EN spot
volume_up
{sustantivo}

spot (también: blemish, blob, blot, cloud)
volume_up
folt {sustantivo}
Simon reeled and a white spot on his forehead turned red and trickled.
Simon megszédült, homlokán egy fehér folt kivörösödött és vérezni kezdett.
However, you have a blind spot, which is the administration of the European Parliament.
Van azonban egy fekete folt: az Európai Parlamenten belüli ügyintézés.
On the gloaming white lace of his cuff an angry red spot appeared.
Hirtelen ránézett hófehér csipkemandzsettájára, melyen vérvörös folt éktelenkedett.
spot (también: blemish, slur, stain, blot)
volume_up
szégyenfolt {sustantivo}
spot (también: blemish, snap, pimple, pustule)
volume_up
pattanás {sustantivo}
She decided with relief that it wasn't a spot.
Megkönnyebbüléssel állapította meg, hogy nem is pattanás.
And was that a spot coming on the side of her nose?
És milyen új pattanás nő megint az orra nyergén?
Happily I didn't have any spots, so there was nothing else required but a final handwash and a clean pair of underpants.
Szerencsére egyetlen pattanás sem volt rajtam, így aztán nem maradt más, csak egy utolsó kézmosás és egy tiszta alsónadrág.
spot (también: blob, blot, smudge, splodge)
volume_up
paca {sustantivo}
Then when we went to press, the printer put a spot gloss on the ink and it really looked like it was running.
Azután a nyomdában a nyomdagép kent valami paca-szerű mázt a tintára, és tényleg úgy nézett ki az egész, mintha elázott volna.
spot (también: countryside, environs, land, landscape)
volume_up
vidék {sustantivo}
spot (también: corner, dump, locality, location)
volume_up
hely {sustantivo}
In Pappy's opinion, it was the best spot in the county to catch the hill people.
Papi szerint az egész megyében ez volt a legjobb hely, ahol hegylakókat lehetett fogni.
It was a dangerous spot to come scrambling in the dark.
Elég veszélyes hely volt ez ahhoz, hogy négykézláb mászkáljunk itt a sötétben.
It's a hot spot where tourists drink and the locals play dominoes.
Felkapott hely, ahol a turisták iszogatnak és a helybéliek dominóznak.
spot (también: dot, full stop, item, period)
volume_up
pont {sustantivo}
A rather famous spot, studied and admired by most of the inmates at Brushy Mountain.
Meglehetősen híres pont volt; a Brushy Mountain lakói gyakran tanulmányozták és csodálták.
I suspect that it is a spot which could be reached only by sea.
Gyanítom, hogy olyan pont volt, amelyet csak a tengerről lehetett volna megközelíteni.
But right in the middle here where there's a sweet spot, the noise is dominated by human ships.
Ám pont középen, ami egy jó kis hely lenne, a zaj főként az emberek hajóitól ered.
spot (también: drip, drop, globule, speck)
volume_up
csepp {sustantivo}
A bead of sweat dripped off the tip of his nose and left a dark spot on the concrete between his feet.
Egy csepp izzadtság csöppent le az orráról, és sötét foltot hagyott a betonon, két cipője között.
Blood dripped off his injured hand, spotting a pale green section of the Chinese carpet.
Sérült kezéből néhány csepp vér a halványszürke perzsaszőnyegre hullott.
csak egy csepp whisky
spot (también: fleck, freckle, speck, speckle)
volume_up
petty {sustantivo}
spot (también: locale, locality, location)
volume_up
helyszín {sustantivo}
This is the best spot for what we want to do.
Arra, amit csinálni akarunk, ez a legjobb helyszín.
A helyszín már elő volt készítve.
An open plain, for example, was a likely spot, easy to approach, easy to build, easy to ser- vice, and easy to protect.
Egy tágas síkság például valószínűtlen helyszín: könnyen megközelíthető, könnyű építeni rá, könnyű kiszolgálni és könnyű megvédeni.
spot (también: mouthful)
volume_up
egy harapás {sustantivo}
volume_up
érzékeny pont {sustantivo}
spot (también: postmark, stain, seal)
volume_up
pecsét {sustantivo}
spot (también: underbelly, soft spot, sore spot)
volume_up
sebezhető pont {sustantivo}
spot (también: sore spot)
volume_up
fájó pont {sustantivo}
spot (también: sudden)
volume_up
azonnali {sustantivo}
Triangulation was immediate and pointed to a spot in the western end of the town of Chesterfield.
