Cómo se dice "newfound" en húngaro

EN

"newfound" en húngaro

EN newfound
volume_up
{adjetivo}

He could use this newfound power of his for good or for evil, but once he made the choice, there would be no. going back.
Újonnan felfedezett erejét használhatja jóra és rosszra egyaránt, de ha egyszer választott, már nincs visszakozás.
At the last, he had followed his insight, his newfound instinct, provoked by Voltaire, to the letter.
Végül is követte a megérzését, azt tette, amit a Voltaire által felpiszkált, újonnan felfedezett ösztön diktált neki.
newfound

Ejemplos de uso para "newfound" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishEvery step taken in this new-found land was an adventure, even to the thief.
Ezen a vidéken minden lépés vakmerő vállalkozás volt, még a tolvaj számára is.
EnglishI also need to check on that safe-house for Shurq and her newfound friend.
Meg kell néznem azt a búvóhelyet is, ahol Bugybor és újdonsült barátja lappang.
EnglishEverywhere his ghosts foDowed him, in spite of his newfound resignation.
Kísértetei mindenhová követték, újonnan megtalált rezignáltsága ellenére.
EnglishWe even went in search of haunted houses together-a newfound pastime that excited us both.
Kirándultunk még kísértetházakba is ez az új szórakozás mindkettőnket felvillanyozott.
EnglishHe hoped and prayed that his newfound friend would confirm the things he'd seen.
Reménykedett és imádkozott, hogy új barátja igazolja a látást.
EnglishHe made his way to the door, turning to nod a friendly good-bye to his newfound Russian friends.
Az ajtóból még visszanézett, hogy barátságosan bólintson újdonsült orosz ismerőseinek.
EnglishTommy tramped cheerfully down the hill with his two new-found friends.
Õ meg vidáman trappolt le a hegyről két újonnan szerzett barátjával.
EnglishShe turned her back on them all with newfound dignity and left then.
Újult méltósággal fordított hátat a férfiaknak, és ellibbent előttük.
EnglishObviously, these countries used their newfound freedom in line with past practice and habits.
Nyilvánvalóan, ezek az országok új szabadságukat a múltbéli gyakorlattal és szokásokkal együtt élik meg.
EnglishIn the case of her countrymen, it was her clothing that told them of her newfound worth.
Olyan volt az arckifejezése, mint a csínytevő kisgyereknek, aki azt hitte, hogy rajtakapták, de mégis megúszta.
EnglishAnd with her newfound confidence in this condition she felt easier at the thought of returning to the hut.
Frissen támadt önbizalmával felvértezve könnyebbnek érezte a gondolatot, hogy visszatérjen a kunyhóba.
EnglishThe Earther was content enough with waiting, testing his newfound skill with little bounces and skips.
A földit nem zavarta, hogy várakoznia kell, mert közben remekül gyakorolhatta új képességeit, a pattogást és lebegést.
EnglishI could have returned to rescue you from that wretched island... but it would have meant leaving my newfound comrades.
Visszamehettem volna, hogy megmentselek a szigetről, de akkor el kellett volna hagynom az új elvtársaimat.
EnglishChad was high on his new-found freedom.
Chadre nagy hatással volt a hirtelen jött szabadság.
EnglishThe exemplary student of new-found independence, in the 1970s and 1980s, the country experienced considerable growth.
Az újonnan meglelt függetlenség éltanulójaként az ország az 1970-es és 1980-as években komoly növekedést élt át.
EnglishSo, the technology, you know, isn't the most exciting thing here right now, other than probably its newfound accessibility.
Így a technika, mint látják, nem a legizgalmasabb dolog jelenleg, kivéve talán az újrafelfedezett használhatóságát.
EnglishVigo smiled at his newfound servant.
Vigo rámosolygott újkeletű szolgájára.
EnglishRural to urban migration meant that newfound industrial materials started to replace hard-to-come-by natural grasses.
A vidéki lakosság városokba áramlásával az új ipari nyersanyagok elkezdték kiszorítani a nehezen fellelhető természetes fűféléket.
EnglishRhulad had stopped speaking, as if growing aware that something was happening among his followers, something that had nothing to do with him and his newfound power.
Rhuland abbahagyta a beszédét, talán rájött, hogy valami történt követőivel, valami, amihez semmi köze sem volt.
EnglishThose who knew the Ogham script wrote terrible curses on me, or they carved into walls and stones their newfound Christian beliefs with fervor.
Azok, akik ismerték az ogam írást, iszonyú átkokat szórtak rám, vagy lázas hévvel örökítették meg a falakon és a sziklákon új keletű keresztény hitüket.