszabadítsuk őket az elnyomás, a visszamaradottság alól.
Beneath both was a single intention, which unified them.
A felszín alatt pedig egyetlen cél, mely egyesítette erőiket.
intention (también: aim, end, objective, target)
volume_up
célkitűzés {sustantivo}
It is with that objective and that intention that the Portuguese Presidency is determined to conduct the second EU-Africa Summit in Lisbon in December.
Ez a célkitűzés és szándék áll a portugál elnökség eltökéltsége mögött arra, hogy decemberben Lisszabonban megtartja a második EU-afrikai csúcstalálkozót.
intention (también: ambition, aspiration, effort, endeavour)
volume_up
törekvés {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "intention":

intention
intent

Ejemplos de uso para "intention" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI've no intention of fleeing anywhere, Ilimitar! the Srinshee told him angrily.
- Nem áll szándékomban elmenekülni, Ilimitar! - kiáltotta a Srinshee feldühödve.
EnglishAlong the sidewalk, packs of people stood gossiping, with no intention of moving.
A járdán nyüzsgő emberek tempóját felvéve elindultam a városka északi vége felé.
EnglishBut Gregor had had no intention of frightening anyone, least of all his sister.
De Gregornak eszébe se jutott, hogy valakit is megijesszen, húgát legkevésbé.
EnglishTaiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.
Tajvan pusztán deklarálta szándékát, hogy az év végéig meghozza ezt az intézkedést.
EnglishIn fact, 30% have no intention of participating in the forthcoming elections.
Valójában, az emberek 30%-a nem tervezi, hogy részt vesz a közeledő választásokon.
EnglishBut Paphnutius thought that it was needful to inform his host of his intention.
De Paphnutius úgy vélte, hogy illenék vendéglátó gazdáját beavatni tervébe.
EnglishThey felt it was a sin to use human means to interfere with God's intention.
Bűnnek érezték, ha emberi eszközöket alkalmaznak Isten szándékainak megzavarására.
EnglishOur intention is certainly to respect the timetable set in the directive.
Az irányelvben rögzített menetrendet mindenesetre tiszteletben kívánjuk tartani.
EnglishIt is my intention to achieve a political agreement in the Council this week.
Szándékaim szerint ezen a héten politikai megállapodásra jutunk a Tanácsban.
EnglishYou stayed your intention to put the victim face in the mud Until he begs you to stop.
Ön a sárba akarta nyomni az áldozat arcát, amíg az nem könyörög, hogy hagyja abba.
EnglishAnd now, he hadn't the slightest intention of accusing the woman any more.
S éppen ezért most már semmi nem ösztökélte, hogy majd megvádolja az asszonyt.
EnglishThis was not the intention of the convention when we discussed enhanced cooperation.
Amikor a megerősített együttműködést megvitattuk, nem ez volt az összejövetel célja.
EnglishNo one who knows has the slightest intention of revealing this for public consumption.
Senkinek, aki tud róla, nem áll szándékában feltálalni az ügyet a nagyközönségnek.
EnglishIn a brave if hollow voice, Madouc stated her intention to ride Tyfer instead.
Madouc bátor, bár tompa hangon kijelentette, hogy ő szívesebben lovagolna Tyfer hátán.
EnglishHe had no intention of climbing up on the truck for another swing at Wayne.
Nem állt szándékában utána mászni a platóra, hogy újra megpróbáljon odasózni.
EnglishIn no way is it the intention of the Presidency to backtrack on its goals.
Az elnökségnek semmiképpen nem áll szándékában, hogy visszalépjen célkitűzéseitől.
EnglishThe Council's intention is not to have people's rights watered down or reduced.
A Tanácsnak szándéka, hogy az állampolgári jogok ne gyengüljenek, illetve csökkenjenek.
EnglishI have no intention of assisting you in your childish brawl, Warlord Harrsk.
Nincs szándékomban részt venni ebben a gyerekes huzavonában, Harrsk hadúr.
EnglishThat thought and intention in mind he took a deep breath, and rounded the corner.
E gondolattal és a szándékkal a fejében vett egy mély lélegzetet, és megkerülte a sarkot.
EnglishHad the intention of this mission been to affect the standing of the bank?
Lehet, hogy a "küldetés" célja az volt, hogy megroppantsák a bank helyzetét?