EN steady
volume_up
{sustantivo}

steady
steady
steady

Ejemplos de uso para "steady" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishGod only knew what would happen -- He struggled to steady his hand on the glass.
Isten tudja, mi lesz belőle erőlködött, hogy ne reszkessen a pohár a kezében.
EnglishShe fell over a rake, and the young gardener put out an arm and said: Steady, miss.
Megbotlott egy gereblyében és a fiatal kertész hamar odakapott, hogy el ne essen.
EnglishHe paused, to gather his courage and to make his voice steady as he went on.
Szünetet tartott, hogy összeszedje a bátorságát, és leküzdje hangjának remegősét.
EnglishAnd so he'd flown back on a nearly empty airliner to steady down their nerves.
Ezért aztán visszarepült egy majdnem üres járaton, hogy lecsillapítsa a kedélyeket.
EnglishA more-or-less steady breeze sprang up, and Tad turned his face into it gratefully.
Állandósult a szellő, és Tad hálásan fordította arcocskáját a légmozgás felé.
EnglishStantz and Venkman held the screaming ghosts trapped in their steady stream of rays.
Stantz és Venkman erős sugaraikkal csapdában tartották a visítozó szellemeket.
EnglishA firm hand was placed against my chest to steady me and to hold me back.
Egy erős tenyér megtámasztotta a mellemet, hogy ne essek össze, és ne mozduljak.
EnglishSparhawk drew in a deep breath to steady himself, looking around as he did so.
A lovag mély lélegzetet vett, hogy egy kicsit megnyugodjon, és körbenézett.
EnglishI tried to keep my voice steady, but the more I revealed, the more it shook.
Próbáltam fegyelmezni a hangomat, de minél többet elmondtam, annál jobban megrázott.
EnglishFrom the distant parlors came the steady sound of conversation and laughter.
A távoli szalonból folyamatos hullámban hömpölygött a csevegés és a nevetés.
EnglishBellamy's eyes maintained their steady sweep, but they hadn't found me yet.
Bellamy szeme továbbra is folyamatosan pásztázta a környéket, de még nem vett észre.
EnglishShe indicated the tall, square-jawed young man with the steady gray eyes.
- Bemutatta a magas, szögletes állú, szürke szemű, nyugodt tekintetű fiatalembert.
EnglishCarrie's shrieks had finally ended, but she had continued to weep with steady regularity.
Carrie addigra abbahagyta a sikítást, de még mindig megállíthatatlanul zokogott.
EnglishJohn and Elise clung to each other, listening to the steady rain of toads outside.
A házaspár összekapaszkodott, s hallgatták kintről a monoton varangyesőt.
EnglishStraight into the ravaged Northland front they marched, a steady, relentless advance.
Így masíroztak bele rendíthetetlen kitartással a megtépázott északi frontba.
EnglishElmara raised steady blue-gray eyes to meet that glittering green gaze.
Elmara nyugodtan felemelte tekintetét, hogy újra azokba a fénylő szemekbe nézzen.
EnglishI know nothing, he said and gripped Boghaz' shoulder to steady himself.
Semmit sem tudok róla - mondta Carse, s Boghaz vállára támaszkodva a fejét rázta.
EnglishThe noise didn't even flicker the steady dark-blue glare in Mavis Weld's eyes.
A zaj meg sem rebbentette Mavis Weld kemény tekintetű, sötétkék szemét.
EnglishThe only sounds were the steady rumble of the gennie and the fading whup of the helicopter.
Csupán a generátor zúgása és a helikopter halkuló huppogása törte meg a csendet.
EnglishThe superintendent's bushy eyebrows drew downward over his steady eyes.
A főfelügyelő összehúzta bozontos szemöldökét nyugodt pillantású szeme felett.