EN well-set
volume_up
{adjetivo}

well-set (también: able-bodied, beefy, hefty, muscular)
volume_up
izmos {adj.}
well-set (también: as hard as nails)
well-set (también: assured, clear, dependable, discerning)
volume_up
biztos {adj.}
well-set (también: athletic, brawny, drastic, fast)
volume_up
erős {adj.}
well-set (también: solid)
volume_up
szolid {adj.}
well-set
well-set
well-set
well-set
well-set
well-set
well-set

Sinónimos (inglés) para "well-set":

well-set
English

Ejemplos de uso para "well-set" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt was a large neo-Spanish house set well back from the street on a spacious lot.
Egy nagy, neokoloniál épület volt, mélyen bent, távol az utcafronttól.
EnglishYou would do well to set aside a trifling amount of that arrogance, Malanthor.
Jobban tennéd, ha elfelejtenéd egy időre az arroganciádat, Malanthor.
EnglishThe problem areas are set out well and await the necessary measures.
Jól kijelölte a szükséges intézkedések megtételére váró, problematikus területeket.
EnglishThey gathered in a tent set well back from the front lines of the Elven defense.
Jóval az elf védelmi vonal mögött, egy sátorban gyűltek össze.
EnglishWell, you did set the camp on fire... and drop us down that big hole.
Nos, felgyújtottad a tábort... és miattad beleestünk egy nagy gödörbe.
EnglishHe remembered that once he and Hastings had set out well before dawn in order to...
Hiszen egyszer például még jóval hajnalhasadás előtt kerekedtek fel Hastings kapitánnyal, hogy a...
EnglishWell, if I set Genewen down just long enough to pick you up-that would only take a moment.
Hát majd annyi időre teszem le Genewent, amíg fölszedlek benneteket, és az csak egy pillanat.
EnglishSo I'm going to find a world where we can do that, and then we'll set off.
Keresek olyan világot, ahol ezt megtehetjük, aztán indulhatunk.
EnglishWell, he set his hands on the table and rose, Im content with that.
Nos az asztalra támaszkodott, és felemelkedett , nekem ennyi elég is.
EnglishHis shoulders looked -- well, set, if you know what I mean.
A válla olyan... nos, megállapodott emberre vallott, ha érti, mire gondolok.
EnglishThese things we each don't want the other to know, we'll set them aside to count later.
Azokat a dolgokat, amikről nem akarjuk, hogy a másik tudja, félretesszük, és majd később megvizsgáljuk.
EnglishIt was set well back from the road, behind a thin clump of trees.
Hátul épült a ház, messze az úttól, néhány ritkán álló fa mögött.
EnglishHis nose had been broken but well set and it hadn't been a collector's item in the first place.
Az orra betörve, de jól helyreállítva ahhoz képest, hogy az eredeti sem lehetett gyűjteménybe való példány.
EnglishWe've had our differences in the past, my Lord, but in this situation we'll want to set those aside.'
Uraim, a múltban többször voltak köztünk nézeteltérések, de a jelen helyzetben ezeket félre kell tennünk.
EnglishIf you talk to Kimberly, then we'll set something up.
Beszélj Kimberlyvel, aztán kitalálunk valamit.
EnglishWell, that seems to set up everything, doesn't it?
Hát akkor mondta , ez úgy látszik eldönti a kérdést nemde?
EnglishThey slept well that night and set out again at dawn.
Nagyot aludtak éjszaka, és hajnalban ismét elindultak.
EnglishAll they need is familiarization with their new weapons, and some more directed training that we'll set up for them.
Csak az új fegyvereikkel kell megismerkedniük, aztán összeállítunk nekik egy irányított tréninget.
EnglishYou might as well set up shop in interstellar space!
Ennyi erővel boltot is nyithatna a csillagközi űrben!
EnglishEyes always a shade too small, a fraction too near together, perhaps - but otherwise a well-made, well-set-up young man.
A szeme meglehetősen apró, talán kicsit közel ülő... egyébként jóvágású, jóképű fiatalember lehetett.