Cómo se dice "to receive" en húngaro

EN

"to receive" en húngaro

EN to receive
volume_up
[received|received] {verbo}

to receive (también: to accept, to adopt, to concede, to grant)
Furthermore, it is for the European Commission to make the final decision on whether a particular programme will be adopted and on the extent of the financial support it will receive.
Ezen felül, az Európai Bizottság feladata, hogy végső döntést hozzon arról, hogy egy adott programot elfogad-e, valamint a programhoz rendelt pénzügyi támogatás mértékéről.
to receive (también: to be given, to get, to obtain, to procure)
volume_up
kap {vb}
To this end, it will receive approximately EUR 860 million in assistance.
Ennek értelmében körülbelül 860 millió euró támogatást kap majd.
If you are not present, the question falls and you will not receive an answer.'
Amennyiben Ön nincs jelen, a kérdést ejtik, és nem kap rá választ.”
Anyone who registers a company will receive around eight to 10 letters in response.
Mindenki, aki nyilvántartásba veteti vállalatát, válaszul körülbelül 8-10 levelet kap.
to receive (también: to be in receipt of)
to receive (también: to contract, to obtain)
Is the Commission receiving all the necessary information?
Vajon a Bizottság megkap minden szükséges információt?
to receive (también: to entertain)
to receive (también: to admit, to foster, to house, to take in)
And he that shall receive one such little child in my name, receiveth me.
Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be.
Sometimes it breathes in and sometimes it breathes out, giving or receiving according to the will of the user.
Néha belélegeznek, néha kilélegeznek, kiad vagy befogad, a használó akarata szerint.
to receive
volume_up
fog {vb} (adást)
I strongly believe that Moldova will receive assistance from a number of quarters.
Határozottan hiszem, hogy Moldova számos irányból fog támogatást kapni.
The fund to secure the external borders is to receive 12% more funding next year.
A külső határok védelmére szolgáló alap jövőre 12%-kal több forráshoz fog jutni.
The protection of ordinary consumers of financial services will receive special attention.
A pénzügyi szolgáltatások átlagfogyasztóinak védelme kiemelt figyelemben fog részesülni.
to receive (también: to tune in)
volume_up
vesz {vb} (adást)
Our idea was that the family would receive Martine, and that our lawyer, Mr.
Wimborne, az ügyvédünk, szintén részt vesz a találkozón.
- A CHILD BETWEEN EIGHTEEN AND TWENTY-FIVE YEARS OF AGE WHO IS RECEIVING FULL-TIME EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING .
- tizennyolc és huszonöt év közötti gyermek, ha nappali tagozatos oktatásban vagy szakképzésben vesz részt.
If he can relax and participate, it's reflected in his body and his body receives the benefit.
Ha el tudja magát lazítani, és megfelelő mértékben részt vesz a kezelésben, ez érződik a testén: képes lesz a befogadásra.

Ejemplos de uso para "to receive" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe all continue to receive terrible news from Zimbabwe about the violence there.
Mindannyian folyamatosan szörnyű híreket kapunk Zimbabwéból az ottani erőszakról.
EnglishEven if they are caught and convicted, they often receive very lenient sentences.
Még akkor is, ha elkapják és elítélik őket, gyakran nagyon enyhe büntetést kapnak.
EnglishNot surprisingly, he had not had time to receive detailed instructions from Tokyo.
Nem volt rá idő, hogy részletes utasításokat kapjon Tokióból, ami nem meglepő.
EnglishCA: I mean, if you did receive thousands of U.S. embassy diplomatic cables ...
CA: Úgy értem, ha kaptatok több ezer US nagykövetségi diplomáciai táviratot...
EnglishAgainst a priest receive not an accusation, but under two or three witnesses.
Presbiter ellen ne adj hitelt a vádnak, csak két vagy három személy tanúságára.
EnglishNext year they will again be behind and they will receive support once again.
A következő évben megint elmaradottak lesznek, és megint támogatást fognak kapni.
EnglishGod of Gods and Lord of the World, hear my prayer and receive my humble worship.
Istenek istene, világ ura, hallgasd meg imámat, és fogadd el alázatos könyörgésemet.
EnglishThose who were intended to receive the data, 74 percent of them received it.
Azok közül, akik jelezték igényüket, 74 százalék meg is kapta az információkat.
EnglishAnd if you lend to them of whom you hope to receive, what thanks are to you?
Mihelyt az emberek észrevették, elcsodálkoztak, majd eléje siettek és üdvözölték.
EnglishYou will receive that next week in conjunction with Professor Monti's report.
Önök a jövő héten kapják kézhez ezt az írást Monti professzor jelentésével együtt.
EnglishWe would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.
Nem lennénk részesei a rendszernek, hogy pénzt kapjunk az európai békefolyamatokhoz.
EnglishThen, when they discover that it is fraudulent, they receive a payment demand.
Ezután, mire felfedezik, hogy csalásról van szó, megkapják a fizetési felszólítást.
EnglishTheir European dream, to quote the Commissioner, is that they will receive subsidies.
Az ő európai álmuk az, hogy idézzem a biztos urat, hogy anyagi támogatást kapnak.
EnglishWe have a case of a journalist who died because he did not receive medical assistance.
Tudunk egy esetről, amikor egy újságíró az orvosi ellátás hiánya miatt halt meg.
EnglishAfter all, there are no visible improvements in the countries that receive support.
Végül is nincs látható javulás azokban az országokban, amelyek a támogatást kapják.
EnglishThey have worse protection and receive worse information than the committee wanted.
Rosszabb védelmük és rosszabb információjuk van annál, mint amit a bizottság akart.
EnglishI would be happy to receive from you an expansion and clarification of this remark.
Hálás lennék, ha bővebben kifejtené és megmagyarázná nekem ezt a megjegyzést.
EnglishWe continue to receive information about further executions and more death sentences.
Folyamatosan kapjuk a híreket az újabb kivégzésekről és újabb halásos ítéletekről.
EnglishBecause if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
Hiszen ha kevesebb pénzt szeretnének adni az Uniónak, választani is kell.
EnglishThey are not given any kind of medical care and receive very little food.
Nem részesülnek semmilyen orvosi ellátásban, és nagyon kevés élelmiszert kapnak.