Cómo se dice "last week" en húngaro

EN

"last week" en húngaro

volume_up
last week {sustantivo}

EN last week
volume_up
{sustantivo}

last week
volume_up
múlt hét {sustantivo}
On Wednesday last week, we observed a one-minute silence in memory of the victims of the disaster.
Múlt hét szerdán egyperces csenddel emlékeztünk meg a katasztrófa áldozatairól.
(PL) Mr President, I did not think the last week would end so successfully.
Nem gondoltam, hogy a múlt hét ilyen sikeresen zárulhat.
Moreover, the topic was not even included on the agenda of the plenary at the beginning of last week.
Ráadásul a múlt hét elején a téma még csak nem is szerepelt a plenáris ülés napirendjén.

Traducciones similares para last week en húngaro

last sustantivo
last adjetivo
last adverbio
to last verbo
week sustantivo
Hungarian

Ejemplos de uso para "last week" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHowever, last week's protest by Polish shipyard workers must be viewed differently.
A lengyel hajógyári munkások múlt heti tiltakozását azonban másképpen kell nézni.
EnglishLast week it seemed we were on course to reach an agreement at first reading.
Az elmúlt héten úgy tűnt, az első olvasatot követően megállapodásra juthatunk.
EnglishThis has become even more relevant given the deadlock in the Council last week.
Ez még nyilvánvalóbbá vált a Tanács múlt heti ülésén kialakult patthelyzet esetében.
English(FR) Mr President, last week I was in Argentina with the Mercosur delegation.
(FR) Tisztelt elnök úr, az elmúlt héten Argentínában jártam a Mercosur küldöttséggel.
EnglishEvery decent person was shocked by last week's natural disaster in the Far East.
Az elmúlt hetek természeti katasztrófái a Távol-Keleten minden jóérzésű embert megráztak.
EnglishI welcome any political progress that was made in this regard at the summit last week.
Üdvözlök bármilyen politikai előrelépést, ami az előző heti csúcstalálkozón történt.
EnglishYour communication last week contained absolutely no mention at all of this issue.
Az ön múlt heti közleménye egyetlen szóval sem említette ezt a kérdést.
EnglishPresident-in-Office, you brought us warm and encouraging words from last week's Council.
Elnök úr, Ön szívélyes és bátorító szavakat tolmácsolt a Tanács múlt heti üléséről.
EnglishFirst as he had for the last week, Hari tried again with the captain.
Ahogy az elmúlt néhány hétben már többször, Hari újra próbát tett a századosnál:
EnglishAnd then that last week, that awful last week, it was there, in that bed.
És az utolsó héten, azon a rettenetes utolsó héten, akkor is ott volt, abban az ágyban!
EnglishThe golfer looked up briefly and smiled, then returned to his game.What was it last week?
A golfjátékos egy pillanatra felnézett és elmosolyodott, aztán visszatért a játékhoz.
EnglishI am convinced that last week's interest rate rise was the right decision.
Meggyőződésem, hogy az elmúlt heti kamatlábemelés megfelelő döntés volt.
English'Kadishev says he had a meeting with Narmonov last week - late last week -' 'Wait a minute.
- Kagyisev azt írja, hogy az elmúlt hétvégén találkozott Narmonov elnökkel...
EnglishIt is good to be back for what is my last week in this Parliament - or any parliament.
Jó újra itt lenni, mert ez az utolsó hetem ebben a Parlamentben - és minden parlamentben.
EnglishThe last week in September, the plague being come to its crisis, its fury began to assuage.
Szeptember végére a pestis túljutott válságos szakaszán, vadsága lassan alábbhagyott.
EnglishSeeking further examples, Tess recalled what had happened in Brazil last week.
További példákat keresve Tessnek egy brazil eset jutott az eszébe.
EnglishFor the last week they had seen very little of Lady Catherine or her daughter.
Az ünnep előtti héten alig látták Lady Catherine-t vagy a leányát.
EnglishWho actually had died in Los Angeles last week--Frye or his look-alike?
Ki volt az, aki valójában Los Angelesben meghalt - Frye vagy a hasonmása?
EnglishIn fact, here is the data which we have developed on the events of last week.
Birtokunkban vannak az elmúlt hét eseményeivel kapcsolatos adatok.
EnglishThe meeting of Ministers of Defence last week paved the way to move forward towards that goal.
A múlt heti védelmi miniszteri csúcstalálkozón lefektettük ennek az alapjait.