Cómo se dice "pragmatism" en húngaro

EN

"pragmatism" en húngaro

volume_up
pragmatism {sustantivo}

EN pragmatism
volume_up
{sustantivo}

pragmatism
volume_up
pragmatizmus {sustantivo}
How did hardheaded pragmatism coexist with a belief in the occult?
De hogy tud a kemény fejű pragmatizmus békésen együtt élni az okkultban való hittel?
What we need is pragmatism, courage and decentralisation.
Amire szükségünk van, az pragmatizmus, bátorság és decentralizáció.
I am convinced that the most productive approach to Belarus will be one based on pragmatism.
Meggyőződésem, hogy Belarusz leghatékonyabb megközelítésének a pragmatizmus alapján kell állnia.
pragmatism (también: practicality)
Therefore a degree of pragmatism is also necessary.
Ezért fontos bizonyos mértékű gyakorlatiasság is.
Remélem, hogy a gyakorlatiasság kerekedik felül.
pragmatism (también: bother, cockiness, fuss, priggishness)
volume_up
fontoskodás {sustantivo}
pragmatism

Sinónimos (inglés) para "pragmatism":

pragmatism
English

Ejemplos de uso para "pragmatism" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishCitizens of the United Kingdom are noted for their pragmatism and their sang froid.
Az Egyesült Királyság polgárai híresek a pragmatizmusukról és a higgadtságukról.
EnglishI carried out my schemes in chilling detachment and with fiendish pragmatism.
Dermesztő közönnyel és ördögi gyakorlatiassággal vittem véghez a cselszövényt.
EnglishThat is why I support the determination tinged with pragmatism of the new 2020 strategy.
Ezért támogatom a pragmatizmussal színezett eltökéltségét az új 2020-as stratégiának.
EnglishLet us finally show some sense of pragmatism in our institutions!
Tegyünk végre tanúbizonyságot némi gyakorlatiasságról az intézményeinken belül!
EnglishThat will require flexibility and creative pragmatism from both this House and from the Council.
Ez mind e Háztól, mind pedig a Tanácstól rugalmasságot és kreatív pragmatizmust követel.
EnglishBut I must maintain my pragmatism, she added, suddenly brightening.
De meg kell maradnom gyakorlatiasnak tette hozzá, s arca felderült.
EnglishBut enough to learn a certain amount of prag-mat-ism.
De éppen eléggé ahhoz, hogy a magamévá tegyek bizonyos mennyiségű prag-ma-tiz-must.
EnglishThis means that pragmatism and results must take precedence.
Ez azt jelenti, hogy most a pragmatizmusnak és az eredményeknek kell elsőbbséget élvezniük.
EnglishThis is a sign of pragmatism, which was also reconfirmed by the Committee on Budgets this week.
Ez azt a gyakorlati megközelítést jelzi, amelyet a héten a Költségvetési Bizottság is megerősített.
English. and the most dedicated to hard-nosed pragmatism.
A Trantor belseje felé fordult, és minden gondolatot kisöpört az agyából.
EnglishThis imposes on us more responsibility, pragmatism and self-restraint.
Ez nagyobb felelősséggel is jár, és azt is jelenti, hogy pragmatikusabbnak és visszafogottabbnak kell lennünk.
EnglishI believe that we should try a little pragmatism for the sake of the companies and the women concerned.
Úgy gondolom tehát, hogy a vállalatok és az érintett nők kedvéért lehetnénk kissé pragmatikusabbak is.
EnglishGornon's stoic pragmatism aside, Hari looked at the expanding space-time anomaly with growing dread.
R. Gornon sztoikus pragmatizmusa ellenére Hari egyre növekvő félelemmel nézett a táguló tér-idő anomáliára.
EnglishIn discussions it is sometimes hard to distinguish naïve wishful thinking from calculating pragmatism.
A megbeszélések során néha nehéz megkülönböztetni a naiv gondolkodást és a hiú reményeket a megfontolt pragmatizmustól.
EnglishThe price we have paid was actually that we have undermined our values and let pragmatism triumph over values.
Az ár ugyanis az volt, hogy értékeinket arcul csaptuk, a pragmatizmust hagytuk diadalmaskodni az értékek felett.
EnglishI am a firm believer in pragmatism.
EnglishFrom this point of view, we are looking at things with the greatest pragmatism, but it is clear that we must act in this area.
Ebből a szempontból a lehető legnagyobb pragmatizmussal szemléljük a dolgokat, de nyilvánvaló, hogy lépnünk kell ezen a téren.
EnglishAnd pragmatism is a merciless bitch.
EnglishWe succeeded in mobilising world public opinion and the Western political elite was forced to move away from its traditional pragmatism.
Sikeresen mozgósítottuk a világ közvéleményét, és a nyugati politikai elit kénytelen volt elmozdulni hagyományos pragmatizmusától.
EnglishWe need a policy based on pragmatism and not on hypocrisy, which is the trademark of the European Pact on Immigration and Asylum.
Pragmatizmusra épülő, és nem olyan képmutató politikára van szükségünk, mint amelynek az európai bevándorlási és menedékjogi paktum a védjegye!