Cómo se dice "needless" en húngaro

EN

"needless" en húngaro

EN needless
volume_up
{adjetivo}

needless (también: redundant, unnecessary)
'Needless is Théoden's demand, but it is useless to refuse.
- Théoden parancsa szükségtelen, nemet mondani rá haszontalan.
Needless to say, the industry will need time to adjust.
Szükségtelen hozzátenni, hogy az iparágnak időre van szüksége az alkalmazásához.
However, they represent a needless risk to citizens' health.
Azonban szükségtelen kockázatot jelentenek a polgárok egészségére.
needless (también: gratuitous, unavailable, spare, unavailing)
I'm beginning to worry that all of this has been needless.
Kezdek aggódni amiatt, hogy ez az egész beszélgetés fölösleges volt.
I would like to finish as I began, by saying that this is not the time for eccentricities and needless spending.
Azzal fejezném be, amivel kezdtem; jelenleg nincs helye a szeszélyeknek és a fölösleges költekezésnek.
It is vital that sea vessels avoid taking needless risks and request, on an official basis and in good time, protection from Operation Atalanta.
Rendkívül fontos, hogy a tengeri hajók elkerüljék a fölösleges kockázatot, és hivatalos úton, időben védelmet kérjenek az Atalanta-művelettől.

Sinónimos (inglés) para "needless":

needless

Ejemplos de uso para "needless" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe increasingly bitter political stalemate has resulted in four needless deaths.
Az egyre keserűbb politikai patthelyzet négy ember felesleges halálához vezetett.
EnglishVictims had a right not to be caused needless pain, not to be treated as objects.
Az áldozatnak joga van rá, hogy ne szenvedjen fölöslegesen, ne kezeljék tárgyként.
EnglishNeedless to say, I heard in the introductions about the need for dialogue.
Nem szükséges mondanom, mert hallottam a bevezetőkben a párbeszéd szükségességét.
EnglishDo you think we have to go through needless forms, like the Imperial Courts?
Nincs szükségünk a Birodalmi Bíróságokéhoz hasonló felesleges formaságokra.
EnglishNeedless to say, a great deal of thought has gone into such a system in each country.
Mondanom sem kell, minden egyes országban sok elgondolás kerül be egy ilyen rendszerbe.
EnglishAnd, needless to say, thank God I wasn't using a thesaurus back then.
És mondanom sem kell, hála Istennek akkor még nem használtam a szójegyzékemet.
EnglishNeedless to say, they all came true eventually came true in great detail.
Mondanunk sem kell, hogy a jövendölés a legapróbb részletekig teljesült.
EnglishNeedless to say, the Commission will continue to consider these orientations.
Nem is kell hangsúlyoznom, hogy a Bizottság fontolóra fogja venni ezeket a megközelítéseket.
EnglishNeedless to say, we have discussed this 10% objective in great detail.
Talán mondanom sem kell, hogy ezt a 10%-os célkitűzést részletekbe menően megvitattuk.
EnglishNeedless to say, the enemy easily overpowered the guard in one fell swoop.
Világos, hogy az ellenség minden nehézség nélkül, egyetlen csapással elnémította a strázsát.
EnglishNeedless to say, such actions will strain financial resources.
Mondanom sem kell, hogy az efféle lépések megcsapolják a pénzügyi forrásokat.
EnglishBut it's our position that needless delays should be avoided.
- Nekünk azonban az az álláspontunk, hogy a felesleges késlekedést el kell kerülni.
EnglishNeedless to say, he suspected Gordon of pinching the till-money.
Mondanunk sem kell, azzal gyanúsította Gordont, hogy lefölözi a bevételt.
EnglishWe need to ban dangerous substances to avoid exposing our children to needless risks.
A veszélyes anyagokat be kell tiltanunk, hogy a gyermekeinket ne tegyük ki felesleges kockázatnak.
EnglishHe's locked himself in a room, and, needless to say, he ain't coming to this side of the ocean.
Magára zárta az ajtót, és bár ezt felesleges mondani nem jön át az óceánnak erre az oldalára.
EnglishMy own wishes, needless to say, were not consulted.”
Gondolom, mondanom sem kell, hogy az én véleményezne senki nem kérdezte.
EnglishNeedless to say, I completely disagree with extending the application of the 'blue card' system.
Magától értetődő, hogy határozottan ellenzem a "kék kártya” rendszer használatának kiterjesztését.
EnglishThat evening at the opera Rastignac chose his words carefully, lest he should give Mme. de Nucingen needless alarm.
Este az Operában Rastignac óvatosan beszélt, nehogy megijessze Nucingennét.
EnglishHe lodges at the Cat and Plough: needless to say, under surveillance.
- A Macska és Eke nevű fogadóban szállt meg; gondolom, mondanom sem kell, hogy állandó megfigyelés alatt áll.
English. - Mr President, another debate of, needless to say, some importance.
a Tanács soros elnöke. - Elnök úr, talán nem kell mondanom, hogy újabb igen fontos vita következik.