EN to taper
volume_up
[tapered|tapered] {verbo}

So we see that he was a bit quiet on Saturday, but he was back to work on Sunday morning, and actually been tapering off since then this week.
Láthatjuk, hogy szombaton kicsit csendes volt, de vasárnap reggel újra munkához látott, és azóta folyamatosan csökken a héten.
to taper (también: to attenuate, to rarefy)
to taper (también: to sharpen)
to taper

Ejemplos de uso para "to taper" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBesides, you cant just cut right off: you got to got Taper off?
Különben is, az ember nem hagyhat abba egyik pillanatról a másikra valamit: muszáj... muszáj...
EnglishThe excavation has got so little taper that it might easily drop down as much farther as it's already gone.
Az ásatás olyan kevés eredményt hozott, hogy akár még egyszer ilyen mélyre is lemehetne.
EnglishA pale, taper-faced man with sandy whiskers rose up from a chair by the fire as we entered.
A kandalló melletti székből egy sápadt, vékony arcú, szőke pofaszakállú férfi állt fel. mikor beléptünk.
EnglishA small taper on the edge of the table shed a feeble light which sufficed to show me that he was fully dressed.
Az asztal szélén álló gyertyácska gyér világosságában láttam, hogy rendesen fel van öltözve.
EnglishHes gone, Hejun said, face twisting as she jabbed a taper into the coals of the three-legged brazier at her side.
Elment mondta Hejun, miközben megbökdöste a mellette álló háromlábú kis kokszkályha parazsát.
EnglishThen from the bag she took a long taper, and, once it was lighted, went to the other candles one by one.
A táskából elővett egy hosszú, vékony viasztekercset, és amint az tüzet fogott, sorra gyújtotta vele a többi gyertyát.
EnglishThe taper was still on the table, and by its light I glanced to see what the paper was which Brunton had taken from the bureau.
A gyertyát az asztalon felejtette, és én megnézhettem, mi volt az az írás, amit az íróasztalból kiszedett.
EnglishThey taper off, he said vaguely.
EnglishBy the time they reached the door which gave on the porch and Cambridge Avenue beyond it the gunfire coming from the rear of the house had begun to taper off.
Mire a tornácra - és azon túl a Cambridge Avenue-ra - nyíló ajtóhoz értek, a lövések ritkulni kezdtek a ház mögött.
EnglishFrom this he took a paper, and returning to his seat he flattened it out beside the taper on the edge of the table, and began to study it with minute attention.
Láttam, hogy egy papírt vesz ki belőle, aztán megint leült, kiterítette a papírt az asztal szélére, a gyertya mellé, és gondosan tanulmányozni kezdte.
EnglishHe drew a bell curve on his office pad, suggesting that Brett's somnambulism would reach a peak, hold for a while, then begin to taper off.
Harang formájú görbét rajzolt a jegyzetfüzetébe, ezzel mutatva, hogy Brett alvajárása elér majd egy tetőpontot, ott egy időre állandósul, majd fokozatosan lecsökken és megszűnik.
EnglishI felt a cold trepidation as Merrick lifted the can of kerosene and poured it over the coals and the wood lavishly, and then applied the taper and stepped back.
Fagyos izgalommal néztem, ahogy Merrick fölemelte a benzines kannát, bőségesen megöntözte a szenet meg a fát, aztán belenyomta a viasztekercset, és hátralépett.