EN chart
volume_up
{sustantivo}

chart (también: table)
Use the chart below to see which Google Mail features are supported for each of the different access choices.
Poniższa tabela przedstawia funkcje Google Maila obsługiwane w zależności od wybranego sposobu dostępu.
The following chart shows how to set your fat target based on the amount of calories you are allowed per day.
Poniższa tabela wskazuje sposób określenia docelowej ilości tłuszczu w oparciu o ilość kalorii, jaka może być spożyta dziennie.
W tabeli należy odszukać swój wzrost.
chart (también: graph)
The following chart shows the power consumption at both the PSE and the PD.
Poniższy wykres przedstawia zużycie mocy w PSE i PD.
So what we're looking at right here is a typical mortality chart organized by age.
Widzicie tu typowy wykres umieralności w zależności od wieku.
This is an absolutely staggering chart. ~~~ It shows leverage, trended out from 1919 to 2009.
Ten zdumiewający wykres ukazuje trend zadłużenia od 1919 do 2009 roku.
chart (también: card)
chart (también: table)

Sinónimos (inglés) para "chart":

chart
English

Ejemplos de uso para "chart" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSo here you are, in my favorite chart, because this is our last 20 years.
Dotarliśmy do mojego ulubionego wykresu, które dokumentuje ostatnie dwadzieścia lat.
EnglishInstead of heading for the rocks of isolation, let us together chart the course of cooperation.
Zamiast płynąć w stronę skał izolacji, wspólnie nakreślmy kurs współpracy.
EnglishThis chart shows the decline in ocean wildlife from 1900 to 2000.
Ta ilustracja przedstawia zanikanie życia w oceanach w latach 1900-2000.
EnglishAnd there's a lot of them that I actually can't show you on this chart.
I wiele więcej, których nie jestem w stanie pokazać na wykresie.
EnglishAnd here in my chart -- on the left-hand side is where we are now.
A oto mój diagram. ~~~ Z lewej strony widać naszą obecną sytuację.
EnglishBut the whole point of this thing is for them to look at this chart and fill it out.
Chodziło o to, że przy okazji dzieci wypełniały tabelkę.
EnglishWe chart it, we've described it, we've drawn it, we've mapped it.
Robimy jego wykresy, opisaliśmy go, narysowaliśmy, zmapowaliśmy go.
EnglishThey ate, and he showed me on a chart, how they ate about 20 percent more feed to feed their livers.
Pokazał mi na wykresie, że jadły 20 więcej, żeby utuczyć wątrobę.
EnglishThis is a geomantic chart drawn for King Richard II in 1390.
To tablica geomantyczna narysowana dla króla Ryszarda II w 1390.
EnglishSo then, just like the last chart, look what happens.
Podobnie jak na poprzednim wykresie, proszę zobaczyć co się stało.
EnglishMouse-over the line chart to see the euro area inflation rate in the different months.
Przesuwając kursor po krzywej przedstawionej na wykresie, można odczytać wartości stopy inflacji w kolejnych miesiącach.
EnglishBack in the beginning of the data presented in this chart, China was the world's high-technology leader.
Na początku okresu, z którego pochodzą te dane, Chiny były światowym liderem w dziedzinie technologii.
EnglishAnd it went number one on the pop chart in 17 countries.
I stało się to numerem jeden list przebojów w 17 krajach.
EnglishThe reason you're not allowed to chart love is because we think of love as a binary thing.
Nie wolno robić wykresu miłości, ponieważ uważamy miłość za rzecz binarną. ~~~ Albo jesteś zakochany, albo nie jesteś zakochany.
EnglishThe bars in the chart show how much each product group contributes to the current inflation rate when taking both price
Słupki na wykresie obrazują udział poszczególnych kategorii towarów i usług w aktualnej stopie inflacji.
EnglishBack to that chart at the beginning, the Goldman Sachs chart.
EnglishAnd this is, I think, where Ray Kurzweil and others get this little chart saying that we're going to cross.
Myślę, że to jest moment, w którym Ray Kurzweil i inni powinni sięgnąć po te małe wykresy mówiąc, że tutaj nastąpi przecięcie.
EnglishIf you look at a long-term chart, prices are at historical lows and yet global demand for forced labor is still real strong.
Interesująca jest możliwość wykorzystania ludzi.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Organisation > Organisation chart of the ECB > Full list
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Organizacja > Struktura organizacyjna EBC > Pełna lista
EnglishThat was the first chart I came up with.
To jest pierwsza mapa, jaką opracowałem.