EN bump
volume_up
{sustantivo}

1. general

bump (también: clout, impact, lash, percussion)
bump (también: clamor, commotion, noise, racket)
KB: Things that go bump in the night?
KB: Rzeczy które robią hałas w nocy?
bump (también: knob, lump, knur, knurr)
bump (también: bang, bluster, boom, clunk)
bump (también: jar, jolt, microseism, shock)
bump
volume_up
gula {f} [coloq.]
bump (también: crump, rock bump)
bump
volume_up
gulas {m} [coloq.]

2. "on/in the road"

bump
volume_up
wybój {m} (na drodze)
There are often bumps along the road, accidents along the way.
Często są wyboje po drodze, wypadki się zdarzają.

3. astronomía

bump
bump

4. "of pregnant woman", humorístico

bump
volume_up
brzuch {m} (kobiety ciężarnej)

Ejemplos de uso para "bump" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBut on my left retina there is a bump, which is marked there by the red arrow.
Ale na mojej lewej siatkówce jest guzek, oznaczony czerwoną strzałką.
EnglishAnd you can see how the lines occur in these little groups of bump, bump, bump, bump, bump.
Możecie zauważyć, że linie skupiają się w małych grupach jak tu: linia, linia, linia, lina, lina.
EnglishA calendar is a way of making sure that across the year you will bump into certain very important ideas.
Kalendarz gwarantuje, że w ciągu roku natkniemy się na bardzo istotne idee.
EnglishIn the secular world we think, "If an idea is important, I'll bump into it. ~~~ I'll just come across it."
W świecie świeckim myślimy, że jeśli jakaś idea jest ważna, to po prostu się na nią natkniemy.
EnglishThey're smart enough, we hope, not to bump into each other.
Są, miejmy nadzieję, dość mądre, żeby nie wpadać na siebie.
EnglishIt's about five kilometers around, counting the dragonflies as I go, trying not to bump into people as I'm looking in the trees.
Jej obwód to około 5 km. ~~~ Liczyłem ważki, starając się nie wjeżdżać w ludzi.
EnglishAnd the picture from the book, so when I -- I told the sculptor to use this bump pattern, whatever you can to copy that.
Więc powiedziałem artyście by spróbował odwzorować wzór jego skóry.
EnglishStudying the figures which the Court of Auditors quotes for each country will bring you back down to earth with a bump.
Analizując dane przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy dla każdego kraju, spadamy twardo na ziemię.
EnglishAnd these ideas and narratives that bump people across borders are increasingly beginning to affect the way in which people behave.
Te idee i opowieści, które uderzają w ludzi poprzez granice, coraz bardziej wpływają na zachowanie ludzi.
EnglishWhy should DJ Mount get the bump, huh?
Dlaczego DJ Mount powinien dostać grzmot?
EnglishGive me a design challenge, sustainability speed bump, that's keeping you from being sustainable.
Dajcie mi projektanckie wyzwanie, przeszkodę w procesie podtrzymywania środowiska naturalnego,która nie pozwala wam posuwać się dalej bez naruszania równowagi ekologicznej.
EnglishMaybe we could bump again.
Englishto give oneself a bump
Englishto bump into sb