Cómo se dice "practitioner" en húngaro

EN

"practitioner" en húngaro

volume_up
practitioner {sustantivo}

EN practitioner
volume_up
{sustantivo}

practitioner
volume_up
gyakorló orvos {sustantivo}
practitioner

Sinónimos (inglés) para "practitioner":

practitioner
English

Ejemplos de uso para "practitioner" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishGoogle CEO Eric Schmidt is a practical practitioner of this philosophy.
A Google vezére, Eric Schmidt ennek az elgondolásnak gyakorlati megvalósítója.
EnglishA true practitioner of Santeria bears the mark of the scorpion tattooed on their back.
A valódi alkalmazója a Santerianak egy skorpió-tetoválást hord a hátán.
EnglishObviously the success of a tinaje session depends heavily on the moral character of the practitioner.
Köztudott, hogy a tinaje sikere a masszőr jellemén és hozzáállásán múlik.
EnglishThe NOC is the truest practitioner of espionage... always out there, always alone, unprotected.
A NOC-ok a kémrendszer krémjét alkotják... állandó készenlétben, mindig egyedül, védelem nélkül.
EnglishThe appearance of our visitor was a surprise to me, since I had expected a typical country practitioner.
Látogatónk megjelenése határozottan meglepett, én ugyanis egy tipikus vidéki orvost vártam.
EnglishI fancy it's some local practitioner, said the Colonel.
-Azt hiszem, hogy ez valamilyen helyi csirkefogó - mondta az ezredes.
EnglishBecause I thought you were a fucking general practitioner!
Igen, csak egy tanácsadó voltam, Nem az van, amire gondolsz.
EnglishAnd if Mr Bradley had turned out to be a quack practitioner, or a pseudo-astrologer, you'd still be unconvinced.
És ha Mr. Bradleyről kiderült volna, hogy kuruzsló vagy álasztrológus, maga még mindig kételkedne.
EnglishOne advantage of being a medical practitioner is that you can usually tell when people are lying to you.
Az orvosi gyakorlat egyik előnye, hogy az ember rendszerint meg tudja mondani, mikor hazudnak neki az emberek.
EnglishTHAT IS TO SAY, I am confident that these, my BEST students, will not disappoint any competent practitioner of the ART!
Befolyásos emberek KÉRÉSÉRE eléd hoztam őket, hogy vizsgáld meg a képességeiket, és, őőm, támogasd őket.
EnglishIn reality, he'd been a decent general practitioner in a small firm not noted for its courtroom victories.
Valójában Harkin afféle derék mindenes tagja volt egy kis ügyvédi cégnek, amely nemigen tűnt ki törvényszéki sikereivel.
EnglishI am sure the council would be fascinated to know that the senior templar is a secret practitioner of defiler sorcery.
- Biztos vagyok benne, hogy a testület elképedne, ha megtudná, hogy a rangidős lovag titokban mégis gyakorolja...
EnglishThe man is certainly a country practitioner.
Barátunk minden bizonnyal vidéki orvos.
EnglishIn my long experience as a medical practitioner I found that women scientists were just as good as, if not better than, men.
Orvosként folytatott hosszú pályafutásom során azt tapasztaltam, hogy a tudós nők ugyanolyan jók, ha nem jobbak, mint a férfiak.
EnglishThis senator was himself a physician, a family practitioner who knew the basics but was well over his head on the deep-scientific side.
- A szenátor egyébként orvos volt, családi orvos, aki ismerte a gyógyítás alapjait, de soha nem merült el a magas tudományban.
EnglishHe's little more than an office practitioner, a paper shuffler, probably very good at what he does and able to make a nice living at it.
Ez a fickó több, mint aktatologató irodakukac, valószínűleg nagyon jól ért ahhoz, amit csinál, és szépen meg is tud élni belőle.
EnglishI think also that the probability is in favour of his being a country practitioner who does a great deal of his visiting on foot.
Ezenkívül azt hiszem, igen nagy a valószínűsége annak, hogy ismeretlen barátunk vidéki orvos, aki többnyire gyalog látogatja a betegeit.
EnglishSmall twinkling eyes, a touch of baldness, a tendency of embonpoint and a general air of a well-scrubbed and disinfected medical practitioner.
Apró, hunyorgó szemű, kissé kopaszodó, hízásra hajlamos és körüllengte a makulátlan tiszta és fertőtlenített orvos levegője.
EnglishAllanon-the mysterious wanderer of the four lands, historian of the races, philosopher and teacher, and, some said, practitioner of the mystic arts.
Allanon, Négyföld rejtelmes vándora, a fajok történésze, a filozófus, a tanító, és mint néhányan állítják, a misztikus művészetek gyakorlója!
EnglishHe made an appointment with Ray Van Allen, Castle Rock's only family practitioner, and told him that he wanted something which would relieve his feelings of anxiety.
Bejelentkezett Ray Van Allenhez, Castle Rock körorvosához, és megvallotta neki, hogy szorongásait enyhítő szerre volna sürgős szüksége.