Cómo se dice "biblical" en polaco

EN

"biblical" en polaco

EN biblical
volume_up
{adjetivo}

biblical
volume_up
biblijny {adj. m}
Stückl freed the biblical play of handed-down baggage and made it more professional.
Stückl oczyścił biblijną inscenizację z balastu tradycji i uczynił ją bardziej profesjonalną.
Whether or not we are facing an immigration influx of biblical proportions, we cannot tell.
Nie możemy przewidzieć, czy mamy do czynienia z napływem imigrantów na skalę biblijną, czy też nie.
Now that we are facing an exodus of biblical proportions Europe has suddenly been startled into reality.
Teraz, gdy stoimy w obliczu exodusu na biblijną skalę, Europa nagle przejrzała na oczy.

Sinónimos (inglés) para "biblical":

biblical
English

Ejemplos de uso para "biblical" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishStückl freed the biblical play of handed-down baggage and made it more professional.
Stückl oczyścił biblijną inscenizację z balastu tradycji i uczynił ją bardziej profesjonalną.
EnglishWhether or not we are facing an immigration influx of biblical proportions, we cannot tell.
Nie możemy przewidzieć, czy mamy do czynienia z napływem imigrantów na skalę biblijną, czy też nie.
EnglishNow that we are facing an exodus of biblical proportions Europe has suddenly been startled into reality.
Teraz, gdy stoimy w obliczu exodusu na biblijną skalę, Europa nagle przejrzała na oczy.
EnglishWhen you read the biblical plague of boils, that was smallpox.
Jak się czyta biblijne wystepujace zarazy, to nimi była ospa.
EnglishHunger and disease, migrations of biblical proportions and fires are our future, but also our present.
Głód i choroby, migracje na ogromną skalę i pożary są naszą przyszłością, jak i naszą teraźniejszością.
EnglishHowever, the real meaning lies in the fact that biblical Hebrew has two words for man, not one.
Jednakże prawdziwe znaczenie zasadza się w tym, że w Biblii hebrajskiej są dwa słowa określające człowieka, a nie jedno.
English-- they know each other more in the biblical sense as well.
-- znają się lepiej w sensie biblijnym.
EnglishWe must combat terrorism, but not according to the retaliatory, albeit biblical, principle of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'.
Musimy walczyć z terroryzmem, ale nie według odwetowej, chociaż biblijnej, zasady "oko za oko, ząb za ząb”.
EnglishTherefore as far as I am concerned, I am firmly opposed to anything that runs counter to this basic biblical principle.
Dlatego, jeśli chodzi o mnie, to jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszystkiego, co przeciwstawia się tej podstawowej biblijnej zasadzie.
EnglishWe should bear in mind that almost 14 million people suffered from the flooding in Pakistan, which was of truly biblical dimensions.
Musimy mieć na uwadze, że blisko 14 milionów ludzi ucierpiało w pakistańskim potopie, który osiągnął wręcz biblijne rozmiary.
English(EL) Mr President, the Greek Government is using all its resources in its struggle against a catastrophe that has struck Greece on a Biblical scale.
(EL) Panie przewodniczący! Rząd grecki wykorzystuje wszystkie środki w walce z katastrofą na biblijną skalę, która nawiedziła Grecję.
EnglishIt happened -- I was in the park, and I was dressed in my biblical clothing, so sandals and sort of a white robe, you know, because again, the outer affects the inner.
Byłem w parku i byłem ubrany w moje biblijne ciuszki, - sandały i biała toga - ponieważ świat zewnętrzny wpływa na świat wewnętrzny.
English(EL) Mr President, I, too, express my deepest regret at the biblical disaster which has hit Madeira and my undivided support for the Portuguese Government.
(EL) Panie przewodniczący! Ja również wyrażam ubolewanie z powodu biblijnej klęski, jaka dotknęła Maderę, łącząc się całkowicie w bólu z rządem Madery.
EnglishThese things resonate with us, and, if you think about blogs, you think of high art blogs, the history paintings about, you know, all biblical stories, and then you have this.
Te rzeczy otaczają nas, jeśli pomyślicie o blogach, o wyszukanych blogach, historycznych malunkach, przypowieściach biblijnych, otrzymacie to.