Cómo se dice "manner of speaking" en húngaro

EN

"manner of speaking" en húngaro

EN manner of speaking
volume_up
{sustantivo}

manner of speaking (también: harangue, speech, talking, spoken word)
volume_up
beszéd {sustantivo}
manner of speaking (también: locution, parlance, phrasing, speech)
volume_up
beszédmód {sustantivo}
manner of speaking (también: speech)
volume_up
beszédmodor {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "manner of speaking":

manner of speaking

Traducciones similares para manner of speaking en húngaro

manner sustantivo
to speak verbo
Hungarian

Ejemplos de uso para "manner of speaking" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishA second point is that it is, in a manner of speaking, a voluntary framework.
A második pont az, hogy egy úgyszólván önkéntes keretről van szó.
EnglishI started a new life, in a manner of speaking, in my ratty attic overlooking the secret park.
Hogy úgy mondjam, új életet kezdtem a rejtett kertre néző, patkányjárta tetőtéri lakásban.
EnglishIt was the dog, of course - the stray who had been, in a manner of speaking, Gerald's last client.
De persze csak a kutya volt az bizonyos értelemben Gerald utolsó ügyfele.
EnglishWell, in a manner of speaking I gotta tell you, it's
Hozzám most mindenféle emberek jönnek, akik interjút akarnak csinálni velem.
EnglishThey reached into him, seized his own mind in a manner of speaking, demanding his attention, his obedience.
Ez a tekintet megérintette Flicket, szinte szólt hozzá, figyelmet, engedelmességet követelve.
EnglishI was dead sure I could put it back, and anyway it was my own cash in a manner of speaking.
Holtbiztos voltam benne, hogy vissza tudom tenni, különben is, ha úgy vesszük, végeredményben a saját pénzem volt.
English'Only in a manner of speaking, My Lord,' Kalten replied.
Bizonyos értelemben igen, nagyuram bólintott Kalten.
EnglishIn a manner of speaking, it was already eating Drano.
Bizonyos értelemben már a bolygó is rákapott a Dranóra.
English_The_ Ent, I am, you might say, in your manner of speaking.
- Az Entnek - mondhatnám a ti nyelveteken.
EnglishIt has and it hasn't, in a manner of speaking.
Részben igen, részben nem, ha szabad így fogalmaznom.
English'And that, in a manner of speaking, wasn't murder at all, but drink,' said the inspector, deprecatingly.
- Az pedig, hogy úgy mondjam, nem is volt gyilkosság, csak részegségében követte el - felelte a felügyelő kicsinylően.
EnglishAnd his manner of speaking was utterly convincing.
EnglishSeed money, in a manner of speaking, something that would pay off in the long run because the Japs were good at thinking long-term.
Pénzt vetni olyasvalami, ami hosszú távon ígér bőséges aratást, mert a japánok hosszú távon gondolkodnak.
EnglishGood news, he said, in a manner of speaking.
Bizonyos szempontból, jó híreim vannak.
EnglishPresident, in a manner of speaking.
EnglishIn a manner of speaking, Brys admitted.
EnglishSealed it, in a manner of speaking.
EnglishIt is only a manner of speaking.
English'In a manner of speaking, yes.
English'In a manner of speaking,' the avatar said, still staring up at the ceiling, which was painted with scenes of ancient rustic life.
Bizonyos értelemben biccentett az avatár, aki még mindig a gazdagon kifestett plafont bámulta, amelyet bukolikus életképek díszítettek.