EN wash
volume_up
{sustantivo}

wash (también: bog, fen, marsh, marshland)
volume_up
mocsár {sustantivo}
wash (también: chop, fluctuation, sea, undulation)
volume_up
hullámzás {sustantivo}
The tide would wash their blood and bodies out into the Pacific.
A hullámzás egybemossa vérüket az óceánnal, és elsodorja testüket.
And as you go down, the washing machine at the surface calms down.
És ahogy haladunk lefelé, a mosógépszerű hullámzás a felszín közelében kezd lenyugodni.
wash (también: washing, degreasing, lavage)
volume_up
mosás {sustantivo}
Because it remains hard work for women to wash.
Mert a mosás továbbra is nehéz munka a nők számára.
I'll learn the mysteries of hot water and cold water washes.
Meg fogom tanulni a hideg- és melegvizes mosás rejtelmeit.
wash (también: deposition, dregs, fur, precipitation)
volume_up
üledék {sustantivo}
wash (también: drift, silt)
volume_up
hordalék {sustantivo}
Pappy's stick, his flood gauge, was long gone, washed away by the swirling currents.
Sötétbarna, zavaros víz, és rengeteg hordalék, amit a partokról összeszedett az áradás.
wash (también: furrow, wake)
volume_up
hajósodor {sustantivo}
wash (también: hogwash, muck, slop, draff)
volume_up
moslék {sustantivo}
wash (también: swell, heaving billows)
volume_up
hullámverés {sustantivo}
I went down the porch steps and drifted off through the trees, following an indistinct path until I could hear the wash of the surf licking at the fog, low down at the bottom of the cliff.
Lementem a tornác lépcsőjén, és elindultam, egy homályos ösvényt követve a fákon át, amíg meg nem hallottam messziről, a sziklák lábától a parti hullámverés zaját.
wash (también: inlet, issue)
volume_up
folyótorkolat {sustantivo}
wash (también: laundry)
volume_up
szennyes {sustantivo}
Familiar with a housewife's tasks, Garp fills the sink and starts to wash the dishes.
A háztartásban otthonos Garp gyorsan megtöltötte a mosogatót szennyes edénnyel, és megeresztette a vizet.
The pages and chamberlains were spreading the covers, taking away soiled clothes to be cleaned and washed, laying out fresh gowns for Gwenhwyfar's approval.
Az apródok és kamarások az ággyal bajlódtak, a szennyes ágyneműt leszedték, hogy mosni vigyék, és tiszta köntösöket terítettek ki, hogy Gwenhwyfar válasszon.
wash (también: whitewash, lime coating)
volume_up
meszelés {sustantivo}
wash (también: river drift)
wash
volume_up
hajvíz {sustantivo}
wash
volume_up
kimeszelés {sustantivo}
wash
A line of stiff yellowish half-washed clothes jittered on a rusty wire in the side yard.
A mellékudvarban rozsdás dróton egy sor kemény, sárgás színű, hanyagul kimosott fehérnemű lengedezett.
wash
volume_up
lemosás {sustantivo}
wash
volume_up
mosakodás {sustantivo}
wash
volume_up
szájvíz {sustantivo}
wash
volume_up
szemvíz {sustantivo}
wash
volume_up
tussal festés {sustantivo}
wash

Ejemplos de uso para "wash" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThey wear good clothes, got flashy jobs and even know how to cook and wash up.
Jó ruhákat hordanak,...menő munkahelyük van és még főzni és mosogatni is tudnak.
EnglishHe'd been around Wash- ington long enough, finally, to hear the falling sandbag.
Elég régóta volt már Washingtonban ahhoz, hogy meghallja a zuhanó homokzsákot.
EnglishAt last she regained some calm, ate and drank, and tried to wash herself a little.
Végül kissé megnyugodott, evett, ivott, és megpróbált egy kicsit megmosakodni.
EnglishThere might always be a flat tire or a roadblock or a wash out or an earthquake.
Hogy bármikor előfordulhat egy defekt, egy útlezárás, árvíz vagy földrengés.
EnglishShe helped me wash the net curtains and she made lovely aloo gobi last week.
Segített kimosni a függönyöket,...és nagyszerű aloo gobit készített a múlt héten.
EnglishHe watched a big fern, Sheelah, carefully wash sand-covered fruit in a creek.
Sheelah valami vezetőféle lehetett, Legnagyobb vezértársa a nőstények között.
EnglishCal had a hotel, and Cal had an apartment complex, and Cal had a car wash.
Calnak, a férjének szállodája van, Calnak bérháza van, Calnak kocsimosodája van.
EnglishHe said in a rather dissatisfied tone, Well, it looks as though we could wash him out.
Meglehetősen elégedetlen hangon mondotta: Akkor, úgy látszik, őt is törölhetjük.
EnglishLet me comfort you and wash you and clothe you in a finery fit for God on Earth.'
Hadd mosdassalak meg, hadd öltöztesselek földi istenhez méltó ékes ruhába!"
English'Think I'll just have a cheeseburger and an Iron City to wash it down with.'
- Azt hiszem, inkább egy sajtburgert kérek, meg egy Iron Cityt, hogy leöblíthessem.
EnglishAnd I wanna wash my hands, and I wanna forget all about you and Archbishop Rushman.
És meg akarom mosni a kezem és el akarom felejteni magát és Rushman érseket.
EnglishPassing the open door of the wash cabinet I saw a stiff excited face in the glass.
Mikor elhaladtam a mosdófülke előtt, kényszeredett, izgatott arcot láttam a tükörben.
EnglishThe spring runoff had sent his Camaro rolling and tumbling five miles down the wash.
A tavaszi áradás majd tíz kilométernyit sodorta Paul kocsiját a vízmosásban.
EnglishThe amenities of the house where she lived made it difficult to wash it herself.
Ahol lakott, a ház nyújtotta kényelem nemigen tette lehetővé, hogy saját maga mossa meg.
EnglishBefore me was an uninteresting wash of stars backed by a wall of opaque dust clouds.
Néhány unalmas csillag sziporkázott az átlátszatlan porfelhők falának háttere előtt.
EnglishHe gave me a cold look over his shoulder and started industriously to wash himself.
Hidegen rámpillantott a vállán keresztül és szorgalmasan mosakodni kezdett.
EnglishWriting it off by saying the grayboys weren't human beings just did not wash.
Ezt nem lehetett annyival elintézni, hogy a szürke fiúk nem emberi lények.
EnglishNergal let healing fire wash briefly over the shuddering human in his hands.
Nergal engedte, hogy a gyógyító tűz megnyalogassa a romokban heverő embert.
EnglishWill you wash your hands in Chalice Well to cleanse the blood off them?
- Meg akarod mosni a kezeidet a Kelyhes Kútban, hogy megtisztítsd őket a vértől?
EnglishBaker wondered if he should visit the bathroom to wash his hands after that conversation.
Baker úgy érezte a beszélgetés után, ki kéne mennie a fürdőszobába kezet mosni.