Cómo se dice "laughing" en húngaro

EN

"laughing" en húngaro

volume_up
laughing {sustantivo}
volume_up
laugh {sustantivo}

EN laughing
volume_up
{sustantivo}

laughing (también: laugh, laughter)
volume_up
nevetés {sustantivo}
He thought he could still hear her laughing and laughing and laughing.
Paul tudatában a nevetés csak harsogott tovább, szűnni nem akarón.
Hermione burst out laughing and dragged herself into a more upright position.
Hermionéból kitört a nevetés, és majdnem egyenes helyzetbe küzdötte fel magát.
The count stared at him for a moment, then burst out laughing.
A gróf egy pillanatig csak bámult a lovagra, aztán kirobbant belőle a nevetés.

Sinónimos (inglés) para "laughing":

laughing
English
laugh

Ejemplos de uso para "laughing" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishShe said she could hardly keep from laughing, but George thought it was swell.
Azt mondja, alig tudta visszafojtani a nevetését, de George klassznak tartotta.
Englishthe other exclaimed excitedly, laughing in delight.
Tudtam, hogy mellém állsz! kiáltotta felindultan a másik, és boldogan nevetett.
EnglishPeople were beeping and booping and laughing, not just at my party, but everywhere.
Mindenki csipogott és huhogott és kacagott, nemcsak az én vacsorámon mindenütt.
EnglishWhen they saw Lír, Molly, and Schmendrick, they came running toward them, laughing.
Ahogy megpillantották Lírt, Mollyt és Schmendricket, futottak elébük, és kacagtak.
EnglishThere they are, he said, laughing like a frightened child, there they are.
- Ott vannak - mondta, és úgy nevetett, mint egy rémült kisgyerek -, ott vannak.
EnglishHe burst out laughing, and Molly sprang up, red from hairline to throat-hollow.
Nevetésben tört ki, Molly azonban fölpattant, haja tövétől nyakáig vörösen.
EnglishWhat would she do if he was gone when she came back from her Laughing Place?
Mit művelne Annie, ha nevetőkuckójából hazatérve őt már nem találná a házban?
EnglishGurgeh looked uncertainly at Za's beaming face for a moment, then burst out laughing.
Gurgeh határozatlanul nézte Za arcát egy kis ideig, aztán kitört belőle a röhögés.
English[ Laughing ] He not only used the word prank, he said the boy was hiding in a barn.
Nem csak a "csíny" szót használta, azt is megmondta, hogy a fiú egy csűrben bújt el.
EnglishI want her ladyship to fear you, not to die of laughing when she sees you.
Azt akarom, hogy őlédisége rettegjen s ne kacagja halálra magát, amikor elébe áll.
EnglishDuddits turns and looks at him, bright-eyed and interested, almost laughing.
Duddits elfordul, ránéz, csillogó szemmel, érdeklődve, majdhogynem nevetve.
EnglishYou make such a wonderful contrast to each other, Barbara said, laughing.
- Úgy látszik, az ellentétek vonzzák egymást -jegyezte meg mosolyogva Barbara.
EnglishBut when she was laughing at herself, as now, Dena Spurgens face lit up.
Gordon végül úgy döntött, a lány vonásaira leginkább az illett, hogy vonzó arc.
EnglishHe was laughing so hard, he could not stop and he was holding my assignment in his hand.
Annyira nevetett, hogy nem tudta abbahagyni, kezében pedig fogta a házi feladatom.
English'We shall get good lodging at the Kashmir Serai,' said Kim, laughing at his perplexity.
- A Kashmir karavánszállóban jó helyet kapunk - szólt Kim, nevetve az öreg zavarán.
EnglishSomewhere a piano was playing boogie-woogie and people were laughing and clapping along.
Valahol egy zongora boogie-woogie-t játszott, emberek nevettek és tapsoltak hozzá.
EnglishOrl Fane suddenly doubled up laughing, his voice high-pitched and frenzied.
Orl Fane hirtelen kétrét görnyedt, és fisztulás hangon, visongva nevetett.
EnglishOr, perhaps, he went to bed for a little nap, said another, laughing also.
- Vagy lefeküdt az ágyába, és alszik egyet - tette hozzá vihogva egy másik.
EnglishThe Cat was laughing also, but tried to hide it by stroking his long whiskers.
Vigyorgott a Kandúr is, de hogy ne vegyék észre, a bajuszát pödörgette.
EnglishIt split into a laughing set of teeth, then sprouted an enormous phosphorescent green eye.
Szája hasadt, mosolygott; előbb fogakat, azután hatalmas, zöld szemet növesztett.