EN leaning
volume_up
{sustantivo}

leaning (también: aptitude, bent, calling, disposition)
volume_up
hajlam {sustantivo}

Ejemplos de uso para "leaning" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishStark went in among them and then sat down, leaning his back against warm stone.
Stark belopakodott a romok közé, aztán hátát a langyos kőnek támasztva megpihent.
EnglishTatzel, leaning on the table with chin on her two fists, scowled into the fire.
Tatzel ráhasalt az asztalra, öklére támasztotta az állát, és ismét a tüzet nézte.
EnglishPeople were leaning forward more, heads were turning to the face of the church.
Sokan áthajoltak a korláton, és minden tekintet a templom ajtajára szegeződött.
EnglishSoon they were leaning against a railing at the top of the steps down to M Street.
Egy kicsivel később az M utcára vezető lépcső tetejénél támaszkodtak a korlátnak.
English'Wait till you taste this stuff,' Za said, leaning towards Gurgeh and winking.
Ugye nem baj, ha tegeződünk? mondta Za, majd Gurgehhez hajolt és rákacsintott.
EnglishLeaning forward, he looked the embodiment of a straightforward British sailor.
Ahogy előredűlt, maga volt a megtestesült, talpig becsüle tes angol tengerész.
EnglishShe was leaning back, showing all her throat, looking at me lazily down her eyes.
Hátrahajolt, közszemlére téve a nyakát, és lustán rám nézett a szeme aljából.
EnglishHe took the shell caressingly with both hands and knelt, leaning against the trunk.
Gyöngéden felemelte mind a két kezével, majd letérdelt, s a rönknek támaszkodott.
EnglishBut the point is that what happens once you start kind of quietly leaning back?
De a lényeg az, hogy mi is történik miután szép csendben elkezdesz hátrálni.
EnglishThe tribe clustered beneath a great curved wall leaning out over their heads.
A törzs a hatalmas hajlított fal lábánál gyülekezett, nyújtogatták a nyakukat.
EnglishHe turned to Vassili Petrov, who was with him, leaning forward, alert and worried.
A vele lévőő Vaszilij Petrovhoz fordult, aki éberen és aggódva hajolt előőre.
EnglishA farmer stood leaning on a stout cane at the gate where the two fields met.
Egy farmer állt egy erős botra támaszkodva a két mező találkozását jelző kapunál.
EnglishLeaning heavily on his cane, he lifted the glass and took only a taste of it.
Elliott a botjára nehezedve felemelte a poharat, de csak épphogy belekortyolt.
EnglishYes, best to get started with this journey, Tay agreed, leaning forward eagerly.
Igen, jobb is, ha nekivágunk az útnak helyeselt Tay, és buzgón előrehajolt.
EnglishHe moved with a peculiar hunching motion, leaning heavily on a gnarled walking stick.
Görnyedten mozgott, minden lépésnél nehézkesen támaszkodva egy göcsörtös botra.
EnglishThey showed a man leaning far out of a window with his mouth open yelling.
Egy férfit ábrázoltak, aki erősen kihajol az ablakon, és tátott szájjal ordít.
EnglishShe was leaning with her back against the sink, arms folded, watching him thoughtfully.
A lány összefont karral támaszkodott a mosogatónak, és elgondolkozva nézett rá.
EnglishThe priest put a foot on the bench, leaning over, an arm resting heavily on his knee.
A pap feltette az egyik lábát a padra, és egyik karját a térdére támasztotta.
EnglishTalen was leaning against the wall beside the door, trying to stay out of the rain.
Talen az ajtó mellett támasztotta a falat, megpróbált behúzódni a szemerkélő eső elől.
EnglishShe clung close to the warmth of his body, leaning her head against his back, and wept.
Gwenhwyfar szorosan ölelte a férfi testét, a fejét a hátára fektette, és sírt.