Cómo se dice "new phase" en húngaro

EN

"new phase" en húngaro

volume_up
new phase {sustantivo}
HU

EN new phase
volume_up
{sustantivo}

1. astronomía

new phase
volume_up
újhold {sustantivo}

Traducciones similares para new phase en húngaro

new adjetivo
Hungarian
phase sustantivo
to phase verbo

Ejemplos de uso para "new phase" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOn the contrary, a new phase of cooperation, not antagonism, has been initiated.
Ellenkezőleg, nem az ellentétek, hanem az együttműködés új szakasza vette kezdetét.
EnglishTherefore, we must now begin a new phase which sees commitments become realities.
Ezért most új korszakot kell nyitnunk, amelyben a kötelezettségvállalásokat végre megvalósítjuk.
EnglishWe will take these ideas into account in the new consultation phase.
Ezeket a gondolatokat figyelembe vesszük majd a konzultáció új szakaszában.
EnglishWe are now opening a new phase in the development of EU Arctic policy.
Most új fejezetet nyitunk az Északi-sarkvidékre vonatkozó uniós politika kidolgozásában.
EnglishThat is the right approach and it will take Europe into a new phase.
Ez a helyes megközelítés, és ez fogja Európát bevezetni egy új korszakba.
EnglishThis is therefore the start of a new phase for the Aviation Safety Agency.
Új időszak kezdődik tehát a Repülésbiztonsági Ügynökség számára.
EnglishAdoption of the Treaty means a new phase and an opportunity for the EU to make a step forward.
A Szerződés elfogadása új korszakot nyit, és lehetőséget teremt az EU számára az előrelépéshez.
EnglishThis may enable the whole of European integration to enter a new phase.
Ezzel az egész európai integráció egy új szakaszába léphet.
EnglishIf we do enter a new phase of competition, at least it would be defensive instead of offensive.
Ha a verseny új fázisába lépünk, legrosszabb esetben is védelmi jellegűnek kellene lennie, nem támadónak.
EnglishThis partnership represents a new phase in their relationship.
Ez a partnerség új szakaszt jelent a kapcsolataikban.
EnglishThe Green Paper will provide the basis for that and legislative steps should then follow in the new phase.
A Zöld Könyv adja meg ehhez az alapot, amit a következő fázisban jogalkotási lépéseknek kell követnie.
EnglishWe are entering a new phase in which - I hope - the way can also be reopened towards a Constitution for Europe.
Új szakaszba lépünk, melyben reményeim szerint újra utat nyithatunk egy Európai Alkotmány felé is.
EnglishOn the one hand, the work programme intervenes and launches a new phase of very important political work.
Egyrészről a munkaprogram egy rendkívül lényeges politikai munka új fázisát indítja újra, illetve vezeti be.
EnglishAll hope for a strong transition to some bright new phase might be lost as madness ran wild.
Az elszabaduló őrület hullámai elmostak volna minden reményt, hogy az emberiség életében kialakulhat egy jobb, új szakasz.
EnglishI feel that the Commission's new phase is important.
Fontosnak tartom a Bizottságnak ezeket az új lépéseit.
EnglishThe internal market has brought many benefits and it is nearly completed, but cohesion policy is now entering a new phase.
A belső piac számos előnnyel jár, és már majdnem teljes, de a kohéziós politika új fázisba lép.
EnglishIt did so through acting collectively, and as we move into a new phase, we need to continue to act collectively, cooperatively.
Együttesen léptek fel, és most, az új szakaszban is együtt, egymással együttműködésben kell fellépnünk.
EnglishIt was a new phase of his character to me, for I had never before seen him show any keen interest in natural objects.
Ez még az én számomra is újdonság volt, hiszen eddig sohasem tapasztalhattam, hogy érdeklik a természet szépségei.
EnglishThis new phase is called 'Debate Europe'.
Ezen új szakasz neve: "Vitassuk meg Európát!”.
EnglishAs the former debate showed, now that we have the Lisbon Treaty, work at EU level now enters into a new phase.
Amint ezt a korábbi vita megmutatta, most, hogy érvénybe lépett a Lisszaboni Szerződés, az EU szintjén végzett munka új szakaszába lép.