Cómo se dice "mythology" en húngaro

EN

"mythology" en húngaro

volume_up
mythology {sustantivo}

EN mythology
volume_up
{sustantivo}

mythology
volume_up
mitológia {sustantivo}
In classic mythology, Prometheus was the brother of Atlas.
Az ókori mitológia szerint Prométheusz volt Atlasz testvére.
If what you have is real, that is the Holy Grail of Eastern mythology.
Ha ami nálatok van, igazi, akkor az a Keleti mitológia Szent Grálja.
Csuda klassz, ír mitológia.

Ejemplos de uso para "mythology" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt has for me now the hard purity of mythology-those times when I was alive.
- Immár mitológiai tisztaságúvá keményedtek azok az idők, mikor még éltem.
EnglishAnd you'll all be able to use it and kind of explore what your own personal mythology might be.
Akkor tudják majd használni, és felfedezni, hogy mi az Önök személyes mitológiája.
English'There is an ancient legend of Pandora, a woman of mythology given a box.
- Egy ősi legenda szerint élt egyszer egy Pandora nevű asszony, akire rábíztak egy dobozt.
EnglishOur final suitor goes to Rutgers... where he majors in the fine arts and Greek mythology.
Utolsó versenyzőnk pedig... szépművészetet és görög mitológiát tanul.
EnglishBut in this mythology is rooted all the truths that I know.
Ám ezekben a mítoszokban gyökereznek az igazságok, amelyeket ismerek.
EnglishOver the centuries the mythology grew; the Little People had once been as we were, tall and fair.
A legenda nőtt és dagadt évszázadokon át; mint mi, a kis nép olyan szép és magas volt egykoron.
EnglishBoone didn't know the origins f this mythology; nor had he ever been interested enough to enquire.
Boone nem ismerte e mítosz eredetét, és soha nem is érdekelte eléggé, hogy nyomozni kezdjen utána.
EnglishI would like to tell you a story from Greek mythology.
Szeretnék elmesélni önöknek egy történetet a görög mitológiából.
EnglishAnd every culture comes up with its own understanding of life, its own customized version of mythology.
Minden kultúra a maga módján értelmezi az életet, mindnek megvan a saját külön bejáratú mitológiája.
EnglishIn classic mythology, Cassiopeia was the mother of Andromeda.
- Az ókori mitológiában Cassiopeia volt Andromeda anyja.
EnglishAnd it's kind of the zeitgeist view at this level of the world's current mythology over the last couple of months.
Ez már egy korszellemi nézőpont világunk pár hónapos mítoszaira.
EnglishYou know our mythology, surely all of you, some of you.
A brit ősmítoszokban hemzsegnek a legendás óriások.
EnglishGod hates it when itŽs referred to as mythology.
Isten utálja, ha úgy beszélnek róla, mint egy mítoszról.
EnglishOn Saturday afternoons, he went through dozens of books on art, architecture, Greek mythology, science.
A szombati délutánokon tucatszám habzsolta fel a művészetről, építészetről, görög mitológiáról, tudományról szóló könyveket.
EnglishNow IŽm up to my ass in Christian mythology.
Ma pedig nyakig vagyok a keresztény mitológiában.
EnglishIf chimeras, griffins, and all the creations of mythology had appeared to guard it, I should have been scarcely surprised.
Akkor sem lepődtem volna meg, ha sárkányok, mesebeli szörnyek és rémalakok, torz mitológiai lények őrzik.
EnglishAnd that brings us to the mythology of business.
Így jutunk el a biznisz mitológiájáig.
EnglishAnd mythology does not pay, well, until now.
(Nevetés) El kellett tehát helyezkednem.
EnglishThis was the mythology of the gymnosophist.
EnglishWe're marinated in the same mythology.'
Ugyanabba a mitológiába születtünk bele.