Cómo se dice "to topple" en húngaro

EN

"to topple" en húngaro

EN to topple
volume_up
[toppled|toppled] {verbo}

Ejemplos de uso para "to topple" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThere was a yelp behind him, and Sorak turned to see Tigra topple over onto the ground.
Sorak nyüszítést hallott, s amikor megfordult, látta, hogy Tigra elterül a földön.
EnglishWith an inward scream of triumph, she saw the gunman stagger back and topple.
Tess győzedelmes boldogsággal figyelte, amint a fegyveres megtántorodik és a földre zuhan.
EnglishHe was striding along on empty air over the castle when it began to topple.
A levegőben tartott a kastély felé, amikor az kezdett összedőlni.
EnglishThe beast dropped to its knees, already dead, and began to topple forward.
A fenevad halott volt, mire térdre rogyott, majd előrezuhant.
EnglishOnce that house of cards began to topple, there would be no stopping it.
Ha egyszer dőlni kezd a kártyavár, akkor semmi sem állítja meg.
EnglishHe took her by the throat with both his hands and tried to topple her.
Érezte a vastag szemeket, és tudta, hogy ezektől nem szabadulhat.
EnglishA water empire can grow so feeble that a single barbarian horde can topple it.
Ezért a vízegyeduralmi birodalmak annyira meggyengülhetnek, hogy egyetlen barbár horda elsöpörheti őket.
EnglishSomething that would topple your amateurish offerings like a house of cards in a Trantor-quake.
Valami, ami úgy döntené össze ezt az amatőr elméletet, mint egy trantorrengés a kártyavárat.
EnglishAlan caught Wendy, who was by the fireplace, before she could topple over backward into the woodbox.
Alan elkapta Wendyt, aki a tűzhelynél álldogált, és majdnem hanyatt esett a fáskosárba.
EnglishTo retrieve it, Dylan would have to rock the chair, topple it sideways, and risk injury.
De még ha sikerülne a földön heverő késhez vergődnie, csak nagyon nehezen tudná újra a szájába fogni.
EnglishA water-control empire can grow so feeble that a single barbarian horde can topple it.
Ezért a vízegyeduralmi birodalmak annyira meggyengülhetnek, hogy egyetlen barbár horda elsöpörheti őket.
EnglishWould not the slightest sin topple us from our pedestals?
Nem lesz-e elég a legcsekélyebb hiba, hogy letaszítson talapzatunkról?
EnglishThey can rot from within, to the point where a single push from the barbarians outside can topple them.
Belülről annyira elrohadhatnak, hogy a barbárok egyetlen kívülről jövő lökése szétzúzhatja.
EnglishThey can rot from within, to the point where a single push from the barbarians outside can topple them.
Belülről annyira elrothadhatnak, hogy a barbárok egyetlen kívülről jövő lökése szétzúzhatja.
EnglishAs though he was a tower about to topple, his foundations dug away.
Mintha egy dőlni készülő torony lenne, leásott alapzattal.
EnglishAbout to topple, he clamped his legs so tightly around the horse that the Pain Of the effort made him wince.
Az autók közelebb értek hozzá, bukdácsoló fénykévéik élesen hasítottak bele az éjszakába.
EnglishNanatha looked there in time to see Malanthor's bones collapse and topple down into the ashes.
Nanatha éppen időben nézett oda, hogy lássa Malanthor füstölgő csontjait összeesni egy hamukupac közepén.
EnglishThe Japanese had also been involved in post-World War I efforts to topple the Bolsheviks.
A japánok az első világháború utáni időszakban azok között voltak, akik megpróbálták megdönteni a bolsevizmust.
EnglishElmara watched glass topple and roll, smiled, and said the word that brought her waiting spell down upon them.
Elmara figyelte a guruló üvegeket és kimondta a szót, ami egy várakozó varázslatot hívott életre.
EnglishA section of an old conduit came loose and began to topple over.
Egy ódon vízvezetékdarab meglazult, és lezuhant.