Cómo se dice "scourge" en húngaro

EN

"scourge" en húngaro

volume_up
scourge {sustantivo}

EN scourge
volume_up
{sustantivo}

scourge (también: bane, peril, evil)
volume_up
veszedelem {sustantivo}
Not only is counterfeiting an economic scourge, it also forms a threat to consumer safety and public health.
A hamisítás nemcsak egy gazdasági veszedelem, hanem a fogyasztók biztonsága és a közegészségügy szempontjából is veszélyt jelent.
Illegal immigration is a veritable scourge which has afflicted mainly the southern countries of the EU, particularly Italy, Malta and Spain, for several years.
. - (IT) Az illegális bevándorlás valós veszedelem, amely főleg az EU déli országait, különösen Olaszországot, Máltát és Spanyolországot sújtja évek óta.
scourge (también: cat, lash, martinet, whip)
volume_up
korbács {sustantivo}
scourge (también: cross, ordeal, racket, stress)
scourge (también: lash, whip)
volume_up
ostor {sustantivo}
scourge (también: pest)
volume_up
istencsapása {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "scourge":

scourge

Ejemplos de uso para "scourge" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishDoping is a recognised and widespread scourge of contemporary competitive sport.
A dopping korunk versenysportjának elismert és széles körben érvényesülő rákfenéje.
EnglishRegrettably, no part of the world is spared from the scourge of religious intolerance.
Sajnos a vallási intolerancia megpróbáltatásai a világ egyetlen részét sem kímélik.
EnglishI believe that human trafficking is the greatest scourge of humanity.
Úgy gondolom, hogy az emberkereskedelem az emberiséget sújtó legsúlyosabb csapás.
EnglishWe are the scourge of humanity in the name of God and his son, Christ.
Mi vagyunk az emberiség ostora, az Istennek és az Õ Fiának, a Krisztusnak nevében!
EnglishWe must step up cooperation to combat this scourge more effectively.
Fokoznunk kell az együttműködést, hogy hatékonyan léphessünk fel e csapással szemben.
EnglishIn a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
A kapitalista világban a "versenyképtelen” szó a szociális istencsapásával rokonértelmű kifejezés.
EnglishThe scourge of drugs continues to cause concern throughout the EU.
A kábítószerek jelentette veszély folyamatos aggodalom forrása az EU egész területén.
EnglishInflation is a scourge which redistributes assets unfairly.
Az infláció nagy terhet ró ránk, és igazságtalanul osztja el újra az eszközöket.
EnglishFalsified medicinal products are a scourge that has long been ignored.
A hamisított gyógyszerek olyan veszélyt jelentenek, amelyet régóta figyelmen kívül hagynak.
EnglishI, Vigo, the scourge of Carpathia, the sorrow of Moldavia, command you....
Én, Vigo, a Kárpátok Ostora, Moldávia Bánata parancsolom néked
EnglishMy report strives to bring the scourge of the lorry under control.
Jelentésem megkísérli a kamionok miatti csapás ellenőrzés alá vonását.
EnglishExperts estimate that it would cost USD 44 billion to overcome the scourge of chronic malnutrition.
Szakértők becslései szerint 44 milliárd USD-ba kerülne legyőzni a krónikus éhínséget.
EnglishHis eyes flicked in the direction of the landing, remembering the scourge of Muranowski Square.
Szeme a lépcsőforduló irányába pillantgatott, a Muranowski téri borzalmak jutottak eszébe.
EnglishAnother noticeable scourge of mass sport events is the expression of racism and discrimination.
A tömegsport egy másik figyelemre méltó veszélyforrása a rasszizmus és a megkülönböztetés.
EnglishLifting her pain-lined face, she locked eyes with the fabled Scourge of Thay.
Felszegte sajgó állát, és Thay Ostorának szemébe nézett.
EnglishThe scourge of violence against women in all its forms needs to be fought with all our might.
A nőkkel szembeni erőszak valamennyi formája ellen minden lehetséges eszközzel küzdenünk kell.
EnglishThis is more than just a worrying trend: we need to fight this scourge with all the means at our disposal.
Ez valódi csapás, amely ellen minden rendelkezésünkre álló eszközzel küzdenünk kell.
EnglishHunger is a scourge that is affecting increasing numbers of people.
írásban. - (PT) Az éhínség egyre több embert érintő csapás.
EnglishHe saw them at work on every side, labouring to finish what Eigerman's scourge had begun.
Boone látta, hogy mindenütt megfeszített erővel dolgoznak, akkurátusan befejezik, amit Eigerman elkezdett.
EnglishDomestic violence is the greatest social scourge of our time, not only in Europe but worldwide.
A családon belüli erőszak napjaink legnagyobb társadalmi csapása nemcsak Európában, hanem az egész világon.