EN tape
volume_up
{sustantivo}

volume_up
mérőszalag {sustantivo}
And Chris, if you could take the end of that tape measure?
Chris, megfognád a mérőszalag végét ?
At the bot- tom, a man held the end of a long tape measure.
A gödör fenekén álló férfi egy hosszú mérőszalag végét tartotta.
Rather than linger to measure the pool, he guessed its dimensions, knowing his practiced eye was virtually as accurate as his tape.
Ahelyett, hogy körbemérte volna a medencét, inkább megbecsülte a méreteit, jól tudva, hogy gyakorlott szeme majdnem annyira megbízható, mint egy mérőszalag.
tape (también: band, cordon, ribbon, string)
volume_up
szalag {sustantivo}
Unfortunately, this tape isn't long enough -- it's only a 25-foot tape.
Sajnos, ez a szalag nem elég hosszú -- ez csak 7,6 méteres szalag.
How is it that this tape, this porno tape, was in the Archbishop's closet in order for Vail to find it there?
Miért volt ez a szalag, egy pornó szalag az érsek szekrényében, ahol Mr Vail megtalálta?
There was a quick chatter and tape began to stutter out of the recorder.
Halk kattanás, s a rögzítőszerkezetből máris előkígyózott a szalag.
tape (también: linen tape)
volume_up
szegőszalag {sustantivo}
tape (también: magnetic tape)
volume_up
magnószalag {sustantivo}
I've heard enough, Harry said when the tape stopped.
- Eleget hallottam - mondta Harry, miután a magnószalag lejárt.
- Magánál van a magnószalag?
But how much tape do you have with you? asked the vampire, turning now so the boy could see his profile.
Mennyi magnószalag van magánál? kérdezte a vámpír, és a fiú felé fordult úgy, hogy az láthatta a profilját.
tape
volume_up
célszalag {sustantivo}
tape
volume_up
csengőszalag {sustantivo}
tape
tape
volume_up
gépszalag {sustantivo}
tape
volume_up
hangszalag {sustantivo}
hosszan játszó hangszalag
tape
tape
tape
volume_up
pamutzsinór {sustantivo}
tape
volume_up
pamutpaszomány {sustantivo}
tape
volume_up
ragasztószalag {sustantivo}
I heard the sound of packing tape being stretched and torn.
Hallottam, ahogy feszül, majd elszakad a ragasztószalag.
Off to one side, sporting its own fuzz of growth, was a roll of friction tape.
Oldalt egy elgombásodott tekercs ragasztószalag hevert.
Ragasztószalag az ajtókilincsen.
tape (también: ticker tape)
volume_up
távírószalag {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "tape":

tape

Ejemplos de uso para "tape" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWhat we've got is a tape of Carl Webb admitting that he set my son up for murder.
Egy felvétel, amelyen Carl Webb bevallja, hogy gyilkosnak állította be a fiamat.
EnglishHe had not minded the little tape recorder going, with its tiny red eye blinking.
Nem bánta, hogy az apró magnetofonon villog a felvételt jelző pici piros lámpa.
EnglishThen he found a small piece of black tape wadded up and dropped in his trash can.
Aztán egy kis darab, összegyűrt, fekete ragasztószalagra bukkant a szemétkosárban.
EnglishIn the tray where the cigarettes are released, you will find a cassette tape.
Vegyen magának egy olyan kicsi magnót, amit a kocogók használnak fejhallgatóval.
EnglishThere are no notes, no tape recordings, no shreds of this plan outside this room?
Ennek a tervnek nincsenek jegyzetei, magnószalagjai, vázlatai ezen a szobán kívül?
EnglishYou broke the tape and then got rid of the bomb with the utmost possible speed.
Az ember letépte a szalagot, és aztán a lehető leggyorsabban szabadult a gránáttól.
EnglishIn the van, the words were recorded on tape and delivered to Fitch's office.
A furgonban a szöveg magnóra került, és a szalagot máris vitték Fitch irodájába.
EnglishThe more he looked for the tape and didn't find it, the more imperative it seemed.
Minél tovább kereste hiába a szalagot, annál fontosabbnak érezte, hogy megtalálja.
English'I'll do it,' Sandy said, and after ejecting the tape from Huddie's videocam, he did.
- Majd én - mondta Sandy, és miután kiugratta a kazettát Huddie gépéből, elment.
EnglishHe was trying to learn French by means of listening to lessons recorded on tape.
Magnetofonra vett nyelvleckéket hallgatott, úgy akart megtanulni franciául.
EnglishListen to this one, guys, John said, hitting the PLAY button on the tape machine.
- Ezt hallgassátok meg, fiúk - mondta John, és lenyomta a play gombot a magnetofonon.
EnglishIt should not create more red tape and it should not increase costs for producers.
Nem szabad nagyobb bürokráciát eredményeznie és nem növelheti a termelők költségeit.
EnglishJEFF Daddy, can I watch the first hour of Ghost Kiss and you tape the rest?
JEFF Apa, megnézhetném a Szellemcsók első óráját, és aztán te felvennéd a többit?
EnglishIf she didn't block it out, the whole damn dream would replay itself like the tape.
Ha nem satírozza ki, a kurva álom úgy játssza le magát újra és újra, mint a kazetta!
EnglishHe was going to tape her mouth when she advised him calmly that she might smother.
Be akarta ragasztani a száját is, de a nő higgadtan figyelmeztette, hogy megfulladhat.
EnglishTrent cut loose the sealing tape and lifted off the cardboard to reveal...
Trent letépte az ajtót védő pecsétszalagot, és felemelte az első láda tetejét.
EnglishTrumann stared in disbelief at the tape, but was careful not to look at the woman.
Truman hitetlenkedve meredt a magnószalagra, de arra vigyázott, hogy ne nézzen a nőre.
EnglishThe voice from the speaker went on; the tape recorder revolved impassively.
A hangszóróból áradó hang folytatta, a magnótekercsek szenvtelenül forogtak tovább.
EnglishI have already handed this incriminating tape over to the Justice Department.
Már eljuttattam ezt a kompromittáló felvételt az Igazságügyminisztériumnak.
EnglishThere is less red tape.
Másrészről Carvalho asszony is nagyon jó munkát végzett, mivel csökkent a bürokrácia.