Cómo se dice "connotation" en polaco

EN

"connotation" en polaco

volume_up
connotation {sustantivo}

EN connotation
volume_up
{sustantivo}

connotation
But there are certain other connotations to the word "risk," and the same thing about the word "nature."
Jednak istnieją pewne inne konotacje słowa "ryzyko". ~~~ To samo ze słowem "natura".
Although I agree in principle with my President, the term has a positive connotation as well, involving innovation and readiness for reforms.
Jakkolwiek zasadniczo zgadzam się z moim prezydentem, termin ten ma także konotacje pozytywne, do których można zaliczyć innowacyjność i gotowość do przeprowadzenia reform.
However, symbols can also have negative connotations; for example, the symbol of human DNA has developed into a symbol of genetic manipulation.
Niemniej jednak symbole mogą także mieć negatywne konotacje; na przykład symbol ludzkiej tożsamości, którym jest DNA, przekształcił się w symbol manipulacji genetycznej.
connotation (también: association)
I emphasise this, and this is linked to the negative connotations of exploitation by gang masters from the organised professional temporary agency sector.
Podkreślam to, gdyż zachodzą tu pewne negatywne skojarzenia z wykorzystywaniem pracowników przez zorganizowaną klikę z branży agencji pracy tymczasowej.

Sinónimos (inglés) para "connotation":

connotation
English

Ejemplos de uso para "connotation" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishNow, this gives a real meaning to the term "blind faith," which doesn't have the same negative connotation for me that it does for other people.
To się nazywa "ślepa wiara", dla mnie bez negatywnych konotacji.
EnglishXK: Do you have a perspective -- I don't want to use "angle" because that has a negative connotation -- but do you know how this is going to play out?
XK: Masz perspektywę... ~~~ Nie chcę mówić "wizję", bo to się źle kojarzy - ale czy wiesz, jak się to uda? ~~~ (MS: Nie mam pojęcia).
EnglishAlthough I agree in principle with my President, the term has a positive connotation as well, involving innovation and readiness for reforms.
Jakkolwiek zasadniczo zgadzam się z moim prezydentem, termin ten ma także konotacje pozytywne, do których można zaliczyć innowacyjność i gotowość do przeprowadzenia reform.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, 170 measures in five years, numbers that are too ambitious for a programme devoid of any real connotation, especially when it comes to certain issues.
Pani przewodnicząca, panie i panowie! 170 działań w okresie pięciu lat, to liczba zbyt ambitna dla programu pozbawionego wszelkich realnych odniesień, zwłaszcza w przypadku pewnych zagadnień.