EN washing
volume_up
{sustantivo}

washing (también: wash, degreasing, lavage)
volume_up
mosás {sustantivo}
And that just in three weeks since the last washing.
És ez csak az utolsó mosás óta eltelt három hét termése.
Már nagyon szükséges a mosás.
Wherever mention is made of water for solution, dilution or washing purposes, distilled water, or demineralized water of at least equivalent purity, is intended.
Amikor oldás, hígítás vagy mosás céljára szánt vízről van szó, akkor desztillált vizet vagy legalább azonos tisztaságú ioncserélt vizet kell használni.
washing
volume_up
kimosott ruha {sustantivo}

Ejemplos de uso para "washing" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLike a lot of information, it is like the instructions for the washing machine.
Hasonlóan sok más információhoz ez is olyan, mint a mosógép használati utasítása.
EnglishWell, maybe Mona's dead, I said, and Quinn's washing her corpse in the bathtub.
Hát lehet, hogy Mona meghalt véltem , és Quinn a holttestét mosdatja a fürdőkádban.
EnglishWe need to send a letter to the mayor about washing our hands before we eat.
Levelet kellene küldenünk a polgármesternek, hogy mossasson kezet mielőtt eszünk.
EnglishHow do you divide a vacuum cleaner and a washing machine if there is no agreement?
Hogyan lehet felosztani egy porszívót és egy mosógépet, ha nincs megegyezés?
EnglishBig Ramona's been washing and ironing all my clothes just like you told her to do.
Nagy Ramona pont úgy mosta és vasalta ki a ruháimat, ahogy te mondtad neki.
EnglishThe first call of the afternoon, at three-ten, came when Chap was washing windows.
Az első délutáni hívás három óra tízkor futott be, amikor Chap épp ablakot tisztított.
EnglishHe spent five minutes washing and shaving in the bathroom that adjoined the bedroom.
Öt perc alatt megmosakodott és megborotválkozott a hálószobából nyíló fürdőszobában.
EnglishShe brought them water for washing, and later, food: barley bread and dried meat.
Vizet hozott a mosakodáshoz, aztán ételt: árpakenyeret és szárított húst.
EnglishA big Buick belonging to one of them is washing about in the surf off Lido fish pier.
Egy nagy Buickjuk ott ázik a Lídó halászmólója alatt, a parti hullámverésben.
EnglishThe man's hard features softened a bit, washing clear with an immense sense of relief.
A férfi vonásai kissé megenyhültek, nyilvánvalóan rettenetesen megkönnyebbült.
EnglishWashing down the high south facade, it made him think of the old palazzi of Italy.
Ahogy lefolyik a déli magas homlokzaton, muszáj a régi olasz palazzókra gondolni tőle.
EnglishI was still shaking, and spent a time washing the smell of burning out of my hair.
Még mindig remegtem, és nem kevés idbe telt, amíg kimostam a hajamból az égett szagot.
EnglishI also realized that I had never seen the water washing down over him like this before.
Még sose láttam, hogy így csorogjon rajta a víz, amely máskor áthatolt rajta.
EnglishHe squeezed the water into her hair, washing it back from her forehead.
Rácsavarta a vizet Rowan fejére, és hátrasimította a tincseket a nő homlokából.
EnglishThere will be only your washing things and pyjamas to put in in the morning.
Holnap reggel már csak a mosdószereit meg a pizsamáját kell becsomagolnia.
EnglishHaving dressed so far he turned to the other and made gestures of washing.
Amikor eddig felöltözött, odafordult a férfihoz, és jelezte, hogy mosakodni szeretne.
EnglishHarbison was in the men's room washing his hands for the tenth time.
Harbison a férfi WC-ben volt, és már vagy tizedik alkalommal mosta meg a kezét.
EnglishShe always used to save water for washing him, even at the expense of the laundry.
Még a mosásról is lemondott, csakhogy maradjon nekem víz mosakodásra.
EnglishIn the bathroom, after a piss, I went through my daily washing ritual.
A fürdszobában, miután pisiltem, végigcsináltam a mindennapi tisztálkodási rítusomat.
EnglishWe cannot accept the Council washing its hands of the matter either.
Azt sem tudjuk elfogadni, hogy a Tanács mossa kezeit az üggyel kapcsolatban.