EN warp
volume_up
{sustantivo}

warp (también: cast, warpage)
volume_up
vetemedés {sustantivo}
Then it held again, perhaps temporarily snagged on a splinter or balked by a warp in the wood.
Aztán ismét megállapodott; talán egy szálkán feneklett meg, vagy valamilyen vetemedés állta útját.
warp (también: chain, crab, shackle, string)
volume_up
lánc {sustantivo}
warp (también: hawser)
volume_up
horgonykötél {sustantivo}
warp (también: hawser)
volume_up
kikötőkötél {sustantivo}
warp (también: tow, hawser, tow rope)
volume_up
vontatókötél {sustantivo}
warp (también: loam)
volume_up
lápföld {sustantivo}
warp (también: shaft)
volume_up
nyüst {sustantivo}
warp (también: thrum)
volume_up
láncfonál {sustantivo}
Warp of snow and woof of flame, and never any two the same.
Jég a láncfonal, tűz a vetülék, mindig más és más.
warp (también: twist)
volume_up
elgörbülés {sustantivo}
warp
warp
warp
volume_up
láncfonat {sustantivo}
warp
warp
warp
volume_up
nyüstfonál {sustantivo}
warp
volume_up
vászonbetét {sustantivo} (gumiabroncsé)
warp
volume_up
vontatókábel {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "warp":

warp

Ejemplos de uso para "warp" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt tried to create a warp but the skein just seemed to slide out of its fields.
Térgörbületet akart létrehozni, de a térid szövete kicsúszott tehetetlen mezi közül.
EnglishSome we can reflect or warp towards the Secondary by use of the channels we have built.
Nos, ezt az energiát kell nekünk elhajlítani és a második fázis felé irányítani.
EnglishShe ran to her golden tapestry and fitted the threads into the ravelled warp.
Az arany faliszőnyeghez futott, és beillesztette a szálakat a szétbontott vezetőszálba.
EnglishDo you suggest we warp over to HQ and demand to know what's going on?
Maga szerint ugorjunk haza, és szembesítsük a tényekkel a Flottaparancsnokságot?
EnglishI believe there may be a warp speed that can get us beyond galaxy M33.
Azt elfogadom, hogy létezhet olyan sebesség, amivel az M33-ra el lehet jutni.
EnglishBlowing into maximum warp, you appeared for an instant to be in two places at once.
Kihasználta, hogy a maximális gyorsításnál, úgy látszik, mintha két helyen lenne egyszerre.
EnglishGravity warp would have prevented their getting closer in hyperspace.
A gravitációs térgörbület megakadályozta volna, hogy közelebb menjenek a hipertérben.
EnglishI want to jump to warp eight, so we arrive ahead of our announced ETA.
Növeljük a sebességünket nyolcas fokozatra, így a várt időpontnál hamarabb érhetünk oda.
EnglishDropped into high warp, stopped right off the enemy's bow, and fired!
Maximumra kapcsoltunk, aztán megálltunk a másik hajó mellett és össztüzet nyitottunk rá!
EnglishFar away their powerful silvery cries, yet he could easily separate them from the human warp and woof.
tásaik, mégis játszva megkülönböztette őket az emberi vartyogástól és hápogástól.
EnglishIf youwere pulling the car, I wouldn't worry, but you're gonna drive it at warp speed.
Nem aggódnék, ha valóban húznád a kocsit, de te úgy állsz a gázon, hogy csaknem kilyukad a padló.
EnglishWe have to repeat the same warp experiment but with one variation.
Nincs más választásunk, mint megismételni a sebességnövelő kísérletet, egy változtatással.
EnglishIf he could warp it enough, get an edge to grip onto, he might be able to rip it away.
Ha eléggé meg tudja görbíteni, talán meg tudja ragadni a szélét, és talán ki tudja tépni a helyéről.
EnglishEinstein comes along and says, well, space and time can warp and curve -- that's what gravity is.
Aztán megjelenik Einstein és azt mondja hogy az űr vetemedik és görbül, és ez a gravitáció.
EnglishWe'll be slow, doubly so because of all the water in the central bay, but Streaker will lift, fly, and warp.
Lassúak leszünk, a nagycsarnokban lévő víztől meg pláne, de fel tudunk emelkedni.
EnglishIts tiny warp unit had been destroyed, its bom-com unit likewise, its HS laser too.
Semmije sem maradt, ami fénysebesség fölött is mködne.
EnglishKandive uttered a powerful charm which loosened space free of all warp.
Kandive kimondott egy hatalmas varázsszót, és az megszüntetett a környéken minden működő varázslatot.
EnglishI voted against it because, as a colleague of mine said a bit earlier, it is a bit of a time warp.
Azért, mert ahogy azt egy kollégám már kicsit korábban elmondta, mintha megállt volna az idő.
EnglishAccording to these readings, we could go back to warp speed now.
A kijelzők szerint akár ebben a pillanatban is teret válthatnánk.
EnglishWhat's our delay between slow-reverse impulse and top warp speed?
Mennyi a gyorsulási késésünk a nulla és a csúcssebesség között?