EN practised
volume_up
{adjetivo}

practised (también: practiced, proficient, skilful, skillful)
The Jackal took in the landscape facing him with a practised eye.
A Sakál gyakorlott pillantással mérte fel a szeme elé nyíló terepet.
His practised eye had quickly seen that this particular brick was different from the rest.
Gyakorlott szemével azonnal felismerte, hogy ez az egy tégla különbözik a többitől.
His face betrayed nothing, even to an eye as practised in the recognition of guilt as Eigerman's.
Az arca nem árult el semmit még egy olyan gyakorlott szemnek sem, mint Eigermané, pedig ő hamar felismerte bárki bűnösségét.
You are not practised in the ways of Betazed joining.
Bocsásson meg kapitány, de ön sajnos nem jártas az ilyesféle szertartásokban.
practised (también: practiced, workmanlike)

Sinónimos (inglés) para "practised":

practised
English

Ejemplos de uso para "practised" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe shall never support the policies that are practised by Alexander Lukashenko.
Soha nem fogjuk támogatni azt a gyakorlatot, amelyet Alexander Lukasenko jelenleg követ.
EnglishDespite the protests of the world's public, female circumcision is still practised.
A világ közvéleményének tiltakozása ellenére a női körülmetélést még mindig gyakorolják.
EnglishHe flung the blood away and then ran a practised thumb along the edge.
Egy hétbe is belekerül, mire eltüntetem a csorbulásokat morogta bosszúsan.
EnglishA particular atrocity practised in many areas of the world is the circumcision of young women.
A világ számos táján folytatják a fiatal nők körülmetélésének szörnyű gyakorlatát.
EnglishShe swam to it and got in, heaving herself ever the side with practised skill.
Aztán odaúszott a csónakhoz, és gyakorlottan felhúzódzkodott rá.
EnglishHere I wish to put it on record that I have never at any time of my life practised homosexuality.
Itt akarom leszögezni, hogy életemben sohasem hajlottam a homoszexualitás felé.
EnglishAn ancient ritual practised when they observe events of importance.
Õsi rituálé, ami még ma is dívik, mikor életükben fontos esemény történik.
EnglishAckroyd was not the kind of man to forgive the deceit that had been practised upon him.
Ackroyd nem az az ember volt, aki megbocsátja, ha becsapják.
EnglishInstead I asked if he still practised his profession on occasion.
Tudom, hogy évekkel ezelőtt tulajdonképpen visszavonult... mondtam.
English'At this auspicious minute -' he begins, with the clear delivery of the practised speaker.
- Ebben a nevezetes percben... - kezdi szónoki modorossággal.
EnglishSadly, this is Orwellian Newspeak still being practised: slavery is freedom; lies are truth.
Sajnálatos módon ez nem más, mint orwelli újbeszéd: a rabszolgaság szabadság, a hazugságok igazságok.
EnglishCraddock's eyes took in the room with a quick, practised glance.
Craddock egy gyors, tapasztalt pillantással felmérte a szobát.
EnglishIt's almost never practised because it's so very dangerous,' she replied.
Szinte sosem alkalmazzák, mert túlságosan veszélyes.
EnglishI therefore think that this deception being practised on the European people poses a moral problem.
Ezért úgy gondolom, hogy az európai embereknek ez a beismert megtévesztése erkölcsi problémát vet fel.
EnglishFluid, practised, they impressed almost immediately.
Gördülékeny volt és jól begyakorolt, azonnal lenyűgözött mindenkit.
EnglishThe European Union is a region of the world where solidarity is practised very visibly.
a Tanács soros elnöke. - (ES) Az Európai Unió a világ olyan régiója, ahol a szolidaritást igen láthatóan gyakorolják.
EnglishGood animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this.
Az ír farmerek családjainál a jó állattartás általános gyakorlat, nagyra tartom őket ezért.
EnglishHe was one of the most inefficient liars I have ever known-it was an art he had obviously never practised.
A legügyetlenebb hazudozó volt, akit valaha láttam; szemlátomást sohasem gyakorolta ezt a tudományt.
EnglishIn fact, to this day, Mithraism is practised in India.'
Indiában egészen a mai napig gyakorolják a mithrianizmust.
EnglishMiss Bennet would not play at all amiss if she practised more, and could have the advantage of a London master.
- Miss Bennet nem is játszana rosszul, ha többet gyakorolna, és órákat vehetne egy londoni tanártól.