Cómo se dice "saucer" en húngaro

EN

"saucer" en húngaro

volume_up
saucer {sustantivo}

EN saucer
volume_up
{sustantivo}

saucer
volume_up
csészealj {sustantivo}
It has been recruited from Earth, with the recruits being transferred to Mars by flying saucer.
Lakosságát a Földön toborozták, az újoncokat repülő csészealj szállítja a Marsra.
On the front was a picture of a flying saucer hovering ominously over the White House.
A címlapon baljóslatú repülő csészealj lebegett a Fehér Ház fölött.
Some blooms were the size of saucers, and others were small enough to pass through a wedding ring.
Némely virág akkora volt, mint a csészealj, mások viszont olyan aprók, hogy átfértek volna egy gyűrűn.

Sinónimos (inglés) para "saucer":

saucer

Ejemplos de uso para "saucer" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFinishing his coffee, he set the cup and saucer down on the table with a grimace.
- Aztán lassan kiitta a kávéját, majd a csészét, csészealjat letette az asztalra.
EnglishI tried to tempt her with a saucer of fish but she was frightened, poor little thing.
Próbáltam lecsalogatni egy tányérka hallal, de olyan ijedt volt szegény teremtés.
EnglishA saucer had been set beneath the latter candle to catch the melting wax when it fell.
A lefelé mutató gyertya alá kistányért tettek, hogy felfogja a csöpögő viaszt.
EnglishHe picked a spoon up and rapped it lightly on the edge of his saucer and smiled.
Fölemelt egy kiskanalat, halkan megkocogtatta vele a csészealja szélét, és elmosolyodott.
EnglishShe was purring like a cat that has been offered a saucer of cream in the end, said Colin.
- A végén már úgy dorombolt, mint egy macska, mikor friss tejecskével traktálják.
EnglishShe lighted it, let a little wax pour into a saucer and stuck the candle firmly to it.
Meggyújtotta, egy kis viaszt csöpögtetett egy csészealjra, és ráragasztotta a gyertyát.
EnglishShards of thighbone, of vertebrae; the saucer of the European's skull.
A lány olyan csöndben jött be, mintha attól tartana, alvó gyermeket ébreszthet fel.
EnglishThen, balancing it carefully on his saucer, he went and sat down by his hostess.
Aztán süteménnyel, csészealjjal óvatosan egyensúlyozva odament a háziasszonyhoz, leült melléje.
EnglishShe raised her eyes to the mantel, where the pearl rested in a saucer.
- Az asszony a kandallópárkányra emelte pillantását, ahol a gyöngy egy tálkában hevert.
EnglishAt separation, we will reverse powerjust enough to get your saucer out and clear.
A szétválasztás után azonnal visszafordulunk, hogy a parancsnoki tányér egy kis egérutat nyerjen.
EnglishUlver Seich tssked as some of her infusion spilled into the cup's saucer.
Ulver Seich bosszús ciccegéssel vette tudomásul, hogy egy csepp ital a csészealjra löttyent.
EnglishHe poured a saucer of tinned milk for the cat and then sat down with us.
Konzervből egy tányér tejet töltött a macskának, aztán leült mellénk.
EnglishIt's only that the dead lady had two coffee spoons in her saucer.
Csak az volt, hogy a halott hölgy előtt, a csészealjon egy helyett két kiskanál volt.
EnglishWith no saucer, I assume something interesting happened.
A tányéregység hiányából arra következtetek, izgalmas kalandban lehetett részük.
EnglishShe brought the glass of tea to Will, together with a little saucer of jam with a silver spoon.
Odavitte a teát Willnek, mellé egy tálka lekvárt meg egy ezüstkanalat.
EnglishFolliat came back into the room with a cup and saucer in her hand.
Mrs. Folliat csészével és csészealjjal a kezében visszaérkezett.
EnglishRowan was smoking a cigarette which she tapped now above a fine china saucer with flowers along the edge.
Cigarettázott, egy virágszegélyű, vékony porcelán csészealjba ütögette a hamut.
EnglishNurse Hopkins drained her cup, replaced it in the saucer, and murmured, I'll just turn off the kettle.
Hopkins nővér az utolsó cseppig megitta a teáját, a csészét visszatette a csészealjra.
EnglishIt's too much like trying to prop a feather upright in a saucer of sand.
Legalább olyan nehéz, mintha madártollat akarna függőlegesre állítani az ember egy tányéralja homokban.
EnglishHe took up a small saucer of milk which stood on the top of it.
Akkor ezt mivel magyarázza? azzal egy tejjel teli tálkát emelt fel a páncélszekrény tetejéről.