EN Bible
volume_up
{sustantivo}

1. religión

Ejemplos de uso para "Bible" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAs I read the Hebrew Bible, I hear from the very beginning God's call to dialogue.
Kiedy czytam Biblię hebrajską, słyszę od samego początku nawoływanie Boga do dialogu.
English(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.
(Śmiech) Stanowi to pokaźną część Biblii, tak więc uznałem, że muszę to jakoś wykonać.
EnglishThe Bible says the problem is within us, within our hearts and our souls.
Według biblii problem tkwi w nas, w naszych sercach i w naszych duszach.
EnglishParents may choose a school that is conscientious in this regard and takes the Bible seriously.
Rodzice mogą wybrać szkołę, która sumiennie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
EnglishThe original meaning of the word "salvation" in the Bible is about saving the social system.
Pierwotne znaczenie słowa "zbawienie" w biblii dotyczy ratowania systemu społecznego.
EnglishWhen we opened them, they had the land and we had the Bible.'
Kiedy je otworzyliśmy, okazało się, że Biblię mamy my, a biali mają ziemię.”.
EnglishBecause the cylinder account and the Hebrew Bible account differ in one key respect.
Relacja zapisana na cylindrze i relacja z Biblii hebrajskiej różnią się w jednej kluczowej sprawie.
EnglishThis verse that I just quoted to you is the first time the word 'Aish' appears in the Bible.
W tym wersie, który państwu zacytowałem, po raz pierwszy pojawia się słowo "Aisz” w Biblii.
EnglishBut I also wanted to follow the hundreds of arcane and obscure laws that are in the Bible.
Lecz również chciałem się trzymać setek dziwnych i ponurych reguł, które znajdują się w Biblii.
EnglishThere's a chapter in the Bible called Psalm 72, and it's Solomon's prayer for more influence.
Jest tam rozdział nazwany Psalm 72. ~~~ Modlitwa Salomona proszącego o moc wywierania wpływu.
EnglishNo neat packages of faith, with Bible references to prove them.
Żadnych ładnych pakunków wiary, potwierdzonych odniesieniami do Biblii.
EnglishWhat does it say in the Bible about possession or self-mutilation?
Co jest powiedziane w Biblii na temat opętania lub samookaleczenia?
EnglishYou can find four or five passages in the Bible of this ilk.
Można odnaleźć 4 lub 5 akapitów w Biblii, które niosą podobne przesłanie.
EnglishSo I decided, what if you really did take the Bible literally?
Tak więc, co się stanie jeśli naprawdę potraktujesz Biblie dosłownie?
EnglishIn Sweden, we have seen a pastor prosecuted for quoting the Bible.
W Szwecji pewien pastor był ścigany sądownie za cytowanie Biblii.
EnglishIt says in the Bible: 'Thou shalt have no other gods before me.'
W Biblii napisano: "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”.
EnglishThe first is, thou shalt not take the Bible literally.
Pierwsza to: "Zaprawdę powiadam ci, nie traktuj Biblii dosłownie".
EnglishThat is a point that is not coming out from the Bible, but it's something that really accompanied humanity.
To jest puenta, która nie wywodzi się z Biblii ale jest czymś, co zawsze towarzyszyło ludzkości.
EnglishWe can read the Bible tomorrow, Erica, no problem.
Jutro też możemy poczytać biblię, Erica, nie ma problemu.
EnglishThink Dante, Shakespeare, the Bible, News of the World.
Weźmy Dantego, Szekspira, biblię, Express Wieczorny.