EN lean
volume_up
{sustantivo}

lean (también: descent, downhill, grade, inclination)
volume_up
lejtő {sustantivo}
lean (también: descent, downfall, droop, drop)
volume_up
esés {sustantivo}
lean (también: deviation, dip, excursion, inclination)
volume_up
elhajlás {sustantivo}
lean
volume_up
hús soványa {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "lean":

lean

Ejemplos de uso para "lean" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHugo McLean, coming quietly up behind them, asked, What's an awful thing to say?
Hugo McLean, aki nesztelenül lépett mögéjük, megkérdezte: Mit szörnyű mondani?
EnglishAdelaide Jefferson and Hugo McLean were walking rapidly down the path toward them.
Adelaide Jefferson és Hugo McLean sietve jöttek le a teniszpályához vezető ösvényen.
Englishthe silver-haired, lean-faced, tuxedo-clad man demanded.
- Mit akarnak tőlem? - kérdezte az ezüstös hajú, vékony arcú, frakkot viselő férfi.
EnglishBut far down on the beach stood a lone figure, a lean tall man, looking towards her.
Ám messze lent magányos alak állt a parton, vékony, magas ember, és őt nézte.
EnglishHow lean and caring he seemed, a creature of such miraculous contours and expressiveness.
Rám nézett, átkarolt, és el sem engedett, amíg Arion ki nem fejtett az öleséből.
EnglishAllanon was supporting him now, providing him with a strong shoulder on which to lean.
Allanon támogatta, a vállát kínálta, hogy Bremennek legyen mire támaszkodnia.
EnglishHe had to get back to the lean-to and the fire, and he had to do it on his own.
Vissza kell jutnia a szárnyékhoz és a tűzhöz, méghozzá a maga erejéből.
EnglishAllanon came forward and placed a strong hand on the highlander's lean shoulder.
Allanon előrelépett, és rátette erős kezét a nyúlánk felföldi vállára.
EnglishMenion chuckled inwardly at the sight, a slow smile spreading over his lean face.
Menion előbb csak kuncogott, aztán szélesen elvigyorodott a látványra.
EnglishFrank's voice was getting so weak that Tony had to lean close to hear it.
Frank hangja teljesen legyengült; Tonynak egész közel kellett hajolnia, hogy hallja.
EnglishThe lean longships were putting on a burst of speed, closing in for the kill.
A keskeny harci csónakok növelték az iramot, lecsapni készen közeledtek.
EnglishThe dog breathed hard and didn't move, except to lean a little closer to my right leg.
A kutya erősen lihegett, nem mozdult, csupán kicsit erősebben simult a jobb lábamhoz.
EnglishJust lean forward and put your head between your knees if you feel queer.
Ha rosszul érzi magát, hajoljon előre és a fejét fektesse a két térde közé.
EnglishJaxart was back on the oar and with him a lean Sark convict with a brand on his face.
Ja-xart újra ott görnyedezett az evezőpadon, oldalán egy billogos képű sark elítélttel.
EnglishI go to lean in and kiss her... and I realize I have gum in my mouth.
Amikor odahajoltam, hogy megcsókoljam... akkor rájöttem, hogy rágó van a számban.
EnglishThe face in the photo was lean and tanned and smiling slightly with lips closed.
A fényképen látható arc keskeny volt, napbarnított, a csukott száj halvány mosolyra húzódott.
EnglishThe dark face turned toward him and a slight smile played across the lean features.
A sötét arc feléje fordult, könnyű mosoly futott át az éles vonásokon.
EnglishI've described him earlier in this account as having looked like a lean young wolf.
- Korábban azt mondtam róla, úgy festett, mint egy inas farkaskölyök.
EnglishWe both lean forward on our elbows and once again look at the crowd.
Mindketten a könyökünkre támaszkodva előrehajolunk, és ismét a tömegre nézünk.
EnglishIf I can ever find it, maybe I can tell myself to squat and lean my shoulder to it.
S ha egyszer megtalálom, tán magamnak is ki tudnám adni a vezényszót, merről feküdjek neki.