EN premises
volume_up
{plural}

premises (también: chamber)
volume_up
helyiség {sustantivo}
premises (también: edifice, house, erection)
volume_up
épület {sustantivo}
He commended Shylick for his briskness and efficiency, but insisted upon inspecting the premises before paying off the account.
Megdicsérte a csapatot gyorsaságáért és ügyességéért, de ragaszkodott az épület átvizsgálásához, mielőtt kifizetné a számlát.
The other two premises are on Cork Street (known as Cork) and a humble annex on Marlborough Street, again known simply by the street name.
A másik két épület a Cork Streeten (egyszerűen "Cork"), illetve a Marlborough Street egyik szerény mellékutcájában van, s ezt is csak az utca nevén emlegetik.
premises

Sinónimos (inglés) para "premise":

premise

Ejemplos de uso para "premises" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishExcluding the smallest companies which have very small premises is not enough.
A rendkívül kis területen működő legkisebb vállalkozások kihagyása nem elegendő.
EnglishWe were there within seconds, and no one else entered the premises while we waited.
Másodperceken belül ott voltunk, s amíg vártunk, senki nem lépett be az épületbe.
EnglishThey learned she had a lawyer living on the premises, and this concerned them too.
Megtudták, hogy kiadta a lakást egy ügyvédnek, és ez kissé aggasztani kezdte őket.
EnglishNone of the arguments presented is convincing as they start from false premises.
A bemutatott érvek egyike sem meggyőző, hiszen mind téves feltételezéseken alapszik.
EnglishYou have a week to vacate the premises, and I thank you for your cooperation.
Van egy hetetek, hogy elhagyjátok a házat, és köszönöm az együttműködéseteket.
EnglishNobody at Amelia Street wanted the Mayfair Police on the premises, did they?
Az Amelia utcában senki sem szeretné, ha kiszállna a Mayfair-rendőrség, nemde?
EnglishThat is undoubtedly one of the premises behind promoting free movement in this area.
Ez kétségtelenül az e területen való szabad mozgás előmozdítása mögötti egyik érv.
English(e) rental of premises for the administration of recognized producer groups;
e) az elismert termelői csoportok adminisztrációs helyiségeinek irodabérleti díjai;
EnglishEarlier, the standard premises search had turned up a case of bourbon in the kitchen.
A házkutatás során valóban rábukkantak egy üveg bourbonre a konyhaszekrényben.
English`We have to accept one of two premises,' explained Lebel to a silent gathering.
Kétféleképp okoskodhatunk magyarázta Lebel a némán hallgató értekezletnek.
EnglishThe chain-link fence at the rear of the premises proved no match for the bolt cutters.
A terület hátsó részét övező drótkerítés nem jelentett akadályt a drótvágónak.
EnglishIt is the same with the premises on which the 75-mm. guns were concealed.
Ugyanez a helyzet azokkal a létesítményekkel, ahol a 75-ös ágyúkat rejtegették.
EnglishGaramalkis was on the premises.
Végül, vonakodva bár, de elismerte, hogy Mr. Garamalkis a házban tartózkodik.
English(c) to be given access to all premises, land and vehicles of undertakings;
c) beléphetnek a vállalkozás bármely helyiségébe, ingatlanára és járművébe;
EnglishSecondly, there is no room for new staff in Parliament's working premises.
A másik dolog pedig az, hogy a Parlament irodáiban nincs hely új munkatársak számára.
EnglishWhat we do in these domestic violence situations is ask you to vacate the premises.
Egy ilyen családon belüli erőszaknál azt a dolgom, hogy megkérjem, hagyja el az épületet.
English(d) the right of access to any business premises or land covered by the control arrangements.
d) az ellenőrzött üzleti rendeltetésű épületbe vagy területre való belépés joga.
EnglishAs you say, but that was before fire tragically swept through his premises.
Igen, még azelőtt, hogy a tűz tragikus gyorsasággal végigsöpört a házon.
EnglishThis must be emphasised particularly in connection with public institutions and premises.
Ezt a közintézmények és közös területek kapcsán különösen hangsúlyozni kell.
EnglishIf not, his knowledge of human nature was deficient, and his main premises incorrect.
Besózhatja emberismeretét és bölcs következtetéseit, ha senki sem jön.