EN redundancy
volume_up
{adjetivo}

redundancy
redundancy
redundancy
redundancy
redundancy
redundancy
redundancy
redundancy
redundancy
redundancy
redundancy
To say anything at all is redundancy, which dilutes the deeds.
Minden beszéd csak felesleges többlet lenne, ami lerontja a cselekedetek értékét.

Sinónimos (inglés) para "redundancy":

redundancy
English

Ejemplos de uso para "redundancy" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishRedundancy, he muttered to himself, unaware of the withering glare it drew.
Micsoda kincs gondolta magában, és ügyet sem vetett a felhorgadó fájdalomra.
EnglishThe harmonisation of legislation must be accompanied by the elimination of redundancy.
A szabályozás harmonizációjával együtt ki kell küszöbölni a redundanciát.
EnglishTo Vic it was so much redundancy; he knew in his guts that it had been Kemp.
Halálos biztonsággal tudta, hogy nem lehetett más a tettes, csak Kemp.
EnglishSales are down, stocks are increasing, and redundancy announcements are multiplying.
Az eladások csökkennek, a készletek nőnek, az elbocsátásokról szóló bejelentések száma emelkedik.
EnglishWe therefore need a minimum framework of disincentives for redundancy.
Szükségünk van ezért az elbocsátásokkal szembeni ösztönző tényezőket meghatározó minimális keretrendszerre.
EnglishIn reality it is being used to finance redundancy plans.
A valóságban az elbocsátási tervek finanszírozására használják.
EnglishShe is leaving owing to redundancy of office staff.
Létszám fölötti a hivatal személyzetében, ezért mondtunk fel.
EnglishEU nationals are being threatened with redundancy should they not agree to enforced flexibility.
Az Unió polgárait ugyanis elbocsátás fenyegeti, ha netalán nem egyeznek bele a rájuk kényszerített rugalmasságba.
EnglishEven an editing and pruning program, sniffing out redundancy, would spare a well-masked fragment from extinction.
A felügyelőprogramok számára az így elorzott területen lévő adathalmaz normális szubrutinnak tűnhetett.
EnglishWomen will suffer from the present crisis in the long run, and will be hit in the second wave of redundancy.
Hosszú távon a nők fognak szenvedni a jelenlegi válságtól, és a munkanélküliség második hulláma őket fogja sújtani.
EnglishAt European level, there is no protection against redundancy and national legislation is being watered down, as in Greece.
Nincs európai szintű védelem az elbocsátások ellen, a nemzeti jogalkotás pedig elúszik, ahogyan Görögországban történt.
EnglishWhy will the Netherlands receive around EUR 3 000 for every redundancy, while Spain will receive EUR 1 000 and Denmark EUR 7 000?
Miért kap Hollandia körülbelül 3 000 EUR-t minden elbocsátás után, miközben Spanyolország 1 000 EUR-t és Dánia 7 000 EUR-t kap?
EnglishMr President, I want to demonstrate our solidarity with Fujitsu workers in Birmingham who are threatened with redundancy.
Tisztelt elnök úr, ki szeretném fejezni szolidaritásunkat a birminghami Fujitsu dolgozóival, akiket létszámfelesleg miatti elbocsátás fenyeget.
English'As back-up, redundancy?
EnglishSubsequently, in October 2009, 1 192 people received redundancy notices.
Ezt követően 2009 októberében 1 192 alkalmazottnak mondtak fel, akik annak ellenére, hogy megkapták a felmondásukat, még mindig alkalmazásban állnak.
EnglishThe number of employees taking so-called voluntary redundancy is increasing.
Egyre nő azoknak az alkalmazottaknak a száma, akik vállalják az "önkéntes kilépést”; ők elveszítik munkájukat, és nem részesülnek szociális vagy anyagi támogatásban.
EnglishI welcome the new Commission's commitment to continuing this fund which provides people with a 'hand up' as opposed to a 'hand out' following redundancy.
Üdvözlöm az új Bizottság az iránti elkötelezettségét, hogy továbbra is fenntartja ezt az alapot, amely támogatást, nem pedig alamizsnát ad az állásukat elvesztőknek.
English. - I support this measure of European solidarity with the 129 workers in 9 enterprises (printing and reproduction) who are facing redundancy.
írásban. - Támogatom ezt az intézkedést, amely Európa szolidaritását mutatja a 9 vállalattól (nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység) elbocsátott 129 munkavállalóval.
EnglishPolish shipyard workers should not have to pay the high cost of redundancy in the strange tug-of-war between the European Commission and the present Polish Government.
Nem a lengyel hajógyári munkásoknak kellene elbocsátások formájában hatalmas árat fizetniük az Európai Bizottság és a jelenlegi lengyel kormány közötti furcsa kötélhúzásban.
EnglishI believe that certain protection mechanisms should be allowed for situations where the emergence of new postal service providers on the market will lead to massive redundancy.
Úgy vélem, hogy lehetővé kellene tenni bizonyos védőmechanizmusokat az olyan helyzetekre, amikor az új postai szolgáltatók piaci megjelenése tömeges leépítésekhez vezet.