Az azonnali háromszögelés egy pontot jelölt meg Chesterfield város nyugati részében.
The mage's blurry, shifting outline made choosing a vital spot to strike less than exact, but Jak did the best he could.
A mágus folyamatosan hullámzó, árnyékba burkolózott testén nem látott egyetlen biztos, azonnali halált okozó döfési pontot sem.
azonnali vétel és eladás
spot
spot
volume_up
egy csepp {sustantivo}
A bead of sweat dripped off the tip of his nose and left a dark spot on the concrete between his feet.
Egy csepp izzadtság csöppent le az orráról, és sötét foltot hagyott a betonon, két cipője között.
csak egy csepp whisky
spot
volume_up
egy falat {sustantivo}
spot
spot
volume_up
spotlámpa {sustantivo}

Ejemplos de uso para "spot" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSo we first hooked up a spot in the Navajo Nation with a classroom in Seattle.
Az első kapcsolatunk a navahó nép gyermekei és egy seattle-i osztály között volt.
EnglishHe refused to leave London, preferring to be on the spot in case of emergency.
Nem akart elutazni Londonból, a helyén akart lenni, ha hirtelen szükség lenne rá.
EnglishIf you spot him, and he can be killed without risk to the globe, you may do so.
Ha úgy látjátok, hogy a gömb veszélyeztetése nélkül megölhetitek őt, tegyétek meg!
EnglishEven the Communists on the spot were obliged to smile when they read about it.
Még a kommunisták is kénytelenek voltak nevetni, amikor ezt a jelentést olvasták.
EnglishIf they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Ha ezt sikerül igazolniuk, a helyszínen ki kell állítani számukra a beutazóvízumot.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Könnyű átlátni ezeken a politikai cseleken, de ettől még nem lesznek elfogadhatóak.
EnglishSame as that fucked-up crawdaddy he had the spot trained on right now meant Maine.
Ugyanígy az elcseszett vén rák, amire most mereszti a szemét Maine államot jelenti.
EnglishHe'd seen where the Russian had launched from, and had his seeker on the spot.
Már látta, honnan indított az orosz, és a keresője is rajta volt a célponton.
EnglishI looked for Thwim by his green cape and twitching snout, but I couldn't spot either.
Keresni kezdtem Thwim zöld köpenyét, roppant orrát, de egyiket sem láttam sehol.
EnglishHe added: And as for this place here, Nasse House, it is a most beautiful spot.
Ami pedig ezt a helyet illeti tette hozzá , a Nasse-kastélyt, hát ez valami gyönyörű.
EnglishMark off the map with that spot in the centre and prepare for a square search.
Jelölje meg a térképen ezt a helyet, húzzon kört köréje, és fésüljék át a környéket.
EnglishThe burly squire then led his horse through the bushes to a spot near the city gate.
A zömök fegyvernök ezután elfoglalta a helyét az erdő szélén, nem messze a kaputól.
EnglishA black male in jeans hauling chairs to a spot under the Blacks' oak tree?
Egy farmerbe öltözött fekete férfi székeket cipel a Black család tölgyfája alá.
EnglishYou're telling me you're here from the motel's parent company doing spot inspections?
Azt mondja nekem, hogy a hotel anyavállalatától vannak szúrópróba vizsgálaton?
EnglishWe'll have a spot of lunch and go back to Gull's Point and I'll show you something.
Bekapunk valamit ebédre, utána visszamegyünk Gulls Pointba, és mutatok neked valamit.
EnglishIn one spot, a few yards from its termination, the ground was wet and boggy.
Egy helyen, az ösvény végétől néhány yardnyira, nedves és sáros volt a föld.
EnglishHe even gave me a halo, a judiciously placed spot of nebulous light in the background.
Még glóriát is kaptam tőle, úgy helyezett el a háttérben egy elmosódott fényfoltot.
English'I think the Sharp Cereal Professor has to make one more spot,' Vic said.
Azt hiszem, a Zabpehelyprofesszornak még egyszer meg kell jelennie mondta Vic.
EnglishIts one of the oldest tricks for trying to spot a tail, and not a very good one.
Ez igen régi módja annak, hogy az ember észrevegye, ha követik, nem is a legjobb módszer.
EnglishKhelben strolled over to a certain spot on the floor and murmured a word.
Khelben válasz helyett rálépett egy bizonyos pontra a padlón, és mormogni kezdett.