Cómo se dice "to perceive" en húngaro

EN

"to perceive" en húngaro

EN to perceive
volume_up
[perceived|perceived] {verbo}

to perceive (también: to apprehend, to comprehend, to entrap, to grasp)
It requires open dialogue, not confrontation; it requires us to address the real and perceived disconnection that some young people are experiencing.
Nyílt párbeszédet és nem konfrontálódást kíván; azt igényli a részünkről, hogy foglalkozzunk azzal a tényleges és tapasztalható kirekesztéssel, amelyet egynémely fiatal tapasztal.
to perceive (también: to come across, to discern, to espy, to glimpse)
to perceive (también: to detect, to discern, to observe, to sight)
to perceive (también: to discern, to espy, to notice, to observe)

Ejemplos de uso para "to perceive" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHow should we, from the countries directly affected, perceive this constitution?
Hogyan érhetnénk meg mi, a közvetlenül érintett országok, ezt az alkotmányt?
English'You perceive that we have taken you into our confidence over some very private business.
- Láthatja, hogy egy magántermészetű üggyel kapcsolatban fogadtuk bizalmunkba.
EnglishBut it's really restoration of the ability to perceive beauty where we can get inspiring.
De valójában a szépség érzékelésének a helyreállítása az, amivel inspirálni tudunk.
EnglishYou, as a magician, are able to perceive more than the vast majority of mankind.
Te, mint mágus, többet érzékelsz, mint az emberek túlnyomó többsége.
EnglishAnd although we may perceive it in different ways, part of us will always see the line.
És noha különbözőképpen érzékeljük, énünk egy része mindig látja a vonalat.
EnglishYou are an enthusiast in your line of thought, I perceive, sir, as I am in mine, said he.
Úgy látom, maga éppolyan lelkes művelője mesterségének, mint én az enyémnek mondta.
EnglishThe smallest sound you can perceive moves your eardrum just four atomic diameters.
A legkisebb hang, amit érzékelni tudunk csak 4 atomátmérőnyit mozdítja meg a dobhártyánkat.
EnglishOr a friend from whom I can hope to have no secrets because he can perceive my every thought.
- Vagy egy olyan barát, aki előtt nem lehet titkom, mert olvas a gondolataimban.
EnglishOne or the other might perceive discords or inconsistencies overlooked by others.
Talán olyasmit is észrevesznek, ami másoknak elkerülte a figyelmét.
EnglishI perceive now that our' coming here is a part of God's design,' Sparhawk continued.
Most már tudom, hogy látogatásunk valójában Isten tervét képezte mondta lelkesen Sparhawk.
EnglishHe turned in place, trying to perceive some difference in the darkness.
Egy helyben körbefordult, megpróbált különbségeket keresni a sötétségben.
EnglishWe can no longer consider and perceive ourselves separately from Europe.
Már nem tartjuk magunkat, és nem látjuk magunkat Európától különállónak.
EnglishCitizens perceive Europe as an enemy who regulates and imposes drastic austerity.
A polgárok Európában ellenséget látnak, amely szabályoz és drasztikus megszorításokat vezet be.
EnglishI perceive you have purchased £500 worth of National Savings Certificates this year?'
Ahogy látom, maga az idén ötszáz font értékű államkötvényt vásárolt?
EnglishYet now we four can perceive that he was a living creature, and so in that akin to ourselves.
Mi most négyen láthatjuk, hogy élő ember volt, és ebben hozzánk hasonlatos.
EnglishIf we had, our brains probably would perceive rocks as full of empty space.
Ha így lett volna, akkor agyunk a követ valószínűleg úgy érzékelné, hogy az nagyrészt üres tér.
EnglishThereafter he was sleepy again, and began to perceive that Morgaine was the agent of it this time.
Hamarosan elálmosodott, és biztos volt benne, hogy ez a vízbe kevert portól lehet.
EnglishIt's just that being a human, the way we train to perceive the reality creates this meaning.
De emberi lényként a valóságészlelésünk olyan, hogy jelentést generál.
EnglishJilly knew this must be an apparition only she could perceive, a flood of doves
Összeszorította öklét az ölében, és alsó ajkába harapott.
EnglishWhen we refer to cohesion we perceive it as economic and social.
Amikor kohézióról beszélünk, gazdasági és társadalmi kohézióra gondolunk.