Cómo se dice "journey home" en húngaro

EN

"journey home" en húngaro

Mira frases de ejemplo para usos de "journey home" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "journey home" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe must have made twenty-five stops on that last journey home from Florence.
Talán huszonötször is megálltunk, mikor utoljára jöttünk hazafele Firenzéből.
EnglishDrake reflected that, all the same, it seemed a curious reason for putting off a journey home.
Drake még akkor is furcsállotta, hogy valaki emiatt letegyen a hazautazásról.
EnglishThose with him must be given the chance to complete their journey home.
Azoknak, akik vele vannak, meg kell adni a hazatérés lehetőségét.
EnglishI declare the session of the European Parliament adjourned and wish everyone a pleasant journey home.
Az Európai Parlament ülését felfüggesztem és mindenkinek kellemes utat kívánok hazafelé.
EnglishAfter the second journey, he came home weary and uncommonly sad.
Második útjáról fáradtan és szokatlan szomorúsággal tért haza.
EnglishIn view of the weather conditions, I would like to wish my fellow Members a safe journey home.
Az időjárási körülményeket látva szeretnék minden tisztelt képviselőtársamnak biztonságos hazautazást kívánni.
EnglishI wish the delegation every success for the remainder of its stay and a safe journey home when the time comes.
A küldöttségnek sok sikert kívánok az itt tartózkodásuk hátralévő idejére, és a végén kellemes hazautazást.
EnglishThat and the journey home would seem like a dream.
Az és a hazaút olyan lesz számára, mint egy alom.
EnglishThe Master will break his journey and come home.
A Mester félbeszakítja az útját, és hazatér.
EnglishThey will hasten our journey home.
Meggyorsítják a hazafelé vezető utat.
EnglishSo the journey home began.
EnglishGlad to have seen you again after all these years... looking very well... had a good journey home and arrived back not too tired...
Örülök, hogy annyi esztendő után újra láthattalak... nagyon jó egészségben találtalak... nyugodt utazásom volt, és szinte kipihenten érkeztem haza...
EnglishI waited forever, until he was long out of sight, until there was no possible way he could hear me, then I crawled out of my little hole and began my journey home.
Amikor biztos voltam benne, hogy elég messze van, kióvakodtam az árokból, és hangtalan léptekkel elindultam hazafelé.
EnglishGood-bye; he whispered; then quickly turned and stepped into the gathering gloom of the streets and a journey home whose length seemed somehow undetermined.
Isten önnel! suttogta, aztán gyorsan megfordult, és belemerült az utca egyre sűrűsödő sötétségébe és egy hazautazásába, amely valahogy meghatározhatatlan hosszúságú volt.
Aprende otras palabras
English
  • journey home

Además bab.la te proporciona el diccionario español-italiano para más traducciones.