Cómo se dice "manifesto" en húngaro

EN

"manifesto" en húngaro

volume_up
manifesto {sustantivo}

EN manifesto
volume_up
{sustantivo}

manifesto (también: edict, proclamation)
volume_up
kiáltvány {sustantivo}
In London a Rosicrucian manifesto appears, attributed to Cagliostro.
Cagliostrónak tulajdonított rózsakeresztes-kiáltvány jelenik meg Londonban.
Ez a szöveg egy imperialista kiáltvány.
In this framework, a manifesto is needed, a resolution which will be the equivalent of what 8 May 1950 meant for Europe.
E kerethez olyan kiáltvány, állásfoglalás szükséges, amely ugyanolyan jelentőségű lesz, mint 1950. május 8. volt Európa számára.
manifesto (también: declaration, pronouncement, statement, dictum)
volume_up
nyilatkozat {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "manifesto":

manifesto

Ejemplos de uso para "manifesto" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishKomarov, have you ever heard of a secret document called the Black Manifesto?
- Hallott-e ön, Komarov úr, egy Fekete Manifesztum nevű titkos dokumentumról?
EnglishFinally, I quote a paragraph towards the end of President Barroso's manifesto.
Befejezésül Barroso elnök kiáltványának végéről idézek egy bekezdést.
EnglishI am very interested in who the candidate will be and what the manifesto will look like.
Nagyon érdekel, ki lesz a jelölt és hogy fog kinézni a választási program.
EnglishKomarovs manifesto tell us?
- És most halljam - mondta a pátriárka -, mi közünk nekünk Komarov manifesztumához?
EnglishOne was a file, in Russian, which he recognized as the Black Manifesto.
Az egyik a Fekete Manifesztum néven ismert, orosz nyelvű dolgozat volt.
EnglishBut the British Government has shamefully reneged on its manifesto pledge to hold one.
A brit kormány azonban, szégyenletes módon, visszatáncolt ígéretétől, hogy népszavazást tart.
EnglishPlease read the report marked Verification first, and the Black Manifesto second.
Kérem, hogy először a Hitelesítés című anyagot olvassák el, és csak azután a Fekete Manifesztumot.
EnglishAnd he was convinced by the conclu-sion: the Black Manifesto was neither forgery nor joke.
A következtetésével is egyetértett: a Fekete Manifesztum nem hamisítvány, és nem is tréfa.
EnglishMonk slipped a hand into his briefcase and extracted the Black Manifesto.
Monk kinyitotta irattáskáját, és elővette a Fekete Manifesztumot.
EnglishThat the Black Manifesto had returned to Russia he had no doubt.
Nyilvánvaló, hogy a Fekete Manifesztum visszakerült Oroszországba.
EnglishSaul Nathanson leaned forward and tapped the Black Manifesto.
Saul Nathanson előrehajolt, és megkopogtatta a Fekete Manifesztumot.
EnglishAkopov, the secretary who left the manifesto lying around, is dead.
Ez az Akopov, aki elöl hagyta a manifesztumot, meghalt.
EnglishThe manifesto doesn't say; it leaves you with your mouth watering.
Ez az, amit a manifesztum nem árul el, orrunk tőle fokhagymás.
EnglishKomarovs manifesto tell us?
És amikor jöttem kifelé, hallottam, hogy őszentsége megkérdezi: Mi közünk nekünk Komarov manifesztumához?
EnglishThen Komarov would denounce the manifesto as a crude forgery, and much of Russia would believe him.
- Komarov mint durva hamisítványt megtagadná a manifesztumot, és Oroszország nagy része hinne neki.
EnglishThe Party, saddled too early with the most extreme Hard Left manifesto in history, was in complete disarray.
Komoly megfontolás után arra a következtetésre jutottam, hogy semmit.
EnglishThe twenty-point plan is known as the Manifesto for the British Revolutionor MBR for short.
Elkerülhetetlenül szükség lesz arra, hogy s e m m i f é l e tőke vagy érdekeltség ne jusson ki az országból.
EnglishWe already opposed this difficult topic during the electoral campaign and included it in our manifesto.
Ezt az összetett témát már a választási kampányunkban is elleneztük, és szerepelt a programunkban.
EnglishMonk leaned forward and tapped the Black Manifesto.
Monk kissé előbbre hajolt, és megkopogtatta a Fekete Manifesztumot.
EnglishAfter reading the manifesto, it seemed worth doing.
Miután elolvastam a manifesztumot, úgy éreztem, ér-demes belevágni.