EN self-conscious
volume_up
{adjetivo}

self-conscious (también: apprehensive, bashful, coy, demure)
self-conscious (también: assertive, conscious)
Every public school has its small self-conscious intelligentsia.
Minden magániskola kialakítja a maga öntudatos értelmiségét.
- Ne legyen olyan öntudatos.
The sensitive and self-conscious population was disappointed when a neighbouring, friendly country single-handedly blocked the continuation of the accession negotiations.
Az érzékeny és öntudatos lakosság csalódással fogadta, amikor egy szomszédos, baráti ország egymaga megakadályozta a csatlakozási tárgyalások folytatását.
self-conscious (también: bumptious, large, opinionated, pompous)
self-conscious (también: distracted, perplexed, flustered, to be flurried)
volume_up
zavart {adj.}
self-conscious (también: conscious, knowing)
self-conscious (también: cramped)
self-conscious (también: enforced, faint, wry, scrogged)
There was a self-conscious giggling among the hunters.
A vadászok között kényszeredett vihogás hallatszott.
self-conscious (también: lopsided, narrow, narrow-minded, one-sided)
self-conscious (también: pretty-pretty)
self-conscious (también: priggish, posing)
self-conscious
self-conscious

Sinónimos (inglés) para "self-conscious":

self-conscious
English

Traducciones similares para self-conscious en húngaro

self sustantivo
conscious adjetivo

Ejemplos de uso para "self-conscious" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishShe might be self-conscious at first, but I know I could make her feel comfortable.
- Biztos vagyok benne, hogy a segítségére tudna lenni - mondta a férfi -, de...
EnglishThe presence of a stranger in the house made us more self-conscious about being overheard.
Egy idegen jelenléte a házban visszafogottabbá tett bennünket, nehogy meghalljon.
EnglishChris wasn't sure if the woman meant him, but he felt self-conscious.
Chris nem tudta biztosan, hogy a nő róla beszél-e, mindenesetre zavarba jött.
EnglishContemporary, probably; not one of them was self-conscious about the facilities.
Valószínűleg kortársak; egyikőjüket sem zavarták a körülmények.
EnglishSelf-conscious, Pittman felt his smile lose its strength.
A megjegyzés szégyenlőssé tette a férfit, és a mosoly fokozatosan elhalványult.
EnglishFor her part, Ehlana seemed quite self-conscious about her recently-acquired attributes.
Ehlana ugyanakkor szemlátomást tisztában volt saját értékeivel.
EnglishThe plainclothesman's self-conscious walk might be as deliberately deceptive as his sleepy look.
A civilruhás finomkodójárása pedig talán éppoly tudatosan megtévesztő, mint az álmos képe.
EnglishFeeling a bit self-conscious, Wil stepped away from the table and moved quietly over to the sleeping Manx.
A feszengő Wil halkan elhúzódott az asztaltól, és odasomfordált az alvó Manxhoz.
EnglishSonny jackett relaxed a little more, less self-conscious about the grease on his hands now, more at home.
Jackett öcsi egyre inkább fölengedett, már az olajos kezét se szégyellte annyira.
EnglishTo keep you from feeling self-conscious, I'll use an unmarked car.
Civil autóval jövök, nehogy túlságosan magabiztosnak érezze magát.
EnglishCountry people tended to be self-conscious about expressing their feelings in words.
A falusi nép rendszerint restelli kimutatni érzelmeit.
EnglishShe and Sorak had seen each other naked more times than she could count, but suddenly, she felt self-conscious.
Õ és Sorak számtalanszor látták már egymást mezítelenül, most mégis zavarba jött.
EnglishAlthough pretty much certain that no eyes were on me, I balanced a load of guilt that made me self-conscious.
Folyamatosan azt éreztem, hogy valaki figyel, bár egészen biztosan senki sem látott.
EnglishGerrard seemed slightly self-conscious while they sipped.
Miközben italaikat kortyolgatták, Gerrard arcára elégedettség ült ki.
EnglishDown below his conscious Self, his minions had labored upon the base Volt 1. 0, plus Marq's augmentations.
Voltaire széthúzta a sötétség függönyét, és átlépett egy város utcájára.
EnglishShe turned the medallion over in her hand, suddenly self-conscious.
Tesla megfordította a medált a tenyerében.
EnglishTess felt self-conscious as her mother assessed her sneakers, jeans, and short-sleeved cotton pullover.
Tess öntudatosan tekintett anyjára, amint az tornacipőjét, farmerét, és rövidujjú gyapjúpulóverét mustrálta.
EnglishShe flushed and smiled and looked very self-conscious.
Elpirult, mosolygott, és nagyon öntudatosnak látszott.
EnglishHe was more self-conscious about it than Alice Quinn had been.
Még félszegebben kérdezte, mint Alice Quinn.
EnglishEven so, I felt self-conscious talking about him.
Mégis feszélyezve éreztem magam, amikor róla beszéltem.