EN thwart
volume_up
{sustantivo}

thwart (también: bank)
volume_up
evezőspad {sustantivo}
thwart (también: cross, thwart-ship)
volume_up
haránt {sustantivo}
thwart (también: seance, seat, sitting, séance)
volume_up
ülés {sustantivo}
thwart (también: spreader)
volume_up
kereszttartó {sustantivo}
thwart
volume_up
ferdén {sustantivo}
thwart
thwart
volume_up
keresztező {sustantivo}
thwart
thwart
thwart
volume_up
keresztirányú {sustantivo}
When the camper tried to follow him, it was thwarted by the surging cross-traffic.
A lakóbusz követni akarta, de kénytelen volt megállni, mert két oldalról meglódult a keresztirányú forgalom.
thwart (también: traverse)
volume_up
keresztben {sustantivo}
thwart
thwart
volume_up
rézsútos {sustantivo}
thwart
volume_up
rézsútosan {sustantivo}
thwart
volume_up
rézsút {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "thwart":

thwart

Ejemplos de uso para "thwart" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishCasmir spoke from deep in his throat: So you think to thwart my volition?
- Azt akarod ezzel mondani, hogy keresztülhúzod a számításaimat? - kérdezte Casmir mély torokhangon.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, 'To thwart illegal immigration, one has to be unkind.
Elnök úr, hölgyeim és uraim, "az illegális bevándorlás megakadályozásához barátságtalannak kell lenni.
EnglishA part of our own purpose is to thwart him as well.'
Egyebek között mi is meg szeretnénk akadályozni benne, hogy elérje a célját.
EnglishForward of midships there was a single thwart across the boat, with a hole in it for the stepping of a mast.
Ám a csónaknak vagy sohasem volt árboca, vagy rosszul rögzítették, és a tengerbe esett.
EnglishThe Demon would still be searching for them, and anything they might do to thwart that hunt must be tried.
A démon azóta is hajszolja őket, el kell követniük mindent, amivel akadályozhatják a vadászatban.
EnglishIt's a tactic he would use to thwart off his enemies.
Ezt a taktikát alkalmazza, hogy becsapja ellenségeit.
EnglishFar be it from me to thwart an agreement.
Távol álljon tőlem, hogy a megállapodás ellenzőjeként tűnjek fel.
EnglishHe had enjoyed some small mea- sure of success in his efforts to thwart the Warlock Lord, and he could take heart from that.
Elkönyvelhetett egy kevés sikert a Boszorkánymesterrel szemben, és ebből bátorságot merített.
EnglishShe never cried, except sometimes in small furious gasps of vexation when someone dared to thwart her.
Soha nem sírt, csak esetleg bosszúsan nyüszített, ha valaki vette magának a bátorságot, és megakadályozta valamiben.
EnglishEverywhere obstacles worked to thwart his ambition.
Mindenfelé akadályok emelkedtek tervei útjában...
EnglishIf Glasgian was the one about whom Laverty had warned them, they would not find it easy to thwart him.
Ha Glasgian egyike volt azoknak, akikre Laverty felhívta Khamék figyelmét, akkor a fickó terveit nem lesz könnyű meghiúsítani.
English'Then let's thwart him, by all means.'
Akkor ki vele, akadályozzuk meg valamilyen módon.
EnglishWe will thwart Desmei the witch.
Meghiúsítjuk Desmei, a boszorkány terveit!
EnglishThey want to thwart the intentions publicly expressed by the Spanish Presidency to end the common position on Cuba.
Meg akarják hiúsítani a spanyol elnökségnek a Kubával kapcsolatos közös álláspont megszüntetésére irányuló, nyíltan kifejezett szándékát.
EnglishOur defenses will thwart you.
A védelmünket úgysem tudjátok áttörni.
EnglishWe were able to thwart it.
EnglishWe were recently able to thwart a plot that Martel was hatching in Rendor that would have pulled the Knights out of the Holy City.
Nemrégiben sikerült megakadályoznunk Rendorban Martel egyik tervét, amellyel el akarta csalogatni az egyházi lovagokat Chyrellosból.
EnglishWill you aid me or thwart me?
EnglishThe social control of market processes is indispensable, not in order to thwart competition but to place it under necessary regulatory oversight.
A piaci folyamatok társadalmi kontrollja elengedhetetlen, a versenyt nem bénító, de azt felügyelő szabályozásra van szükség.
EnglishAlways, just as his ferrets found a thread of Voltaire's distinctive configuration- logic, it would slip away, thwart his effort.
Marq sokszor úgy érezte, már közel, nagyon közel került a célhoz, ám amikor kopói megtalálták Voltaire konfiguráció-nyomait, a szim elillant előle.